X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29179
Przesłano:

Wychowywać to kochać i wymagać - program warsztatów dla rodziców

Tytuł innowacji pedagogicznej: WYCHOWYWAĆ TO KOCHAĆ I WYMAGAĆ- innowacyjny program warsztatów wspomagających rodziców w wychowaniu dzieci
Typ innowacji: innowacja pedagogiczno – metodyczna
Zasięg: Innowacją pedagogiczną objęci będą wszyscy rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego
Czas realizacji: Działania innowacyjne prowadzone będą przez co najmniej 10 tygodni w roku szkolnym 2015/2016
Koszty i źródła realizacji: Szkoła zapewnia odpowiednie warunki lokalowe i organizacyjne niezbędne do realizacji planowanych działań innowacyjnych. Innowacja nie wymaga zwiększonych nakładów finansowych.
1. Założenia programu
Wychowanie jest procesem wymagającym oprócz dobrych chęci i uczucia miłości wielu umiejętności i dużej wiedzy. W dzisiejszych czasach wzrasta liczba rodziców, którzy mają trudności w wychowaniu dzieci. Poszukują odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące nieskuteczności stosowanych metod wychowawczych. Często zastanawiają się nad tym z jakiego powodu dziecko postępuje niezgodnie ze wskazówkami i poleceniami wydanymi przez nich w jak najlepszej wierze i w trosce o dziecko.
Wychowywać to kochać i wymagać - innowacyjny program warsztatów wspomagających rodziców w wychowaniu dzieci jest programem edukacyjnym opracowanym w oparciu o koncepcję T. Gordona „ Wychowanie bez porażek” oraz pozycję A. Feber i E.Mazlish z cyklu „ Jak mówić, żeby dzieci nas słuchał: jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.” Ma na celu budowanie w rodzinie relacji opartych na miłości i akceptacji oraz umiejętnym, jasnym stawianiu wymagań i granic. Jest przeznaczony dla rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Judzikach. Ma spełniać głównie rolę profilaktyczną, a nie terapeutyczną.

2.Odbiorcy programu
Rodzice, którzy zgłosili chęć udziału w warsztatach.

3.Realizatorzy programu
Beata Kamińska – Kołodzińska, pedagog wczesnoszkolny, oligofrenopedagog
Zaproszeni specjaliści, psycholog

4.Opis programu

a) cele ogólne programu
• Pogłębienie relacji między rodzicami, a dziećmi.
• Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi.
• Refleksja nad własną postawą wychowawczą.
• Wymiana doświadczeń i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
b) cele szczegółowe
Bezpośrednim celem programu jest nabycie przez uczestników warsztatu umiejętności wychowawczych takich jak:
• umiejętność aktywnego, wspierającego słuchania
• nawiązywania efektywnej współpracy z dzieckiem
• modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania form przemocy
• wyrażania przez rodziców oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane
• rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, a także radzenia sobie z "trudnymi" uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka
• pomocy w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości i zdolności, a także wzrostu zaufania i szacunku do siebie jako wartościowego człowieka
• mądrego wspierania procesu usamodzielniania się dziecka
b) tematyka :
• akceptacja dziecka - jak wyrażać ją w sposób czytelny dla dziecka
• normy, zasady i wymagania w wychowaniu
• uczucia - jak je rozpoznawać i wyrażać
• rozwiązywanie konfliktów metodą T. Gordona
• problem kar w wychowaniu
• konstruktywna współpraca z dzieckiem
• aktywne słuchanie
• bariery komunikacyjne

c) metoda prowadzenia programu
Zajęcia mają charakter warsztatów. Aktywny udział uczestników zajęć - drama, powrót do wspomnień z dzieciństwa, autorefleksja, wymiana doświadczeń, ćwiczenie nowych sposobów komunikowania się są skutecznymi technikami uczenia się.
Zajęcia w grupie 10 - 15 osobowej odbywają się raz w tygodniu i trwają około
2 godzin. Cykl trwa 10 tygodni.

5.Spodziewane efekty
• podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych, lepsze radzenie sobie z dzieckiem i problemami wychowawczymi, zmniejszenie bezradności wychowawczej
• poprawa relacji interpersonalnych w rodzinie
• podniesienie jakości kontaktów emocjonalnych rodzice – dzieci
• zmiana postaw rodzicielskich w kierunku wartości pożądanych wychowawczo
• zmniejszenie stosowania różnorodnych form przemocy i wykorzystywania władzy rodzica wobec dziecka
6.Ewaluacja
Ewaluacja programu zostanie przeprowadzona w formie ankiety skierowanej
do rodziców, metody Kosz i Walizka oraz analizy materiałów zgromadzonych w czasie warsztatów podczas ostatniego spotkania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.