X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28707
Przesłano:
Dział: Logopedia

Sprawozdanie z pracy logopedy

ROK SZKOLNY
2014/2015

1.Cele ogólne prowadzonych zajęć:
-Kształcenie, rozwijanie i doskonalenie umiejętności komunikowania się z otoczeniem
-Stymulacja rozwoju językowego uczniów z uwzględnieniem wszystkich aspektów mowy
[wymowa, słownictwo, strona gramatyczna i stylistyczna]
2. Cele szczegółowe:
-Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej,
leksykalnej, gramatycznej
-Doskonalenie wymowy już ukształtowanej
-Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń
3. Liczba uczniów zakwalifikowanych na zajęcia logopedyczne w roku szkolnym 2013/2014- 62 uczniów.
4. Frekwencja:
I semestr-82%
5.Uczniowie zostali zakwalifikowani na zajęcia logopedyczne na podstawie przeprowadzonego kwestionariusza logopedycznego B.Zioło, G.Milewicz , a także Karty Badania Motoryki Artykulacyjnej-H.Rodak.
6.Zajęcia logopedyczne prowadzone były w następującej formie:
-małych zespołach-do 4 uczniów
-indywidualnie
7. Podczas zajęć uczniowie i doskonalili umiejętności oddechowe poprzez ćwiczenia usprawniające aparat oddechowy (puszczanie baniek mydlanych, dmuchanie na wiatraczki, przenoszenie papierowych przedmiotów za pomocą słomki, itp.). Pracowano również nad usprawnianiem motoryki i kinestezji narządów artykulacyjnych (naśladowanie przed lustrem ruchów warg, policzków i języka logopedy; odwzorowanie z ilustracji układów artykulacyjnych). Na zajęciach logopedycznych prowadzono także ćwiczenia ortofoniczne, ćwiczenia i zabawy z muzyką (logorytmika) oraz ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego dzieci. Praca korekcyjna obejmowała wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek w sylabach, wyrazach, wyrażeniach i zdaniach. Rodzice dzieci uczęszczających na terapię w szkole otrzymywali zalecenia do pracy z dzieckiem w domu, w celu utrwalania osiągniętych efektów.
8.W roku szkolnym 2014/2015Podczas zajęć dzieci doskonaliły umiejętności oddechowe poprzez ćwiczenia usprawniające aparat oddechowy (puszczanie baniek mydlanych, dmuchanie na wiatraczki, przenoszenie papierowych przedmiotów za pomocą słomki, itp.). Pracowano również nad usprawnianiem motoryki i kinestezji narządów artykulacyjnych (naśladowanie przed lustrem ruchów warg, policzków i języka logopedy; odwzorowanie z ilustracji układów artykulacyjnych). Na zajęciach logopedycznych prowadzono także ćwiczenia ortofoniczne, ćwiczenia i zabawy z muzyką (logorytmika) oraz ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego dzieci. Praca korekcyjna obejmowała wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek w sylabach, wyrazach, wyrażeniach i zdaniach. Rodzice dzieci uczęszczających na terapię w szkole otrzymywali zalecenia do pracy z dzieckiem w domu, w celu utrwalania osiągniętych efektów. realizowano zajęcia profilaktyczne -Gimnastyka buzi i języka
Zajęcia odbywały się w oddziale przedszkolnym- OA, OB
Cel zajęć:
-poprawa sprawności narządów mowy
-poprawa artykulacji
-kształtowanie prawidłowego toru oddechowego
9.W oddziale przedszkolnym realizowano zajęcia z zakresu przygotowania do nauki czytania metodą Jagody Cieszyńskiej [metoda sylabowa]
10. W czasie trwania semestru kontaktowałam się z rodzicami uczniów spotkania indywidualne[15 kontaktów], uczestniczyłam w pierwszym, wprowadzającym , zebraniu z rodzicami uczniów zakwalifikowanych na zajęcia logopedyczne. Współpracowałam również z wychowawcami uczniów.

Podczas drugiego semestru będzie realizowana dalsza praca nad usprawnianiem narządów artykulacyjnych uczniów/podopiecznych, korygowane będą błędne artykulacje głosek, utrwalana prawidłowej artykulacji wywołanych głosek oraz prowadzenie ćwiczeń wzbogacających słownictwo i rozwijających mowę dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.