X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28673
Przesłano:
Dział: Świetlica

Plan pracy świetlicy szkolnej

PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ ROK 2014/2015
1. WSTĘP
Świetlica szkolna wspomaga i uzupełnia prace szkoły w zakresie opieki, oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych. W procesie uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych dziecko ma możliwość wykorzystania wolnego czasu, utrwalenia poprawnych nawyków w komunikowaniu się z ludźmi, form zachowania aprobowanych przez społeczeństwo; może rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia. W roku szkolnym 2014/2015 każdy tydzień będzie się łączył z innym obszarem działalności (szczegóły przedstawiono w tabeli).
Ważną formą aktywności w świetlicy jest zabawa, dzięki której dziecko zdobywa nowe sprawności i umiejętności, rozwija fantazję i wyobraźnię twórczą; jest też pewnym rodzajem „oddechu” , odprężenia w rytmie dnia.

PLAN ZAJĘĆ DNIA (ŚWIETLICA)
7.30 – 9.30 – Czynności organizacyjne, rozmowy indywidualne wg uznania
9.30 – 11.30 – Zajęcia programowe
11.30 – 12.55 – Obiad, zajęcia wg zainteresowań dzieci
12.55 – 14.00 – Odrabianie lekcji
14.00 – 15.30 – Zajęcia programowe
15.30 – 17.00 – Zajęcia indywidualne wg uznania

WRZESIEŃ 2014
TERMIN/DATA TEMAT TYGODNIA EFEKT DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH FORMA REALIZACJI
2.IX – 5.IX Wspomnienia z wakacji Uczeń:
• Zna regulamin świetlicy
• Zna prawa i obowiązki ucznia
• Potrafi bezpiecznie zachowywać się w otoczeniu, w którym się znajduje
• Potrafi wypowiadać się w sposób swobodny na temat wakacji
• Umie współpracować w grupie
• Życzliwie odnosi się do drugiej osoby
• Umie wykonać prace plastyczno – techniczną
• Umie wykonać pracę plastyczną • Organizacja pracy świetlicy (zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy)
• Przeprowadzenie pogadanki na temat bezpiecznego zachowania na terenie szkoły, podczas zabaw
• Poznanie praw i obowiązków ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej
• Porządki, urządzanie świetlicy
• Wykonanie ramki do zdjęcia z wakacji (technika dowolna)
• Wykonanie elementów do dekoracji świetlicy i gazetki ściennej „Wspomnienia z wakacji”
• Gry planszowe
• Pomoc w nauce i odrabianiu lekcji
8.IX – 12.IX Jesteśmy bezpieczni w szkole • Potrafi bezpiecznie przechodzić przez ulicę i właściwie poruszać się po okolicy
• Zna podstawowe znaki drogowe
• Dba o bezpieczeństwo swoje i innych
• Wykonuje pracę plastyczno – techniczną
• Wykonuje pracę techniczną • Rozmowa o znakach drogowych i bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę
• Zapoznanie z działaniem sygnalizacji świetlnej
• Wykonanie „Zebry”
• Wykonanie sygnalizacji świetlnej
• Gry planszowe
• Pomoc w nauce i odrabianiu lekcji
15.IX – 19.IX Poznajemy się nawzajem • Wypowiada się na temat spędzania wolnego czasu
• Potrafi wykonać pracę plastyczną
• Potrafi lepić z plasteliny
• Potrafi uczestniczyć we wspólnych zabawach • Rozmowa na temat swoich ulubionych zajęć, sposobów spędzania wolnego czasu
• Wykonanie na dużych arkuszach papieru portretu kolegi / koleżanki
• Rozmowa na temat ulubionego zwierzęcia
• Lepienie z plasteliny ulubionego zwierzęcia
• Słuchanie opowiadań o różnych zwierzętach – słuchowisko
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji
22.IX – 26.IX Już jesień – I Dzień Jesieni • Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią
• Potrafi się wypowiadać na temat jesiennego krajobrazu
• Potrafi wykonać pracę plastyczną
• Potrafi rozwiązywać rebusy i krzyżówki • Malowanie jesiennego krajobrazu farbami
• Jesień na polu, w lesie, w ogrodzie (wyklejanie owoców, grzybów – wydzieranka)
• Dary jesieni (pogadanka, wyklejanka drzewa i liści krepiną i nasionami kaszy)
• Słuchanie opowieści jesiennych
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji

PAŹDZIERNIK 2014
TERMIN/DATA TEMAT TYGODNIA EFEKT DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH FORMA REALIZACJI
29.IX – 3.X Dary jesieni • Potrafi wysłuchać wiersza
• Zna dary jesieni
• Potrafi wykonać pracę plastyczno – techniczną
• Bierze udział w konkursie o jesieni
• Zna słowa i tekst wierszy o jesieni • Czytanie wierszy na temat jesieni (określanie cech charakteryzujących jesień, na podstawie wiersza )
• Dary jesieni (wydzieranka z papieru kolorowego)
• Śmieszne stworki (wykonanie ludzików z kasztanów i żołędzi )
• Dary jesieni (wydzieranka)
• Konkurs o jesieni
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji
6.X – 10.X Poznajemy różne zawody • Potrafi nazwać zawody
• Wie czym zajmują się pracownicy szkoły
• Redaguje życzenia dla nauczyciela
• Słucha wierszy na temat nauczyciela
• Wykonuje pracę plastyczno techniczną • „Laurka dla Pani” – robimy laurkę dla Pani wychowawczyni i układamy życzenia
• Kwiaty dla naszych wychowawców (wykonanie kwiatów metodą orgiami)
• Portret mojego ulubionego nauczyciela/wychowawcy
• Czytanie wierszy dotyczących dnia nauczyciela
• „Kim będę kiedy dorosnę?” – rysunek kredką
• Wykonanie gazetki tematycznej
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji
13.X – 17.X Poznajemy nasze zainteresowania • Potrafi wypowiadać się na temat swojego hobby
• Rozwija swoje umiejętności i zainteresowania
• Potrafi dbać o zdrowie
• Potrafi wykonać pracę plastyczno - techniczną • Moje hobby to... - pogadanka
• Gra w kalambury
• Praca plastyczna na temat „ moje hobby” (technika dowolna)
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji
20.X – 24.X Nasi ulubieńcy • Potrafi opowiadać o swoim ulubionym zwierzątku
• Rozwiązuje rebusy
• Potrafi współdziałać w grupie
• Wykonuje pracę plastyczno – techniczną
• Wie jak opiekować się zwierzętami w różnych porach roku • Rozwiązywanie rebusów o zwierzętach
• Prezentacja multimedialna – „Jakie zwierzęta mogą mieszkać w mim domu?”
• Wykonanie zwierzątka z plasteliny
• Wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką – „zwierzę o jakim marzę”
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji
27.X – 31.X Pamiętamy o tych, którzy odeszli • Zna i pielęgnuje tradycje Święta Zmarłych
• Wykona pracę plastyczną
• Umie wypowiadać się na określony temat
• Jest wrażliwy i pamięta o zmarłych • Rozmowa o zbliżających się świętach, oraz o tym jak należy zachowywać się na cmentarzu
• Zapoznanie ze sposobami obchodzenia „Święta Zmarłych”
• „Święto zmarłych w jesiennym krajobrazie” – praca plastyczna
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji

LISTOPAD 2014
TERMIN/DATA TEMAT TYGODNIA EFEKT DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH FORMA REALIZACJI
3.XI – 7XI W zdrowym ciele zdrowy duch/zdrowe odżywianie • Dba o zdrowie własne i innych
• Wie jak należy się odżywiać
• Wie jak właściwie spędzać wolny czas
• Wykonuje prace plastyczne • Pogadanka na temat zdrowego odżywiania jesienią
• Wykonanie plakatu z różnych materiałów „Dbam o zdrowie”
• Wydzieranka owoce i warzywa
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji
10.XI – 14.XI Polska – nasza Ojczyzna • Zna symbole narodowe
• Potrafi wysłuchać wiersza
• Wykonuje pracę plastyczną
• Słucha pieśni patriotycznych
• Wykonuje prace plastyczno - techniczną • Zapoznaje się z symbolami narodowymi (godło, flaga)
• Zapoznanie z treścią wiersza J. Brzechwy „Kto Ty jesteś?”
• Wykonanie godła – wyklejanie plasteliną
• Wykonanie flagi – krepina, papier kolorowy
• Słuchanie melodii i pieśni patriotycznych
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji
17.XI – 21.XI Ptasie odloty • Potrafi wymienić ptaki, które odlatują na zimę
• Potrafi wymienić ptaki, które zimują w kraju
• Potrafi wykonać ptaka z papieru
• Szanuje pracę innych • Głośne czytanie informacji o wybranych ptakach
• Rozpoznawanie ptaków i ich nazw
• Oglądanie albumów o ptakach
• Wykonanie ptaka metodą orgiami
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji
24.XI – 28.XI Hans Christian Andersen – człowiek, który wyczarował najpiękniejsze baśnie • Zna utwory H.Ch. Andersena
• Potrafi wykonać ilustracje do wybranego fragmentu książki
• Słucha fragmentów bajki
• Potrafi wykonać pracę plastyczną
• Szanuje pracę innych • Przygotowanie gazetki ściennej
• Wykonanie ilustracji do dowolnej baśni pisarza
• Odczytywanie wybranych fragmentów baśni
• Słuchowisko „Brzydkie Kaczątko”
• Wydzieranka – Łabędź, dowolna technika
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji

GRUDZIEŃ 2014
TERMIN/DATA TEMAT TYGODNIA EFEKT DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH FORMA REALIZACJI
1.XII – 5.XII Mikołajki, Mikołajki... • Zna tradycje związane z 6 grudnia
• Potrafi dostrzec potrzeby innych
• Zwraca uwagę na ubiór stosowny do danej pory roku • Rozmowa na temat zwyczajów związanych z 6 grudnia
• Wykonanie rysunku „mój wymarzony prezent od Mikołaja”
• Portret Mikołaja – konkurs
• Mikołajowe przeboje – słuchanie muzyki
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji
8.XII – 12.XII Święta Bożego Narodzenia • Zna tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia
• Potrafi wykonać ozdoby i dekoracje świąteczne
• Słucha Wigilijnych opowieści
• Zna tekst melodię wybranej kolędy
• Potrafi rozwiązywać zagadki • Utrwalanie wiadomości o tradycjach związanych ze świętami Bożego Narodzenia
• Wykonanie świątecznych ozdób i dekoracji
• Choinka – wyklejanka z kolorowego papieru
• Wykonywanie ozdób choinkowych
• Czytanie wigilijnych opowieści
• Słuchanie kolęd i pastorałek
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji
15.XI – 19.XII Przy wigilijnym stole • Zna tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia
• Wie jak należy zachować się przy stole wigilijnym
• Zna popularne kolędy
• Potrafi złożyć życzenia świąteczne
• Dostrzega potrzebę pomagania innym • Polski tradycje i zwyczaje – pogadanka
• Słuchanie opowiadań o Świętach Bożego Narodzenia
• Wspólna rozmowa na temat przygotowania potraw wigilijnych i elementów dekoracyjnych
• Oglądanie bajek o tematyce wigilijnej
• Przygotowanie kartek świątecznych
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji

STYCZEŃ 2015
TERMIN/DATA TEMAT TYGODNIA EFEKT DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH FORMA REALIZACJI
7.I – 9.I WITAMY Nowy Rok 2015 • Potrafi opowiedzieć o swoich przeżyciach
• Poznaje nowa technikę plastyczną
• Potrafi wykonać pracę plastyczną
• Zna zasady bezpiecznych zabaw na śniegu • Swobodne wypowiedzi na temat jak spędziliśmy Święta Bożego Narodzenia i jak witaliśmy Nowy Rok
• Jak witamy Nowy Rok w różnych kulturach – pogadanka
• Wykonanie pracy plastycznej przy użyciu farb i kredek świecowych – „pokaz sztucznych ogni „
• Wykonanie pracy plastycznej – „żegnamy stary, a witamy nowy rok”
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji
12.I – 16.I Karnawał • Potrafi uczestniczyć, we wspólnej zabawie i współdziałać w grupie
• Wie jak można i potrafi kulturalnie spędzić czas w okresie karnawału
• Umie docenić indywidualność innych
• Odczuwa potrzebę obcowania ze sztuką • Pogadanka o balach karnawałowych w różnych krajach
• Zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi (tłusty czwartek, zapusty...)
• Prezentacja multimedialna – „karnawał na świecie”
• Wykonanie masek karnawałowych – technika dowolna
• Zabawy przy muzyce
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji

LUTY 2015
TERMIN/DATA TEMAT TYGODNIA EFEKT DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH FORMA REALIZACJI
2.II – 6.II Sporty zimowe • Zna zimowe dyscypliny sportowe, oraz słynnych sportowców
• Potrafi rozwiązać zagadki
• Potrafi wykonać pracę plastyczną
• Zna zasady bezpiecznej zabawy na lodzi i śniegu • Pogadanka o znanych sportowcach i sportach zimowych
• „Sporty zimowe” – prezentacja multimedialna
• Rozwiązywanie zagadek związanych z tematyka zimową
• „Bezpieczne sporty zimowe” – praca plastyczna
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji
9.II – 13.II Walentynki • Zna tradycje walentynek
• Wie kto jest patronem święta zakochanych
• Zna walentynkowe gadżety
• Potrafi wykonać pracę plastyczno - techniczną • Zapoznanie z tradycjami obchodzenia Walentynek i ich patronem
• Głośne odczytywanie walentynkowych wierszyków
• Praca plastyczno – techniczna „Walentynkowe serca”
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji
16.II – 20.II Twórczość ludowa • Zna twórczość ludową(muzyka, stroje, tańce)
• Potrafi wykonać pracę techniczną
• Potrafi wykonać pracę plastyczną
• Potrafi dobrać strój do danego regionu
• Zna piosenki i przyśpiewki ludowe • Zapoznanie z twórczością, muzyką i strojem ludowym
• Wycinanie z kolorowego papieru serwetek(wycinanka ludowa)
• Kolorowanie strojów ludowych
• Słuchanie pieśni, przyśpiewek ludowych
• Zabawy ruchowe przy muzyce
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji
23.II – 27.II Agresji mówimy Stop • Wie co to jest agresja
• Wie jakie są korzyści z bycia miłym
• Zna różne uczucia i emocje
• Wie jak sobie radzić z gniewem
• Potrafi wykonać pracę plastyczną
• Potrafi pantomimicznie przedstawić uczucia • Poznajemy pojęcie – Agresja (pogadanka)
• Dlaczego warto być miłym i uprzejmym?
• Praca plastyczna „ Plansza uczuć” (przedstawienie twarzy w różnych nastrojach

MARZEC 2015
TERMIN/DATA TEMAT TYGODNIA EFEKT DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH FORMA REALIZACJI
2.III – 6.III Święto Kobiet – „kobiety małe i duże” • Zna tradycje i zwyczaje związane z dniem kobiet
• Zna podział obowiązków w rodzinie
• Zna zasady dobrego zachowania wobec kobiet
• Potrafi wykonać prace plastyczną
• Wykona pracę techniczną • Dlaczego obchodzimy „dzień kobiet?” – pogadanka
• Kto jest dama, a kto dżentelmenem – zasady dobrego zachowania wobec kobiet
• Sylwetki wybitnych kobiet –dopasowanie nazwisk i imion do fotografii
• Wykonanie laurki na dzień kobiet
• Wykonanie kwiatów z krepiny
9.III – 13.III Chcemy żyć w czystym środowisku • Wie, że należy opiekować się zwierzętami
• Zna zasady segregowania śmieci
• Wie jak dbać o środowisko
• Wie, że nie należy niszczyć zieleni
• Zna tereny chronione i zasady zachowania się na nich
• Ma wyrobione nawyki dbania o porządek • Rozmowa na temat ochrony środowiska
• Wykonanie pracy plastycznej – „nasza ziemia”
• Segregowanie śmieci – gra planszowa
• Formy ochrony przyrody. Zasady zachowania się na terenach chronionych
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji
16.III – 20.III Zbliża się wiosna • Zna pierwsze oznaki wiosny
• Zna obrzędy i tradycje ludowe związane z nastaniem wiosny
• Potrafi rozpoznać pierwsze wiosenne kwiaty
• Rozumie słowo „nowalijki”
• Potrafi wymienić najwcześniejsze warzywa i owoce
• Zna zwyczaj topienia „Marzanny”, oraz jego znaczenie • Pogadanka o pierwszych oznakach wiosny
• Praca plastyczna – „wiosenne kwiaty” (wyklejanie ziarenkami ryżu, fasoli i grochu)
• Układanie puzzli – „oznaki wiosny”
• Kolorowanie obrazków
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji
25.III – 27.III Moja rodzina • Potrafi opowiadać o swojej rodzinie
• Zna pojęcie anegdoty
• Potrafi opowiedzieć zabawna historię o swojej rodzinie
• Wykona pracę plastyczna
• Wykona prace plastyczno - techniczną • Swobodne wypowiedzi uczniów o ich rodzinach
• Wykonanie rysunku przedstawiającego rodzinę
• Przedstawienie fotografii rodzinnych i opowiadanie o nich
• Wykonanie drzewa genealogicznego
• Wykonanie ramki na zdjęcie z masy solnej
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji

KWIECIEŃ 2015
TERMIN/DATA TEMAT TYGODNIA EFEKT DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH FORMA REALIZACJI
30.III – 1.IV Łamigłówki Mądrej Sówki • Potrafi rozwiązać rebus i ułożyć zdanie z powstałym z rebusu zdaniem
• Potrafi odnaleźć nazwy zwierząt w innych słowach
• Potrafi ułożyć krzyżówkę na dany temat
• Słucha opowiadań i wierszy o Sowie • Wspólne układanie rebusów
• Układanie zdań z wyrazem z rebusów
• Odnajdowanie nazw zwierząt w innych wyrazach
• Układanie krzyżówek w grupach
• Wykonanie pracy plastycznej – „Mądra Sówka”
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji
8.IV – 10.IV Wiosna w polu i w ogrodzie • Wie jakie prace wykonuje się wiosna w polu i w ogrodzie
• Rozumie potrzebę porządków wiosennych
• Potrafi współpracować w grupie
• Zna narzędzia ogrodnicze i wie do czego służą • Dopasowywanie nazw narzędzi do obowiązków
• Wykonanie pracy plastycznej, która przedstawia jedną z prac wiosennych
• Rozwiazywanie zagadek przyrodniczych
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji
13.IV – 17.IV Przygotowanie do Świat Wielkanocnych • Zna tradycje i obrzędy Świąt Wielkanocnych
• Potrafi się wypowiedzieć na temat świat w jego domu
• Wykonuje proste prace plastyczne • Zapoznanie z tradycjami i obrzędami staropolskimi
• Dzielenie się swoimi przeżyciami związanymi z okresem Świąt Wielkanocnych
• Wykonanie pracy plastycznej – „Zając z podarkiem”
• Praca plastyczno – techniczna (wykonanie palmy wielkanocnej).
• Kolorowanki o tematyce wielkanocnej
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji
20.IV – 24.IV Jajko, kura, baba, mazurek – czyli zwyczaje wielkanocne • Zna tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych
• Potrafi się wypowiedzieć na temat Świąt Wielkanocnych
• Wie co powinien zawierać koszyczek wielkanocny
• Wykonuje prace plastyczne • Święconka, śmingus – dyngus, pisanki (dyskusja na temat kultywowania tradycji w naszych domach) – „Jak spędzamy Święta Wielkanocne w naszych domach? „
• Dzielenie się wspomnieniami z lat ubiegłych – swobodne wypowiedzi dzieci
• Pisanki – kraszanki – samodzielnie przygotowany koszyczek wielkanocny (rysunek)
• Rysowanie, malowanie – stół wielkanocny
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji
27.IV – 30.IV Majowe Święta • Zna majowe święta oraz obrzędy i tradycje z nimi związane
• Rozumie jak ważne są święta majowe
• Zna symbole narodowe
• Zna znak pokoju • Rozmowa z uczniem na temat świąt narodowych 1 i 3 maja
• Wykonanie płaskorzeźby – godło (wyklejanie plasteliną)
• Wykonanie flagi – wydzieranka
• Wykonanie gołębia (obrysowanie z szablonu)
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji

MAJ 2015
TERMIN/DATA TEMAT DNIA EFEKT DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH FORMA REALIZACJI
4.V – 8.V Tajemnice kolorów • Dobiera nazwę koloru do planszy
• Wymienia ulubione kolory
• Miesza barwy
• Wykona pracę plastyczną
• Wykona prosty eksperyment • Mieszanie barw poprzez malowanie farbami
• Wykonanie doświadczeń z kolorowymi roztworami
• Słuchanie wierszy i opowiadań o kolorach
• Wykonanie pracy technicznej – tęcza metoda wydzieranki z krepiny
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji
11.V – 15.V Świat motyli • Wykona pracę plastyczną
• Tańczy w takt muzyki
• Słucha wierszy o motylach
• Wykona prace techniczną
• Słucha ciekawostek na temat motyli • Wykonanie zakładki do książki zdobionej motylkami
• Wykonanie motyla z odrysowanych elementów
• Czytanie wierszy o motylach
• Taniec z chustami kolorowymi w takt muzyki
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji
18.V – 22.V Las i jego mieszkańcy • Wykona pracę techniczną
• Wykona prace plastyczną
• Słucha wierszy i opowiadań o lesie i jego mieszkańcach • Wykonie dowolnego zwierzątka z plasteliny
• Wykonanie pracy plastycznej – wydzieranka(grzyby, drzewa...)
• Czytanie wierszy i opowiadań dotyczących lasu i jego mieszkańców
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji
25.V – 28.V Mój ulubiony bohater literacki • Opowie o swoim ulubionym bohaterze literackim
• Wykona pracę plastyczną
• Wykona pracę techniczną
• Słucha bajek i opowiadań • Namaluje ulubionego bohatera swojej bajki
• Słucha opowiadań o najpopularniejszych bohaterach bajek
• Śpiewa piosenki o ulubionych bohaterach
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji

CZERWIEC 2015
TERMIN/DATA TEMAT DNIA EFEKT DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH FORMA REALIZACJI
1.VI – 3.VI Zaczarowana bajka • Wymieni swoje ulubione bajki
• Opowie o bohaterze ulubionej bajki
• Wykona pracę plastyczną
• Wykona pracę techniczną
• Wysłucha wybranych fragmentów bajek • Opisze bohatera swojej ulubionej bajki
• Namaluje portret głównego bohatera ulubionej bajki
• Wykona postać głównego bohatera ulubionej bajki z tektury
• Słucha fragmentów wybranych bajek
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji
8.VI – 12.VI Paweł i Gaweł – czyli jak rozwiązywać konflikty • Wie kto to był Paweł i Gaweł
• Umie podać różnice i podobieństwa Pawła i Gawła
• Wysłucha bajki o Pawle i Gawle
• Wie co to jest konflikt
• Wie jak załagodzić i rozwiązać konflikt • Opowie o Pawle i Gawle – scharakteryzuje postacie
• Namaluje portrety Pawła i Gawła
• Powie jak należy rozwiązywać konflikt (dyskusja – swobodne wypowiedzi )
• Gry planszowe
• Pomoc w odrabianiu lekcji
15.VI – 19.VI Miś – mój przyjaciel • Opowie o misiu – bohaterze bajek
• Umie scharakteryzować misia
• Słucha bajek o misiach
• Słucha piosenek o misiach
• Wykona pracę plastyczną
• Wykona pracę techniczną • Malowanie portretu misia na podstawie wysłuchanej bajki
• Lepienie misia z plasteliny/gliny/masy solnej
• Opowiadanie o misiu – jako moim przyjacielu
• Gry planszowe
22.VI – 25.VI Wakacje – tuż, tuż • Wie gdzie by chciał w tym roku spędzić wakacje
• Słucha piosenek o lecie
• Wie jakie miesiące to miesiące wakacyjne
• Wie jak bezpiecznie spędzać wakacje • Namaluje obrazek –na temat „Gdzie chcę jechać na wakacje”
• Wypowiada się jak bezpiecznie spędzać wakacje
• Wymieni miesiące wakacyjne
• Śpiewa piosenki wakacyjne
• Gry planszowe

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.