X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28686
Przesłano:
Dział: Języki obce

Discoveries - dziedziny nauki. Scenariusz lekcji języka angielskiego dla uczniów II klasy gimnazjum

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Katarzyna Berner
Poziom nauczania i przewidywana ilość uczniów: klasa II g; 15 osób
Przedmiot i czas trwania jednostki lekcyjnej: język angielski; 45 minut
Temat zajęć: "Discoveries - dziedziny nauki."

CELE LEKCJI:
Cel główny: Poszerzenie słownictwa uczniów z zakresu dziedzin nauki.
Cele operacyjne: uczeń:
a) poznaje nowe i utrwala wcześniej wprowadzone nazewnictwo osób z różnych dziedzin nauki
b) łączy definicje z właściwymi terminami
c) logicznie uzupełnia zdania, wykorzystując wprowadzane słownictwo
d) tworzy nazwy dziedzin nauki od nazw osób, analogicznie do przykładu
e) doskonali umiejętność słuchania ze zrozumieniem; wyszukuje informacji w tekście słuchanym
f) udziela odpowiedzi całym zdaniem na pytania związane z treścią obejrzanego nagrania
g) buduje proste wypowiedzi ustne; wyraża własną opinię

Metody nauczania: wizualna, słuchowa; podająca, poszukująca, zajęć praktycznych
Formy pracy: indywidualna, praca w parach, praca w grupach, zbiorowa
Materiały dydaktyczne: podręcznik i zeszyt ćwiczeń ucznia "New Exam Challenges 3", płyta CD do książki nauczyciela i odtwarzacz płyt, tablica interaktywna, komputer z dostępem do Internetu, słowniki angielsko-polskie

Przebieg zajęć

1.Powitanie, czynności organizacyjno-porządkowe.
2.Przedstawienie tematu, planu i celu zajęć.
Uczniowie przewidują temat zajęć uzupełniając samogłoskami cytaty napisane przez nauczyciela na tablicy:
"Kids are natural SC_ _NT_STS." Alan Alda (SCIENTISTS) oraz "Explore. Dream. D_SC_V_R." Mark Twain (DISCOVER)
3.Ćwiczenie leksykalne
a) uczniowie rozwiązują w grupach kartę pracy - ćwiczenie 1.: łączą wyrazy odnoszące się do naukowców z różnych dziedzin z definicjami ich profesji; uczniowie mający trudności w wykonaniu zadania mogą korzystać ze słowników angielsko- polskich
b) sprawdzenie na forum poprawności wykonania ćwiczenia
c) przetłumaczenie i ćwiczenie wymowy trudnych zwrotów

4. Gra edukacyjna "Who am I ?" (Kim jestem?)
a) uczniowie pracują w parach wcielając się na zmianę w jednego z naukowców i opisując czym się zajmują; zabawa polega na odgadnięciu profesji partnera;
b) uczniowie wykorzystują słownictwo z ćwiczenia 1. z karty pracy; mogą gestykulować

5. Ćwiczenie 2. ze str. 79 w podręczniku ucznia
a) uzupełnianie luk w zdaniach nazwami naukowców; praca samodzielna
b) sprawdzenie poprawności wykonania zadania

6. Słowotwórstwo
a) nauczyciel zwraca uwagę na strukturę nazw dziedzin nauki (np. archeology, physics) w ćwiczeniu 1. ze str. 79 w podręczniku ucznia
b) uczniowie w parach tworzą nazwy dziedzin nauki od nazw naukowców zgodnie z poleceniem 2. na karcie pracy
c) sprawdzenie poprawności wykonania zadania

7. Identyfikacja dziedzin nauki : uczniowie podają nazwy dziedzin nauki w odniesieniu do 6 ilustracji prezentowanych przez nauczyciela na tablicy interaktywnej , np.: nauczyciel mówi "Decide what science is presented" i pokazuje ilustrację (źródło przykładowej ilustracji:
https://www.google.pl/search?q=archeology&rlz=1C1GIWA_enPL585PL585&espv=2&biw=1440&bih=
799&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=rI6JVa3zOOjGygPs16vIAQ&ved=
0CAYQ_AUoAQ#imgrc=t1w9k1CI9kctAM%253A%3BYdN90w3rShRa_M%3Bhttp%253A%252F%
252Floveisdope.files.wordpress.com%252F2010%252F09%252Ffuture_archeology8.jpg
%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.glogster.com%252Fkatti-kat%
252Farcheology-career-cruising%252Fg-6lhq3si6ekhkcuac9ov0oa0%3B800%3B600) a uczniowie odpowiadają: "archeology"

8. Słuchanie ze zrozumieniem
a) uczniowie oglądają nagranie video dostępne w sieci o dziewczynce, która dokonała poważnego odkrycia; źródło nagrania: video recording with Kathryn Gray about her discovery: http://mentalfloss.com/article/26782/quick-10-10-amazing-discoveries-kids
b) uczniowie odpowiadają na pytania z karty pracy i wypowiadają się na temat odkrycia, którego sami chcieliby dokonać oraz na dodatkowe pytania nauczyciela: What kind of scientist is this girl?, What would you like to discover and why?

9. Zadanie pracy domowej i pochwała uczniów aktywnych
a) praca obowiązkowa (dla wszystkich): strona 68 w zeszycie ćwiczeń ucznia
b) praca nadobowiązkowa (dla chętnych): przygotować krótką wypowiedź ustną o słynnym naukowcu lub odkryciu naukowym ostatnich lat

Zadania opcjonalne:
a) ćwiczenie komunikacyjne: uczniowie wyrażają swoje opinie na temat odkryć naukowych dokonanych w 2014 roku (źródło: 48 Of The The Most Important Scientific Discoveries Of 2014: http://www.businessinsider.com/2014s-most-important-discoveries-2015-1); krótka dyskusja w parach, wybranie ważniejszego w odczuciu uczniów odkrycia;

b) rozumienie ze słuchu: ćwiczenie 4. ze str. 79 w podręczniku ucznia; wysłuchanie nagrania z płyty CD o najważniejszych wynalazkach w historii, według 3 mówców; uczniowie sporządzają krótkie notatki

KARTA PRACY DLA UCZNIA:

1. Influential SCIENTISTS vocabulary words - match them with proper definitions:
part 1:
1.archaeologist
2.astronomer
3.biologist
4.chemist
5.entomologist

a. studies all the aspects of insects
b. learns about things that are alive
c. explores people, life and customs of ancient times
d. studies the sun, moon, stars, planets and other spatial bodies
e. is a person whose job is dealing with substances and the changes that happen when combined to make other substances

part 2:

6.geophysicist
7.geologist
8.hematologist
9.ichthyologist
10.mycologist

a. studies the structures and what they do, and diseases of the blood
b. who studies the branch of zoology that is concerned with fish
c. learns about the layers of the earth and its history
d. studies the part of botany concerned with fungi
e. studies the relationship between the earth's physical features and the forces that make or change them

part 3:

11.meteorologist
12.mineralogist
13.ornithologist
14.oceanographer
15.physicist

a. studies the characteristics of minerals and their composition
b. is an expert in bird studies and their habitats
c. studies energy and matter
d. studies the weather and the atmosphere
e. knows about oceans, seas, and all marine life

part 4:

16.paleontologist
17.seismologist
18.taxonomist
19.virologist
20.zoologist

a. classifies animal and plant species
b. learns about diseases and why we get sick or what makes us sick
c. studies life in prehistoric times
d. studies earthquakes and earth's crust's movements
e. is an expert on everything about animals, from their cells to the history of their evolution


2. Form SCIENCE words from the above scientists list:

* ended with "gy" such as archeology: ........................................
........................................
* ended with "my" such as astronomy: ........................................
* others: ........................................

3. Watch a recording and give the answers to below questions:
a) What is supernova?
b) How many times did she try to spot the supernova?
c) How did she discover it ?
d) Why is Kathryn so special ?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.