X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28996
Przesłano:
Dział: Języki obce

How to be healthy? Konspekt lekcji języka angielskiego dla klasy 6

Scenariusz lekcji otwartej języka angielskiego
„How to be healthy? – Jak być zdrowym?”
Nauczyciel prowadzący zajęcia -
Klasa - 6 A

Cele ogólne lekcji:
rozwijanie świadomości dotyczącej własnego zdrowia i zdrowego trybu życia;
integracja międzyprzedmiotowa - połączenie poznawanych wiadomości z informacjami poznawanymi na innych lekcjach m.in. lekcje przyrody;
ćwiczenie umiejętności zadawania pytań „How often...?”, „How long......?” i ćwiczenie umiejętności udzielania odpowiedzi na te pytania;
 kształcenie umiejętności pracy w parach.
Cele szczegółowe lekcji:
Uczeń:
posiada świadomość dotyczącą własnego zdrowia;
wie, jak prowadzić zdrowy tryb życia;
potrafi poprawnie zadać pytania: „How often ....?”, „How long...?”;
potrafi poprawnie udzielić odpowiedzi na pytania: „How often ....?”, „How long...?”;
potrafi efektywnie pracować w parach.

Metody: powtarzanie za wzorem nowego słownictwa i wyrażeń, wypełnianie ankiety, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, notowanie odpowiedzi, komentowanie wyników ankiety.

Materiały dydaktyczne: karty pracy z wyrażeniami dotyczącymi zdrowego i niezdrowego trybu życia, ankieta dotycząca zdrowego trybu życia, komentarz do ankiety.


Przebieg lekcji:

Nauczyciel zapisuje na tablicy temat lekcji – „How to be healthy?- Jak być zdrowym?”, uczniowie zapisują temat w zeszytach. Nauczyciel tłumaczy uczniom, co znaczy temat lekcji. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy. Uczniowie na otrzymanych kartach pracy wybierają wyrażenia dotyczące zdrowego trybu życia, eliminując wyrażenia nieodpowiednie do tematu. Chętni uczniowie zapisują wybrane wyrażenia na tablicy:

EAT FRUIT DON'T SMOKE DO SPORT EAT VEGETABLES DRINK MILK DON'T WATCH TOO MUCH TV SLEEP ENOUGH DON'T EAT TOO MANY SWEETS CLEAN TEETH

Nauczyciel prezentuje wymowę wyrażeń, prosi poszczególnych uczniów o powtórzenie wyrażeń na głos.

Nauczyciel wprowadza słownictwo potrzebne do przeprowadzenia ankiety, a następnie pokazuje uczniom i omawia kwestionariusz „Are you healthy?”

Uczniowie otrzymują formularze ankiety i zaznaczają na nich własne odpowiedzi.

Kwestionariusz - „Are you healthy?”

1. How often do you do sport?
a) never 
b) at school three hours a week 
c) five, six hours a week

2. How often do you watch TV?
a) five hours a day 
b) three hours a day 
c) an hour a day

3. How often do you eat cakes, biscuits and sweets?
a) three times a day 
b) once a day 
c) never

4. How often do you eat fresh fruit and vegetables?
a) never 
b) once a week 
c) every day

5. How often do you clean your teeth?
a) once a day 
b) twice a day 
c) after every meal

6. How often do you play computer games?
a) every day 
b) three times a week 
c) once a week

7. How long do you sleep?
a) six hours a night 
b) eight hours a night 
c) ten hours a night

8. How often do you go for a walk?
a) never 
b) once a week 
c) three times a week

9. How many meals do you eat every day?
a) one 
b) three 
c) four

10. Do you smoke cigarettes or drink alcohol?
a) often 
b) hardly ever 
c) never

Po zakończeniu pracy uczniowie liczą, których odpowiedzi zdobyli najwięcej: a, b czy c.

Nauczyciel komentuje wyniki ankiety:

Najwięcej odpowiedzi "a": You don't care for you health. You should do more sport. You shouldn't watch so much TV. You should eat less sweets and more fruit and vegetables. You should go for a walk more often. You shouldn't smoke and drink alcohol.

Najwięcej odpowiedzi "b": You think about your health but not enough. Try to eat better food and do more sport. Good luck! 

Najwięcej odpowiedzi "c": You care for your health. Congratulations!

Nauczyciel prosi poszczególnych uczniów o zapisanie na tablicy postanowień o zdrowym trybie życia.

Good health resolutions: 
np.
1. We promise to do sport.
2. We promise not to watch too much TV, itd.
Nauczyciel zadaje uczniom pracę domową: wykonanie projektu w języku angielskim promującego zdrowy tryb życia.

KARTY PRACY:

EAT FRUIT
EAT VEGETABLES
DRINK MILK
DON'T SMOKE
DO SPORT
WATCH TV
PLAY COMPUTER GAMES
CLEAN TEETH
EAT SWEETS
SMOKE CIGARETTES
DRINK ALCOHOL
EAT FATTY FOOD
DON'T WATCH TOO MUCH TV
DON'T EAT TOO MANY SWEETS
SLEEP ENOUGH

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.