X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29023
Przesłano:
Dział: Świetlica

W świetlicowej gromadzie - scenariusz zajęć świetlicowych

Cel główny: Integracja grupy.

Cele szczegółowe:
• Ułatwienie wychowankom wzajemnego poznania się
• Tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa
• Doskonalenie relacji między wychowankami oraz wychowankami
a wychowawcą
• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się uczniów na dany temat
• Kształtowanie umiejętności pracy w grupie

Cele operacyjne:
Po przeprowadzonych zajęciach uczeń:
• Zna imiona wszystkich uczestników zajęć
• Czuje się bezpiecznie w grupie świetlicowej
• Potrafi wypowiadać się na zadany temat
• Potrafi zgodnie współpracować z grupą

Metody i techniki zajęć:
- Ekspresja słowna
- Praca indywidualna i grupowa
- Zabawa ruchowa

Formy pracy:
• Zbiorowa
• Indywidualna
• Zespołowa

Pomoce:
Kolorowe kartki papieru, kredki, nożyczki, kleje, arkusz kolorowego brystolu, radiomagnetofon, płyta z nagraniami szybkich piosenek

Miejsce zajęć: Sala świetlicy szkolnej


Przebieg zajęć:

1. Zabawa: „Chciałabym Wam przedstawić”
Grupa dzieli się na pary. Jedna osoba z każdej pary opowiada drugiej przez kilka minut o sobie. Aby dowiedzieć się więcej, słuchający może zadawać pytania.
Po dwóch, trzech minutach następuje zmiana ról. Następnie wszyscy po kolei przedstawiają swoich partnerów, czego się o nich dowiedzieli, zaczynając od słów „Chciałabym Wam przedstawić...”
2. Zabawa „Lustro”
Wychowankowie pozostają w parach, ustawiając się naprzeciwko siebie.
Każda kolejno pokazuje jakiś gest, a druga wiernie go odtwarza.
3. Każde z dzieci odrysowuje na kartce swoją dłoń i wpisuje imię. Następnie dzieci wycinają dłonie i wszystkie razem tworzą wspólny plakat wychowanków świetlicy.
4. Zabawa integracyjna: „Ludzie do ludzi”.
5. „Iskierka przyjaźni” - Prowadzący staje z dziećmi w kręgu. Wszyscy biorą się za ręce, prowadzący wyjaśnia zasadę zabawy i ściska lekko dłoń dziecka stojącego z prawej strony. „Iskierka” obiega cały krąg i wraca do nauczyciela.
6. Ewaluacja i podsumowanie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.