X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28755
Przesłano:

Sprawozdanie z pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli zajęć rewalidacyjno - wychowawczych za I semestr roku szkolnego 2014/2015

W pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego spotkania zespołu odbywały się według harmonogramu. Odbyło się pięć spotkań zespołu.
Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym ustalono tematykę i harmonogram spotkań (26.09.14r). Omówione zostały wnioski do pracy zespołowej w bieżącym roku szkolnym oraz dokonano ewaluacji skuteczności podejmowanych działań wewnątrz zespołu.
Na drugim spotkaniu (29.10.2014 r.) zespół nauczycieli opracował Arkusz samooceny nauczyciela zajęć R-W, który został został przesłany pani dyrektor Ośrodka.
Trzecie spotkanie (27. 11.14 r) miało formę zajęć otwartych, poprowadzonych przez mgr Renatę Z. w pierwszym zespole rewalidacyjno-wychowawczym na temat: „ Wspomaganie kompetencji komunikacyjnej wychowanek z głęboką wieloraką niepełnosprawnością”. Prowadząca przedstawiła zestaw ćwiczeń opartych na aktywnym modelu pracy z dzieckiem.
Czwarte spotkanie (01.12.2014 r) poprowadziła kol. Grażyna G. na temat: „Postępowania usprawniającego motorykę dużą dziecka z głębokim upośledzeniem umysłowym”, na którym przedstawiła i zademonstrowała ćwiczenia usprawniające motorykę dużą.
Piąte spotkanie przeprowadziła kol. Sylwia N., którego temat brzmiał: „Sposoby oceny umiejętności porozumiewania się osób niemówiących na podstawie książki „Sprawdź, jak się porozumiewam” M.Grycman”. Na spotkaniu tym prowadząca dokonała analizy klucza do karty oceny w zakresie przekazu informacji, budowania wypowiedzi, funkcjonalnego współgrania z rozmówcą, ogólnego nastawienia i motywacji do komunikacji. Przypomniała również cele oddziaływań AAC dla poszczególnych etapów porozumiewania się i propozycje oddziaływań terapeutycznych, których efektywność śledzi się na wykresie. Tematyka z zakresu AAC spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli, którzy wyszli z inicjatywą ponownego spotkania się, na którym każdy z nich przedstawi opracowaną przez siebie diagnozę wybranego dziecka.
Ewaluacja:
Frekwencja nauczycieli zespołu samokształceniowego jest wysoka, wszyscy chętnie dzielą się wiedzą i doświadczeniem, wymieniają się literaturą, informują się o kursach doskonalących, zapraszają się na zajęcia otwarte. Świadczy to o panującej wewnątrz zespołu przyjaznej atmosferze sprzyjającej dużemu zaangażowaniu wszystkich jego członków . Nauczyciele potwierdzają trafność tematyki spotkań i użyteczność uzyskanej wiedzy w praktyce. Przykładem jest korzystanie przez nauczycieli z programu komputerowego „Boardmaker Dynamiccaly & Pro” tworząc pomoce dydaktyczne w postaci planów pracy, nakładek do komunikatora itp. Innym dobrym przykładem jest korzystanie przez wszystkich członków zespołu tego samego narzędzia do oceny umiejętności porozumiewania się osób niemówiących, opracowując strategie terapeutyczne. Także wiedza z zakresu usprawniania ruchowego uzyskana podczas grudniowego spotkania jest z powodzeniem wykorzystywana na zajęciach R-W. Wszystkie spotkania były ciekawe i dobrze zorganizowane. Na spotkania zespołu zapraszani byli również inni nauczyciele Ośrodka. Odnotowano na ostatnim spotkaniu obecność jednego nauczyciela spoza zespołu.
Wnioski:
zrealizować trzy zaplanowane spotkania wg harmonogramu i jedno dodatkowe z zakresu diagnozy komunikacyjnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.