X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2870
Przesłano:

Konspekt lekcji z wychowania fizycznego - piłka ręczna

TEMAT: Nauczanie kozłowania piłki

Klasa: IV
Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna
Ilość uczniów: 12
Czas trwania: 45 min
Przybory i przyrządy: piłki, 2 materace
CELE GŁÓWNE:
Umiejętności: uczeń potrafi wykonać kozłowanie piłki prawą i lewą ręką, uczeń doskonali podanie półgórne.
Motoryczności: uczeń kształtuje koordynacje ruchową.
Wiadomości: uczeń zna przepisy dotyczące poruszania się zawodnika z piłką.
Akcent wychowawczy: uczeń współdziała w zespole.

PRZEBIEG LEKCJI

I. Część wstępna - 10’
1. Zorganizowanie grupy, wprowadzenie gotowości do zajęć.
-Zbiórka w szeregu.
-Powitanie uczniów.
-Sprawdzenie obecności.
2. Nastawienie uczniów do aktywnego udziału w zajęciach.
-Podanie tematu oraz celów lekcji.
-Objaśnienie techniki oraz pokaz kozłowania.
3. Rozgrzewka, psychomotoryka, profilaktyka.
-Zabawa ożywiająca „ Berek z podaniem piłki”. Przebieg zabawy: Wyznaczony „berek” stara się schwytać pozostałych uczestników zabawy. Złapany zawodnik zmienia „berka”. Obroną przed złapaniem jest przechwycenie piłki, którą posiadają zawodnicy.
-Bieg po obwodzie koła, na sygnał zmiana kierunku poruszania się.
-Bieg po obwodzie koła na sygnał zmiana tempa biegu.
-Marsz dookoła sali (każdy uczeń zabiera piłkę).
Rozgrzewka w miejscu z piłkami:
-Podrzut piłki oburącz, odmach ramion w tył, chwyt piłki.
-Stanie w rozkroku, przekładanie piłki w powietrzu „ósemką” między nogami.
-Podrzut piłki, siad skrzyżny, chwyt piłki, podrzut piłki, powstanie, chwyt piłki.
-Leżenie przodem, piłka trzymana w dłoniach, unoszenie piłki w górę przez skłon T w tył.
-Stanie w rozkroku, RR wyciągnięte do przodu, piłka w dłoniach, wypuszczenie piłki i chwyt zanim dotknie podłoża.
-Podrzut piłki, obrót o 360 º, chwyt piłki.
-Leżenie tyłem, RR z tyłu za głową, piłka trzymana miedzy stopami, przejście do leżenia przewrotnego z przekazaniem piłki do rąk, skłon T w przód, z przekazaniem piłki miedzy stopy.
-Leżenie tyłem, piłka w prawej ręce, wznos bioder, przetoczenie piłki pod biodrami do lewej reki a następnie do prawej.
-Pozycja stojąca, piłka trzymana obunóż między kostkami wewnętrznymi przez podskok podrzut piłki do rąk.

II. Część główna - 30’
4. Kształtowanie umiejętności, doskonalenie sprawności, rozwijanie zdolności twórczych.
Uczniowie ustawieni w dwójkach twarzą do siebie, jedna piłka na parę.
-Kozłowanie piłki prawą ręką w miejscu, na sygnał podanie półgórne do partnera.
-J/w tyle, że lewą ręką.
-Kozłowanie piłki na przemian prawą i lewą ręką w miejscu, na sygnał podanie półgórne do partnera.
-A kozłuje piłkę prawą ręką maszerując w kierunku B, po dojściu do wyznaczonego miejsca wykonuje podanie półgórne i truchtając tyłem wraca na swoje miejsce. To samo wykonuje B.
-J/w tyle, że lewą ręką.
-A kozłuje piłkę prawą ręką w truchcie, obiega ćwiczącego B i wraca na swoje miejsce po czym wykonuje podanie półgórne do B. To samo wykonuje B.
- Jeden z ćwiczących kozłuje piłkę cały czas obserwując partnera i mówiąc na głos pokazaną przez niego ilość palców. Na sygnał następuje zmiana ról.
-Gra „Piłka na materac” – Przebieg gry: Zadaniem drużyny atakującej jest położenie piłki na materac drużyny przeciwnej. Zawodnicy atakujący przemieszczają się po boisku wykonując między sobą podania.

III. Część końcowa - 5’
5.Uspokojenie organizmu.
-Zabawa „Kto zmienił miejsce”. Przebieg zabawy: Ćwiczący w siadzie skrzyżnym tworzą półkole. Jedna osoba obraca się tyłem do grupy. Jej zadaniem jest odgadnąć kto zmienił miejsce w czasie gdy była odwrócona.
6.Czynności organizacyjne i wychowawcze.
-Zbiórka w szeregu.
-Uporządkowanie sali.
-Podsumowanie lekcji, omówienie najczęściej występujących błędów, wyróżnienie uczniów, którzy ćwiczyli poprawnie.
7. Nastawienie do samodzielnego wykonywania zadań ruchowych w czasie wolnym.
-Zachęcenie do uczestniczenia w sportowych zajęciach pozalekcyjnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.