X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28902
Przesłano:

Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki w klasie piątej

Cele zajęć:
Cele ogólne:
• wyrównanie umiejętności i utrwalenie bieżącego materiału tak, aby uczeń mógł
aktywnie uczestniczyć w lekcjach matematyki,
• kształtowanie umiejętności myślenia i jasnego formułowania wniosków,
• przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej
w rozwiązywaniu problemów z życia codziennego,
Cele szczegółowe:
• rozwijanie sprawności rachunkowej (cztery działania arytmetyczne, kolejność wykonywania działań),
• rozwijanie pamięci oraz umiejętności logicznego rozumowania,
• przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania prostych zadań, wyrabianie nawyku korzystania z różnych źródeł informacji, w tym z podręcznika
• kształcenie umiejętności przedstawiania rozwiązania zadania w sposób czytelny, rozwijanie umiejętności opisywania przez uczniów w języku matematyki prostych sytuacji,
• wyrabianie nawyku sprawdzania uzyskanych rozwiązań,
• kształcenie umiejętności myślenia i jasnego formułowania odpowiedzi (pełnym zdaniem),
• praktyczne utrwalenie umiejętności zdobytych na lekcjach matematyki,
• przyzwyczajanie uczniów do samodzielnego uczenia się, systematyczności, pracowitości i wytrwałości.

Treści i tematyka zajęć :

Liczby naturalne:
1. Rachunek pamięciowy w zakresie do 100
2. Dodawanie i odejmowanie liczb naturalnych dwu i trzycyfrowych sposobem pisemnym
3. Mnożenie i dzielenie liczb naturalnych dwu i trzycyfrowych sposobem pisemnym
4. Kolejność wykonywania działań
5. Wielokrotności i dzielniki liczb naturalnych
6. Cechy podzielności przez 2, 4, 5, 10, 25, 100, 3 i 9.
7. Czas i kalendarz.

Ułamki zwykłe :

1. Ułamek jako część całości
2. Ułamki właściwe, niewłaściwe i liczby mieszane
3. Ułamki na osi liczbowej, porównywanie ułamków
4. Skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych.
5. Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych
6. Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
7. Obliczanie ułamka danej liczby
8. Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczanie ułamka danej liczby.
Ułamki dziesiętne:
1. Odczytywanie i zapisywanie ułamków dziesiętnych
2. Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych
3. Porównywanie ułamków dziesiętnych
4. Zaznaczanie ułamków dziesiętnych na osi liczbowej
5. Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych
6. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100 i 1000
7. Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych

Figury na płaszczyźnie:
1. Punkt, prosta, półprosta, odcinek
2. Kąt i rodzaje kątów. Mierzenie kątów, kreślenie kątów o podanej mierze
3. Proste i odcinki równoległe
4. Proste i odcinki prostopadłe
5. Figury przystające
6. Kąty przyległe i wierzchołkowe
7. Klasyfikacja trójkątów ze względu na boki i kąty
8. Suma katów w trójkącie
9. Suma katów w czworokącie
10. Prostokąt i kwadrat
11. Równoległobok i trapez
12. Obwód wielokątów
13. Skala na planach i mapach
14. Odczytywanie rzeczywistych odległości na podstawie planu i mapy
15. Pola czworokątów i trójkątów
16. Rozwiązywanie typowych zadań na obliczanie obwodów i pól czworokątów i trójkątów
Graniastosłupy:
1. Rozpoznawanie i rysowanie graniastosłupów
2. Siatki graniastosłupów
3. Pole powierzchni graniastosłupów
4. Objętość graniastosłupa
5. Praktyczne zadania tekstowe na obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupów

Ewaluacja programu polega na:
• sprawdzaniu na bieżąco postępów ucznia na lekcji matematyki,
• modyfikowaniu programu w trakcie realizacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.