X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2919
Przesłano:

Sprawdziany pisemne z przyrody w kl. VI

Pisemny sprawdzian kl. VI cz. I wg Nowa Ewa

1. Zaćmienie księżyca powstaje, gdy ........................................
2. Kąt podania promieni słonecznych jest ................. ................... jak kąt odbicia.
3. Dlaczego trudno jest złapać rybę rękami w wodzie? ........................................
........................................
4. Podstawowe barwy światła to: ........................., .........................., .........................
5. Przesilenie letnie to dzień .................... . Na półkuli północnej jest to.................
dzień w roku. Ku słońcu nachylony jest biegun ................... Promienie słoneczne
padają pionowo na zwrotnik ....................... . Poza kołem podbiegunowym płn.
występuje zjawisko ........................ .................... .
6. Scharakteryzuj międzyzwrotnikową strefę oświetlenia Ziemi..............................
........................................
........................................
7. Ocean Indyjski otaczają kontynenty: ..................,................,.................,..............,
8. Opisz wyprawę Kolumba do Ameryki........................................
........................................
........................................
........................................
9. Przylegające do lądów części oceanów nazywamy .................... . Dzielimy je na
................................., ................................, ................................. .
10. Narysuj ukształtowanie dna oceanicznego.


Pisemny sprawdzian wiadomości kl.VI. cz. II wg Nowa Era

1. Uzupełnij lub skreśl. Do ryb żyjących w jeziorze należą:
ślimak, .................., sieja, karp, płoć, szprot, flądra, ....................., śledź, sum.
2. Podstawowe cechy płazów to: .................... skóra, z .................barwnikowymi
workowate .................., oczy osłonięte ..............., ciało ................. grzbietowo-brzusznie, ................... kończyny dłuższe.
Do płazów zaliczamy: ...................., ......................, ......................... .
3. Żaba składa do wody ................. . Wylęgają się z niego ................... , które
oddychają ...................... . Z nich rozwijają się żaby, które oddychają ...................
4. Do gadów zaliczamy: ....................., ........................, ........................, ..................... .
5. W Polsce wszystkie gady są/nie są chronione. (podkreśl właściwą odpowiedź)
6. Wspólne cechy ptaków i gadów to:........................................
........................................
7. Gniazdowniki przebywają przez ........................................
Do nich należą ........................................
Zagniazdowniki ........................................
Są to ........................................
8. Podkreśl właściwą odpowiedź: Cechy ssaków to:
stałocieplność/ zmiennocieplność, ciało pokryte włosami/ brak owłosienia,
karmienie/ nie karmienie mlekiem, ucho z małżowiną/ bez małżowiny,
jednakowe/ zróżnicowane uzębienie.
9. Czym różnią się pajęczaki od owadów? ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.