X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28922
Przesłano:
Dział: Analiza

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej w grupie dzieci 5,6 letnich za pierwsze półrocze w roku szkolnym 2014/2015

Oddział liczy ogółem 25 dzieci (9 dziewczynek i 16 chłopców) . W tym 3 - sześciolatków, 22- pięciolatków. 16 dzieci objętych jest opieką logopedyczną prowadzoną przez panią Anetę J.
Pracę swoją opieram na Programie wychowania przedszkolnego „ Razem w przedszkolu” autorstwa J. Andrzejewskiej i J. Wieruckiej, wydany przez WSiP oraz programie autorskim” Głośne czytanie dzieciom - witaminą dla duszy i umysłu”. Koncepcja programów dostosowana jest do założeń nowej podstawy programowej, zawiera cele kształcenia i wychowania oraz sposoby ich osiągania.
Na początku roku szkolnego dużo czasu poświęciłam na zapoznanie dzieci z normami i zasadami prawidłowego postępowania i współżycia w grupie. Duży nacisk położyłam na bezpieczeństwo i zdyscyplinowanie dzieci. Wspólnie ułożyliśmy kodeks dobrego przedszkolaka. Zapoznałam je także z podstawowymi prawami i obowiązkami dziecka.
Podczas realizacji zaplanowanych tygodniowych tematów dzieci poznawały wiersze, piosenki, ciekawe opowiadania, pląsy, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem. Prawie każde zajęcie urozmaicone było ciekawą pogadanką. Swoje odczucia i doświadczenia dzieci odzwierciedlały w bogatych pracach plastycznych i technicznych, które zgromadzone są w teczkach indywidualnych i kąciku przyrodniczym. Najciekawsze prace wyeksponowane są na tablicy z pracami dziecięcymi na korytarzu, w szatni i w sali. Podczas zajęć dzieci poznawały różnorodne techniki plastyczne. Codziennie staram się przeprowadzać ćwiczenia poranne oraz wiele zabaw ruchowych, a raz w tygodniu ćwiczenia gimnastyczne. W miarę możliwości dzieci korzystają ze świeżego powietrza na placu zabaw.
Dzieci potrafią nazwać i wymienić pory roku i podać w paru zdaniach najważniejsze cechy charakterystyczne. Dużo wiedzą o otaczającym nas świecie: znają zwierzęta domowe i egzotyczne, rośliny polne, ogrodowe i leśne, znają podstawowe zasady ruchu drogowego potrafią wykonywać wszystkie czynności związane z samoobsługą.

Od września dzieci brały udział w różnych imprezach, wycieczkach i ciekawych spotkaniach organizowanych na terenie przedszkola i poza nim. Były to m. in. :
-Powitanie „Pani Jesień” -23.09.2014r.
-Dzień Chłopca – 30.09.2014r.
-Teatrzyk „Szewczyk Dratewka” - 09.10.2014r.
-Wycieczka do kina Helios w Gnieźnie „Pszczółka Maja” - 17.10.2014r.
-Teatrzyk muzyczny „Irlandzka przystań” - 17.11.2014r.
-Zajęcia biblioteczne „Poznajemy kraje – Armenia” - 20.11.2014r.
-Dzień Pluszowego Misia – 25.11.2014r.
-Andrzejki – 28.11.2014r.
-Poszukiwanie Świętego Mikołaja – 05.12.2014r.
-Teatrzyk „Franio Niejadek” - 10.12.2014r.
-Wigilijne spotkanie z opłatkiem – 18.12.2014r.
-Wycieczka do Pawłowa - „Żywa Szopka” - 19.12.2014r.
-Teatrzyk „Piotruś Pan i piraci” - wycieczka do Gniezna – 27.01.2015r.
-Dzień Babci i Dziadka – 30.01.2015r.
-Teatrzyk „Przygody Krasnala Pączka” - 02.02.2015r.
-Balik karnawałowy – 13.02.2015r.
-Teatrzyk „Jaś i Małgosia” - 02.03.2015r.
W swej pracy jestem nastawiona na prawidłowe przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. Duży nacisk kładę w pracy z dzieckiem na ćwiczenie słuchu fonematycznego: czytamy globalnie wyrazy, dzielimy je na sylaby, głoski. Dzieci potrafią wyszukiwać wyrazy na podaną głoskę, określają głoski w nagłosie, wygłosie wyrazów, a zdolniejsze potrafią głoskować dobrze nawet długie wyrazy i określać głoski w śródgłosie wyrazów ( Mikołaj S., Marcel L. , Kuba). Znają pojęcie zdania, z czego się składa, czym się zaczyna i kończy. Potrafią przeliczać wyrazy w zdaniach, interesują się czytaniem i pisaniem.
Potrafią rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach. Z wielkim zainteresowaniem słuchają opowiadań i baśni a potem rozmawiają o nich.
Uczą się liczyć. Dodają i odejmują na palcach lub innych zbiorach zastępczych ( Antoś S. liczy w pamięci w zakresie 20). Dosyć sprawnie posługują się liczebnikami porządkowymi. Potrafią określić kierunki. Większość dzieci potrafi odróżnić lewą stronę od prawej. Wiedzą na czym polega pomiar długości – odmierzają odległość krokami lub stopa za stopą.
Zapoznają się z wyglądem i cechami charakterystycznymi figur geometrycznych, znają pojęcie zbioru.
W miesiącu październiku dzieci zostały poddane wstępnej obserwacji gotowości szkolnej.
Po analizie wyników diagnozy można stwierdzić, że zdecydowana większość dzieci chętnie bierze udział w zabawach i zajęciach organizowanych przez nauczyciela. Wszystkie dzieci są zainteresowane osiągnięciem celu, starają się dokończyć pracę, okazują radość z osiągniętego wyniku, potrafią zapamiętać i wykonać polecenie. Starają się pomagać innym, opiekować się jeśli zajdzie taka potrzeba. Starają się w miarę swoich możliwości badać przedmioty i pytać o przyczyny obserwowanych zjawisk. Jeśli chodzi o umiejętności związane z przygotowaniem do nauki czytania i pisania 16 radzi sobie dość dobrze, 6 dzieci w stopniu dostatecznym a troje wychowanków ma duże problemy ( Mikołaj K., Bartek Sz., Witek Ch.)
Znakomita większość nie ma problemów z orientacją w schemacie własnego ciała, nazwami dni tygodnia i pór roku, danymi dotyczącymi miejsca zamieszkania oraz umiejętnościami z zakresu edukacji matematycznej. 
Wyniki obserwacji dzieci i analiza wyników diagnozy zobligowały mnie do zwiększonej pracy indywidualnej :
- Praca z dzieckiem zdolnym- Antoś S., Mikołaj S.
- Praca indywidualna doskonaląca motorykę małą i dużą oraz usprawniająca koordynację wzrokowo- ruchową- Mateusz G., Mikołaj K., Witek Ch., Bartek S.


Wnioski do dalszej pracy:

- Zwiększona praca indywidualna
- Rozwijanie u dzieci umiejętności właściwego reagowania na przegraną, gratulowanie wygranej koledze.
- Tworzenie warunków do osiągnięcia dojrzałości szkolnej poprzez realizację zadań w
kolejnych obszarach edukacyjnych.
- Wdrażanie dzieci do sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i
obowiązków.
- Kształtowanie u dzieci umiejętności hamowania własnych reakcji agresywnych ( panowanie nad własnymi emocjami i reakcjami podczas konfliktów).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.