X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29134
Przesłano:
Dział: Ankiety

Ocena współpracy nauczyciela z rodzicem - kwestionariusz ankiety dla rodziców

ANKIETA DLA RODZICOW DOTYCZACA
PRACY I WSPOLPRACY Z NAUCZYCIELEM

1. W jaki sposób kontaktuje się Pan/Pani z nauczycielem?
a) telefonicznie
b) indywidualne rozmowy
c) mailowo

2. Jak często dowiaduje się Pan/Pani o postępach/brakach dziecka?
a) po każdych zajęciach
b) w miarę potrzeb
c) rzadko
d) na moją wyraźną prośbę

3. Czy informacje o postępach dziecka w nauce i informacje o zachowaniu są przekazywane w sposób:
a) rzetelny i wyczerpujący
b) poprawny ale niewystarczający
c) pobieżny i bardzo ogólny

4. Jaki według Pani/Pana powinien być idealny nauczyciel? (proszę zaznaczyć kilka i/lub dodać swoje propozycje:
życzliwy, otwarty, bezinteresowny, sprawiedliwy, konsekwentny, motywujący, wyrozumiały, serdeczny, uczciwy, pełen optymizmu, pracowity, zdyscyplinowany, pozytywnie nastawiony do ludzi, z poczuciem humoru, krytyczny, tolerancyjny, kompetentny
inne........................................

5. Jakimi cechami spośród wymienionych w punkcie 4 ankiety odznacza się według Pani/Pan nauczyciel dziecka w świetle dotychczasowej współpracy? (proszę o wymienienie kilku lub dodanie swoich propozycji)
........................................

6. Czy w trakcie dotychczasowej współpracy uzyskała Pani/Pan pomoc nauczyciela w trudnej sytuacji wychowawczej/opiekuńczej dotyczącej Pani/Pana dziecka?
a) tak
b) nie
c) nie było takiej sytuacji/potrzeby

7. W jaki sposób według Pani/Pana nauczyciel powinien motywować uczniów do wykonywania zadań?
a) umiejętnie stosować nagrody i kary
b) nawiązywać podczas zajęć do praktyki życiowej
c) starać się prowadzić ciekawe i urozmaicone lekcje
d) stosować pomoce naukowe
e) dostosować treść ćwiczeń do oczekiwań uczniów

8. Czy są Państwo zadowoleni z kompetencji, umiejętności oraz pracy nauczycieli?
a) tak
b) nie

9. Jak według Pani/Pana nauczyciel powinien realizować potrzeby ucznia w zakresie:
a) opieki........................................
........................................
b) pomocy materialnej ........................................
........................................
c) pomocy psychologiczno-pedagogicznej ........................................
........................................
d) dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia ........................................
........................................

10. Czego Państwo oczekują od nauczyciela?
a) godnego traktowania ucznia
b) współpracy
c) pomocy
d) bieżącego monitorowania wyników w nauce
e) informacji o zmianach w szkolnictwie
f) zrozumienia
g) obiektywnej oceny dziecka
h) inne........................................

11. W których, z wymienionych form współpracy uczestniczyłaby Pani/Pan
najchętniej?
a) zajęcia otwarte
b) spotkania ze specjalistami
c) uroczystości
d) wycieczki
e) rozmowy indywidualne z nauczycielką
f) festyny, pikniki

Inne uwagi: ........................................


Dziękuję ☺

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.