X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29129
Przesłano:

Plan działań wychowawczych

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH DLA KLASY IV d

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI
Moje wspomnienia z wakacji relacje uczniów z wycieczek wakacyjnych,
uczniowie opowiadają o zwiedzanych zabytkach, poznanych zwyczajach, nowych przyjaźniach (prace plastyczne, literackie) wrzesień
Poznajemy się lepiej.
Wybór samorządu klasowego uczniowie prezentują swoje zainteresowania i swoje hobby,
sporządzenie portretu klasy na gazetce klasowej,
określenie obowiązków samorządu klasowego ,przedstawienie kandydatur i głosowanie nad ich wyborem Wrzesień
Zapoznanie się ze ,,Statutem Szkoły" i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania
zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia,
poznanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Wrzesień
Praca moich rodziców - przedstawienie wywiadów przeprowadzenie wywiadu z rodzicami na temat ich pracy,
sporządzenie tabeli zawodów na gazetkę klasową.
Wrzesień/Październik
Klasa czwarta- nowy etap w naszej szkolnej edukacji pogadanka na temat zmian, które nastąpiły w życiu czwartoklasisty. Październik
Nasze bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, oraz jak należy zachować się wobec nieznajomych lub w czasie nieobecności dorosłych w domu.

Październik
Nasi idole uczniowie prezentują zdjęcia , wytwory twórcze swoich idoli, argumentując swój wybór,
sporządzenie gazetki klasowej pt. ,,Nasi idole".
Październik
Podniesienie poczucia własnej wartości - w wielu rzeczach jestem bardzo dobry uczniowie uzupełniają karty ćwiczeń ,,Są rzeczy w których jestem dobry",
uczniowie opowiadają o rzeczach w których są dobrzy i mają dobre wyniki,
zachęcenie osób nieśmiałych lub o niskim poczuciu własnej wartości do wzięcia udziału w swobodnych wypowiedziach.
Listopad
Jak pomagać innym? dzieci w roli osób niosących pomoc (psychodrama),
pogadanka na temat pomocy niepełnosprawnym ,,Jak pomóc, aby nie wyręczać?".
Listopad
Andrzejki uczniowie prezentują zwyczaje i zabawy ludowe związane z Andrzejkami,
wspólne ustalenie repertuaru na klasowe Andrzejki.
Listopad
Mikołaj w naszej klasie przygotowanie prezentów.
Grudzień
Chcę być przyjacielem uczniowie samodzielnie redagują notatkę na temat przyjaźni, wrzucają do wspólnej skrzyneczki,
po wylosowaniu dzieci odczytują notatki kolegi, uczniowie tworzą listę najbardziej powtarzających się cech prawdziwego przyjaciela.
Grudzień
Wigilia klasowa wyznaczenie dzieci odpowiedzialnych za organizację i przebieg spotkania, pogadanka na temat zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, wspólne dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd.
Grudzień

Czy nasza klasa jest zgrana? dzieci pracują w małych kręgach, odpowiadając na pytania ankiety pt. ,,Czy nasza klasa jest zgrana?" propozycje, aby klasa była zgrana (lub bardziej zgrana).

Styczeń
W jakim kolorze widzę swoją szkołę? swobodne wypowiedzi pisemne dzieci na temat ,,W jakim kolorze widzę swoją szkołę?"
wady i zalety uczęszczania do szkoły widziane oczami dziecka.
Styczeń
Jak wesoło i bezpiecznie wypoczywać w czasie ferii? wypowiedzi uczniów na temat spędzania wolnego czasu i rola rodziny w wypoczynku dziecka,
uczniowie prezentują swoje hobby, pogadanka na temat zasad bezpieczeństwa w czasie ferii
Styczeń
Wystawianie ocen z zachowania. uczeń wystawia sobie swoją propozycję ocenę z zachowania, analiza ocen z zachowania na forum klasy.
Styczeń
Jak skutecznie odmawiać, gdy ktoś nakłania nas do zrobienia czegoś złego?
omawianie z uczniami problematyki, Luty
Higiena osobista warunkiem zdrowia. spotkanie z pielęgniarką szkolną,
ćwiczenia usprawniające właściwe posługiwanie się sztućcami itp.

Luty
Jestem dumny ze swojej rodziny dzieci opowiadają o swojej rodzinie, prezentują fotografie, opowiadają o zainteresowaniach członków rodziny
Luty
Kim chciałbym być? Swobodne wypowiedzi uczniów dotyczące ich przyszłości
Luty
Mój dzień jak co dzień. dzieci samodzielnie układają listę powtarzających się czynności w ciągu dnia,
nauczyciel w pogadance nawiązuje do porannego mycia (higiena osobista), dbałość o wypoczynek i bezpieczną drogę do szkoły,
uczniowie wypowiadają się na temat kulturalnego zachowania w środkach komunikacji.
Marzec
Moje drzewo genealogiczne. uczniowie tworzą swoje drzewo genealogiczne ( malowanki, wyklejanki, wykorzystanie zdjęć i innych pomocnych materiałów ),omawianie wykonanych prac, konkurs na najbardziej pomysłowo wykonane drzewo genealogiczne
Marzec
Masz hobby? Opowiedz o nim uczniowie opowiadają o swoich zainteresowaniach

Marzec
Czy twój dom jest ekologiczny? wypełnienie ankiety przez dzieci przy pomocy rodziców, omówienie wyników ankiety, przygotowanie gazetki klasowej pt.,, Jak postępować, aby mój dom był ekologiczny".
Kwiecień
Dzień Ziemi - 22 kwietnia prace porządkowe na terenie szkoły (zbieranie śmieci)

Kwiecień
Palenie papierosów- wróg czy przyjaciel? Pogadanka dotycząca negatywnych skutków palenia papierosów

Kwiecień
Czy znasz swoje miasto? w oparciu o przewodniki i informatory turystyczne wspólne opracowanie planu wycieczki po okolicy, zapoznanie się z historią Błonia
Kwiecień/maj
Czy znam przepisy ruchu drogowego?
Zasady udzielania pierwszej pomocy. konkurs ,,Czy znasz przepisy ruchu drogowego?" pogadanka w jaki sposób udzielać poszkodowanym pierwszej pomocy
Maj
Przygotowujemy przedstawienie dla naszych mam. rozdzielenie ról i przygotowanie przedstawienia, zorganizowanie przedstawienia dla mam.

Maj
To jest ciekawy zawód. uczniowie przeprowadzają z rodzicami wywiad na temat ich zawodu i odczytują go na lekcji,
sporządzenie gazetki klasowej na temat różnych zawodów.
Maj
Czy wiesz co jesz? uczniowie zbierają informacje na temat wartości odżywczych wybranych produktów,
przedstawienie złych nawyków żywnościowych (jedzenie hamburgerów, frytek, chipsów). Maj/Czerwiec
Wystawianie ocen z zachowania. każdy uczeń podaje propozycję swojej oceny z zachowania, analiza ocen z zachowania na forum klasy.
Czerwiec
Bawimy się bezpiecznie, przyjemnie i kulturalnie. zapoznanie dzieci z bezpiecznymi i przyjemnymi zabawami, pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji ,,Jak bezpiecznie spędzić wakacje"
Czerwiec
Podsumowanie całorocznej pracy i zadań. uczniowie wypełniają ankietę - ,,Jakie były moje sukcesy a jakie porażki w tym roku szkolnym",
opracowanie zestawienia wyników w nauce.
Czerwiec
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI zebrania z rodzicami, kontakty indywidualne.

Cały rok

Proponowane wycieczki:
• Junior Odkrywca –laboratorium dla dzieci – Sochaczew (Wrzesień/październik)
• Teatr Rampa – musical „Pinokio” (listopad/grudzień)
• Zamek Królewski w Warszawie – Lekcje muzealne
• Muzeum Archeologiczne w Biskupinie (marzec)
• Park linowy – Warszawa Bielany (maj)
• Toruń „Świat toruńskiego piernika” (czerwiec)

Wychowawca klasy 4d
Izabela Gurdała

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.