X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29140
Przesłano:
Dział: Języki obce

How much? How many? Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie V szkoły podstawowej

Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie Va

Temat: How much? How many?

Cel główny: wprowadzenie pojęcia rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, pytanie o ilość

Pomoce: podręcznik „Steps In English 2” (SB: s. 26-27), ćwiczenia (WB: s. 22-23), płyta, zeszyt, karty obrazkowe, karty słowne, tablica

I. Faza wstępna 10 min (12:10-12:20)
• rozgrzewka językowa
Nauczyciel pokazuje karty obrazkowe (żywność, dania, napoje), uczniowie nazywają rzeczy na obrazkach.
• powtórzenie schematu dialogu z ostatniej lekcji
Nauczyciel prosi parę ochotników o odegranie scenki ( zamawianie posiłku w restauracji) - pary uczennic odgrywają scenkę.
• sprawdzenie i korekta pracy domowej (WB: s. 21)
Nauczyciel sprawdza, czy uczniowie odrobili zadania (stawia +/-), prosi o odczytanie zadań, wyznaczeni uczniowie odczytują przykłady, reszta grupy sprawdza.

II. Faza główna 30 min (12:20- 12:50)
• wprowadzenie pojęcia: rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
prosi o otworzenie podręczników i odczytanie reguły oraz jej analizę (SB
s. 26 ćw. 1), odczytują I analizują regułę.
• grupowanie rzeczowników zgodnie z regułą prosi o pogrupowanie kart obrazkowych na tablicy grupują obrazki wg reguły.
• zaprezentowanie modelowego użycia właściwych określeń rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych
Nauczyciel pyta o użycie tych słów w zdaniach twierdzących, pytaniach i przeczeniach:
Przykład: I have got ............ sandwich. I have got ............... milk. I haven’t got ...............milk. Have you got ............milk?
Ochotnicy uzupełniają zdania na tablicy przedimkami a/an oraz określeniami some/any.
• ćwiczenie użycia a/an/some/any (uzupełnianie luk)
Nauczyciel prosi o uzupełnienie zadania w podręczniku ( SB s. 26 ćw.3),wyznacza uczniów do odczytania gotowych zdań, uczniowie pisemnie w podręczniku uzupełniają zdania, wspólnie sprawdzają poprawność wykonania zadania.
• wprowadzenie „how much” i „how many” - analiza reguły gramatycznej, zaznaczanie poprawnej z dwóch podanych opcji
Nauczyciel odtwarza nagranie (płyta CD, SB s. 26 ćw.4), prosi o zaznaczenie właściwych słów, prosi pary uczniów o odczytanie dialogu, zachęca do odkrycia reguły użycia ”how much” i „how many”.
Uczniowie słuchają nagrania, zaznaczają usłyszane wyrażenia, czytają dialog w parach, wypracowują regułę.
• ćwiczenie użycia „how much” i „how many” (uzupełnianie luk)
Nauczyciel wyjaśnia zadanie, odtwarza nagranie (płyta CD, SB s. 26 ćw.5), zachęca do zaśpiewania piosenki.
Uczniowie uzupełniają piosenkę wyrażeniami much i many, sprawdzają poprawność z płytą (płyta CD, SB s. 26 ćw.6), śpiewają piosenkę
• zapisanie tematu I notatki w zeszycie Nauczyciel pisze temat na tablicy, prosi o przepisanie zdań z tablicy, uczniowie zapisują temat i zdania w zeszycie

III. rezerwa*
• czytanie komiksu, słuchanie nagrania, wskazanie odpowiedzi prawdziwych i fałszywych, uzupełnianie zdań
Nauczyciel kieruje uwagę uczniów na komiks, odtwarza nagranie (płyta CD, SB s. 27 ćw.7), sprawdza
zrozumienia tekstu (SB s. 27 ćw.8), prosi o uzupełnienie zdań (SB s. 27 ćw.9).
Uczniowie czytają komiks „The Superfriends” słuchając jednocześnie nagrania, wykonują zadanie typu prawda/fałsz, uzupełniają zdania o komiksie

IV. Końcowa 5 min (12:50- 12:55)
• podsumowanie, ocena, zadanie pracy domowej: WB: s.22-23
Nauczyciel nagradza plusami najbardziej aktywnych uczniów, informuje o kartkówce, zadaje i wyjaśnia pracę domową, uczniowie zapisują pracę domową i informację o kartkówce

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.