X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 29005
Przesłano:
Dział: Logopedia

Plan zajęć logopedycznych

Plan zajęć logopedycznych
Cele ogólne:
• usprawnianie podstawowych funkcji aparatu mowy (oddechu, fonacji i artykulacji oraz ich koordynacji);
• wykształcenie umiejętności poprawnej artykulacji wszystkich głosek;
• przygotowanie do poprawnej techniki czytania i pisania;
Cele szczegółowe:
• doskonalenie koncentracji słuchowej i umiejętności różnicowania słuchowego
• poszerzanie zakresu pamięci słuchowej
• poszerzanie zakresu słownictwa i doskonalenie umiejętności wypowiadania się
• korygowanie wadliwych forma artykulacyjnych oraz kształtowanie autokontroli wypowiedzi
• usprawnianie funkcji analizatora słuchowego – słuchu fonemowego, analizy i syntezy słuchowej;
• podnoszenie sprawności grafomotorycznej;
• usprawnianie zdolności koncentracji uwagi;

Etapy działania terapeutycznego:
Przygotowujący do wywołania głosek – ćwiczenia ogólnorozwojowe to m.in. ćwiczenia słuchowe, ćwiczenia narządów artykulacyjnych (języka, warg, podniebienia), ćwiczenia oddechowe i fonacyjne.
Wywołujący głoski – dotyczy pracy nad wywołaniem prawidłowej artykulacji konkretnej, zaburzonej głoski lub niewystępującej dotąd w systemie fonologicznym dziecka.
Wdrażający głoski lub słowa – wprowadzanie wywołanych głosek do stałego zasobu wymowy – w sylabach, słowach, frazach oraz w mowie kontrolowanej (i w piśmie).
Utrwalająco – automatyzujący – utrwalanie i automatyzowanie głosek w mowie spontanicznej oraz utrwalanie wprowadzonego słownictwa.
dziecka wydychania powietrza na żądanie

Ćwiczenia oddechowe:
• dmuchanie na kulki z waty, piórka,
• chuchanie w ręce,
• wąchanie kwiatów,
• nadmuchiwanie balonika,
• dmuchanie na piłeczkę pingpongową,
• gaszenie zapalonej świecy,

Ćwiczenia fonacyjne:
• przedłużone wymawianie samogłosek: a...,
• kilkakrotne powtarzanie tej samej samogłoski: a-a-a-a,
• wielokrotne i rytmiczne wymawianie samogłoski płynnie i rytmicznie;
• ciche i głośne wymawianie głosek,
• przedłużone wymawianie spółgłosek: m...,
• przedłużanie wyrazów dźwiękonaśladowczych...

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych.
Ćwiczenia języka
• kontrolowane wysuwanie i chowanie języka w jamie ustnej,
• oblizywanie dolnej wargi,
• stymulowanie języka do oblizywania górnej wargi,
• wysuwanie jak najdalsze języka z ust i chowanie do jamy ustnej,
• przesuwanie języka po zewnętrznych powierzchniach zębów,
• ćwiczenia pionizujące język,
• unoszenie języka do góry (przy śpiewie lalala),
• ćwiczenia mięśni języka przez zlizywanie miodu, nutelli.
Ćwiczenia warg
• naprzemienne domykanie i otwieranie warg,
• spłaszczanie zamkniętych ust w uśmiechu,
• ćwiczenia obejmowania ustami przedmiotów (łyżki, patyczka, fletu, ciastka),
• parskanie,
• cmokanie oraz wibrowanie warg,
• układanie warg w ryjek i uśmiech,
Ćwiczenia podniebienia miękkiego
• głębokie oddychanie : wdech przez nos, wydech przez usta,
• energiczne wymawianie sylab z głoskami tylnojęzykowymi (aku,aka,ak),
• chrapanie na wdechu i wydechu,
• przenoszenie skrawków papieru za pomocą słomki;
• „puszczanie: baniek mydlanych;
• podniebienie miękkie można ćwiczyć wykorzystując odruchy naturalne (kasłanie przy wysuniętym na zewnątrz jamy ustnej języku, ziewanie przy nisko opuszczonej żuchwie,

Ćwiczenia słuchowe
Przykładowe ćwiczenia:
rozpoznawanie charakterystycznych odgłosów zwierząt, pojazdów, urządzeń z najbliższego otoczenia, dźwięków, instrumentów;
• wysłuchiwanie i naśladowanie rytmu i tempa;
• logopeda wielokrotnie wymawia daną głoskę a uczeń kontroluje jej wymowę wrażeniami wibracji i czucia;
• logopeda wymawia ćwiczone głoski w różnej kolejności, uczeń/pacjent gestem rozpoznaje daną głoskę;
• powtarzanie odczytywanych przez logopedę sylab;
• podawanie przez ucznia/pacjenta wyrazów zaczynających się od wskazanych mu sylab;
• rozpoznawanie na kartce z zapisanymi sylabami tych, które wymawia logopeda;

Ćwiczenia pamięci słuchowej:
• wspólne powtarzanie wierszyków – wierszyki rysowane;
• nauka na pamięć wierszy, rymowanek;
• powtarzanie sekwencji cyfr, sylab, wyrazów;
• powtarzanie zdań;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.