X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29183
Przesłano:

Ocena przebiegu rewalidacji

OCENA PRZEBIEGU REWALIDACJI
II półrocze roku szkolnego 2013/2014

1. Imię i nazwisko dziecka :
2. Data urodzenia: ............ klasa: ...............
Data rozpoczęcia terapii: I półrocze roku szkolnego 2013/2014 [od 02.09.2014r.]
3. Forma zajęć: indywidualna , zajęcia prowadzone były 2 razy w tygodniu w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

4. Przebieg terapii:
a ) Ilość spotkań:
• w 2-gim półroczu roku szkolnego 2013/2014 ..... uczestniczył w 6 godzinach zajęć rewalidacyjnych:

• zajęcia, które nie odbyły się z powodu nieobecności ucznia [ całodniowe nieobecności, zwolnienia z lekcji i ucieczki (7) ] : 14 godzin ;

b ) Rodzaj deficytów (zaburzeń) poddanych oddziaływaniom terapeutycznym:

- zaburzenia koncentracji uwagi;
- zaburzenia pamięci;
- obniżony poziom myślenia, wiadomości i umiejętności;
- zaburzenia umiejętności manualnych i grafomotorycznych;
- zaburzenia zachowania i problemy emocjonalne;


c ) Efekty rewalidacji ( co się udało usprawnić ) :
- czasami można było zaobserwować większe okazywanie emocji przez ucznia ;
- większe postępy w nauce przedmiotów lubianych i akceptowanych przez.... [nauczanie indywidualne];
- częściej bywa otwarty w relacjach z innymi;
- jeśli uczestniczy w zajęciach, to wykazuje większe zainteresowanie proponowanymi zadaniami, zwłaszcza, jeśli może w nich odnieść sukces;
- nie zawsze ucieka, kiedy ma problem. Bywa, że prosi wtedy o pomoc.

d) Podsumowanie zajęć rewalidacyjnych :

Nadal największym problemem ucznia są zaburzenia w jego zachowaniu oraz problemy emocjonalne. Powoduje to, że w tym półroczu chłopiec uczestniczył w 7 godzinach rewalidacji, natomiast opuścił 14 godzin, w tym 7 godzin- to jego ucieczki, kolejne 7 – to nieobecności całodzienne lub zwolnienia z lekcji.

Kiedy był obecny na zajęciach, to zazwyczaj chętnie współpracował, podejmował proponowane przez nauczyciela czynności, zwłaszcza te, w których mógł odnieść sukces. Często prosił o bardzo proste zadania, by mieć pewność, że sobie poradzi. W ogóle nie podejmował i rezygnował z tych, które oceniał jako zbyt trudne lub niezrozumiałe dla niego.
Uczeń lubi rysować, opowiadać o interesujących go filmach. Uczy się tego, co go interesuje, co lubi i z czym sobie poradzi. Największą trudność sprawiają mu zadania matematyczne i bardzo ich unika, nawet tych najprostszych. Nadal trudno mu się zorientować w czasie, myli godziny lekcji, nie zna wartości pieniędzy.

Preferuje różne gry i zabawy dydaktyczne. Chętnie się o nie upomina. Rywalizuje z nauczycielem, cieszy się ze swoich wygranych, z humorem przyjmuje przegraną.

W momentach gorszej kondycji psychicznej chłopiec sprawiał wrażenie osoby żyjącej w swoim własnym świecie, było w nim dużo złości. Często uciekał z zajęć rewalidacyjnych [bywało, że z innych lekcji również].
Kiedy był zmuszony uczestniczył w rewalidacji, bo np. przyprowadziła go do szkoły po ucieczce matka – wykonywał polecenia nauczyciela bez słowa. Unikał kontaktu wzrokowego i werbalnego, a po dzwonku na przerwę – wyszedł z klasy bez słowa.

Zdarzało się, że uczeń prosił o kontakt z matką i zwalnianie go z lekcji w sytuacjach, gdy sobie z czymś nie radził, chciał czegoś uniknąć albo nie miał ochoty robić to, co proponował mu nauczyciel i szkoła. Różne sytuacje społeczne są dla niego przerażające i trudne do zniesienia.

W czasie próbnego egzaminu gimnazjalnego {część matematyczno-przyrodnicza] uczeń poprosił o zwolnienie go do domu z powodu złego samopoczucia. Wezwana do szkoły matka w/w potwierdziła, że..... od rana bardzo źle się czuł, uskarżał na różne dolegliwości, był bardzo zdenerwowany i wystraszony egzaminem. Pani ........ stwierdziła, że syn „nie nadaje się do pisania egzaminów”, co jej zdaniem stwierdził lekarz psychiatra. Matka ucznia potwierdziła też , że chłopiec nadal nie wymaga leczenia farmakologicznego.

Pani .... poprosiła o skierowanie go ponownie na badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu uzyskania orzeczenia o upośledzeniu w stopniu umiarkowanym i nauczaniu indywidualnym.
Stwierdziła, że starała się o to w poradni od dłuższego czasu.
Matka ucznia obawia się o przyszłość chłopca, podaje przykłady jego różnych niepokojących zachowań.
W ostatnim czasie .... źle sypia, budzi się w nocy i głośno śmieje, by potem z kolei głośno płakać. Pani .... musi wtedy przy nim czuwać.

Uczeń nadal nie bierze udziału w jakichkolwiek wyjazdach, wydarzeniach szkolnych i uroczystościach. Unika sytuacji, które skupiają większą liczbę ludzi w jednym miejscu. Jest to dla niego trudne do zniesienia i nic nie jest w stanie wpłynąć na zmianę jego postawy.

Wydaje się, ze mimo nauczania indywidualnego – uczeń nie jest sobie poradzić z realizacją programu nauczania dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim na poziomie gimnazjum.
Uczy się tego, co go interesuje i co lubi, natomiast unika wszystkiego, co naraża go na porażkę. Jego zachowanie jest nieprzewidywalne, nigdy nie wiadomo, co zrobi i jak zareaguje. Ma duże trudności w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym.


5. Wnioski i wskazówki do dalszej pracy rewalidacyjnej :

- ponowne przebadanie ucznia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
- kontynuacja terapii psychologicznej i jej superwizowanie;
- korekta i usprawnianie zaburzonych funkcji w zależności od potrzeb oraz możliwości [głównie psychicznych] chłopca; dalsza współpraca z wychowawca klasy i specjalistami w szkole;
- dalsza współpraca z matką chłopca oraz jej psychoedukacja.


............. , dnia 22.06.2014 r. sporządziła mgr Wioletta Loster

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.