X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28724
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Mistrz Ortografii - regulamin konkursu

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
„MISTRZ ORTOGRAFII”
§ 1. Organizacja konkursu
1. Organizatorem Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Mistrz ortografii” jest Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie (nauczyciele odpowiedzialni to p. Marek Koliński i p. Maria Winiecka) oraz jako partner - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego.
2. Uczestnikami konkurs mogą być:
I kategoria: uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych,
II kategoria: uczniowie gimnazjum,
III kategoria: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół dla dorosłych, a także wszystkie chętne osoby dorosłe;
§ 2. Cele konkursu:
- rozbudzenie potrzeby poprawnego pisania u osób w każdym wieku,
- podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych,
- kształtowanie umiejętności zastosowania w praktyce posiadanej wiedzy,
- sprawdzenie znajomości reguł ortograficznych, umiejętności stosowania ich w praktyce,
- ćwiczenie spostrzegawczości i pamięci;
§ 3. Termin i miejsce konkursu
1. Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii”odbędzie się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego, ul. LWP 4 a, 88-190 Barcin.
2. Termin konkursu: 16 czerwca 2015 r. Planowane godziny konkursu – I kategoria - godz. 13.00, II kategoria – godz. 14.00, III kategoria – godz. 15.00. W przypadku dużego zainteresowania konkursem godziny mogą ulec zmianie, o czym zgłoszeni zostaną przez Organizatora poinformowani.
§ 4. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą wziąć udział wyznaczeni przez nauczycieli polonistów uczniowie z każdej szkoły powiatu Żnin (maksymalnie 3 uczestników z danej szkoły) oraz samodzielnie zgłoszeni dorośli.
2. Wykaz wyznaczonych uczniów (wraz z nazwiskami nauczycieli) placówki przesyłają drogą elektroniczną w terminie do dnia 11. 06. 2015r. bezpośrednio na adres mailowy organizatora – marek.kolinski@wp.pl lub faksem 052-303 20 02. Zgłoszenie – załącznik nr 1. W przypadku pytań podajemy telefon do kontaktu 601 850 929 p. Marek Koliński.
§ 5. Przebieg konkursu
1. Uczestnicy wraz z opiekunami winni zgłosić się w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego, ul. LWP 4 a, 88-190 Barcin na piętnaście minut przed rozpoczęciem konkursu w swojej kategorii.
2. Opiekunowie uczniów będą tworzyli komisję konkursową.
§ 6. Zakres treściowy konkursu
1. Konkurs składa się z dyktanda ortograficznego, którego autorami będą nauczyciele języka polskiego – I kategoria – p. Maria Winiecka, II kategoria – p. Marek Koliński, III kategoria – p. Halina Kolińska.
2. Dyktando każdy uczeń pisze indywidualnie.
§ 7. Poprawa i ocena prac konkursowych
1. Prace konkursowe poprawia Komisja Sprawdzająca.
2. W każdej kategorii wiekowej konkursu wyłoniony zostanie Mistrz Ortografii.
3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczestników jednakowej ilości punktów o kolejności zajętych miejsc decyduje ilość błędów interpunkcyjnych w dyktandzie.
§ 8. Nagrody
1. Dla zwycięzców konkursu Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Załącznik nr 1
Zgłoszenie – konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii”
imię i nazwisko uczestnika ........................................
opiekun (w przypadku szkół) ........................................
nazwa placówki ........................................
........................................
kontakt do opiekuna lub uczestnika (osoby dorosłe) ........................................
***************************************************************************
imię i nazwisko uczestnika ........................................
opiekun (w przypadku szkół) ........................................
nazwa placówki ........................................
........................................
kontakt do opiekuna lub uczestnika (osoby dorosłe) ........................................
**************************************************************************
imię i nazwisko uczestnika ........................................
opiekun (w przypadku szkół) ........................................
nazwa placówki ........................................
........................................
kontakt do opiekuna lub uczestnika (osoby dorosłe) ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.