X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28529
Przesłano:

Co to jest prawo? Gromadzenie słownictwa związanego z prawem. Scenariusz zajęć

Temat Co to jest prawo? Gromadzenie słownictwa związanego z prawem.
Przedstawiona propozycja metodyczna jest zgodna z programem nauczania języka polskiego „Między nami” i obowiązującą „Podstawą programową”. W treściach kształcenia wpisane jest: „Czytanie i odczytywanie różnych tekstów kultury”- wymienia się między innymi instrukcję.
Zastosowane w czasie zajęć różnorodne metody aktywne umożliwiają kształcenie umiejętności kluczowych ucznia (przewidzianych
w „Podstawie programowej”) w zakresie:
- skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach,
- efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie,
- rozwiązywania problemów w twórczy sposób
- odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy.
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
Uczeń zna pojęcie kodeksu( klasa IV Kodeks dobrego ucznia, przyjaciela)

Cele lekcji:
1. Uczeń poznaje i utrwala pojęcia związane z prawem, potrafi je wyjaśnić.
2. Uczeń prowadzi kulturalną dyskusję na temat przyczyn ustanawiania prawa oraz zmian w prawie.
3. Uczeń wyjaśnia związki frazeologiczne związane z prawem.
Cele sformułowane w języku ucznia:
1. Wyjaśnimy sobie słowa związane z prawem, będziemy odczytywali symbole z planszy
2. Po zajęciach będziecie wiedzieli jakie kodeksy obowiązują obywateli i co się w nich znajduje
Nacobezu (co uczniowie będą potrafili po lekcji):
1. Potrafisz wytłumaczyć własnymi słowami pojęcia związane z prawem.
2. Potrafisz wypełnić tabelę na podstawie planszy.
3. Potrafisz podjąć głos w dyskusji na temat ustanawiania prawa i zmian w prawie.
Materiały i pomoce dydaktyczne:
Karty pracy: plansza Człowiek i Prawo, Słownik języka polskiego, Kodeks pracy, Kodeks ruchu drogowego, Konstytucja RP, Kodeks cywilny, Kodeks karny. Prezentacja PowerPoint Kodeksy

Pytanie kluczowe:
Co to jest prawo?


Przebieg lekcji (metody i aktywności):
1. Czynności organizacyjne
2. Zapoznanie uczniów z tematem, celami w języku ucznia i Nacobezu.
3. Przypomnienie pytania kluczowego postawionego na początku cyklu lekcji
4. Praca w parach – uzupełnienie tabeli ze strony 86 na podstawie planszy ze strony 85.
PRAWO
Osoby czynności uczucia inne skojarzenia
prokurator darować władza prawo niepisane
sędzia sądzić sprawiedliwość porządek
adwokat bronić odpowiedzialność ład
oskarżony wnosić/ ogłosić litość moc sprawcza
obrońca ogłosić niesprawiedliwość zasady
oskarżyciel oskarżać wina dekret
powód/powódka ułaskawić skrucha kodeks
prawnik ustanawiać strach ucisk

5. Zapisanie dwóch związków wyrazowych z każdym z haseł krzyżówki, zadanie 2 str. 86 podręcznik. Praca samodzielna, później omówienie odpowiedzi w parach.

a) Przepisy drogowe, przepisy prawne
b) Regulamin świetlicy, regulamin sali gimnastycznej
c) Zasada prawej dłoni, zasada obowiązująca rowerzystów
d) Umowa społeczna, umowna prawna, umowa o pracę
e) Kodeks dobrego zachowania, kodeks drogowy, kodeks karny

6. Prezentacja różnego rodzaju kodeksów, prezentacja PowerPoint Przerwa śródlekcyjna

7. Odczytanie na głos z podręcznika objaśnienia słowa PRAWO

8. Wyjaśnienie znaczenia wyróżnionych wyrazów według wzoru. Zadanie 3b (podręcznik) Praca indywidualna. Odczytanie wyjaśnień – wyczekiwanie na odpowiedź

Prawo

prawnik osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze, specjalista w dziedzinie prawa.
nauki prawne zbiór nauk społecznych i humanistycznych zajmujących się prawem.
prawodawca osoba lub organ ustanawiający, zmieniający zasady prawne.
prawomocny taki, który ma moc prawną, jest obowiązujący w świetle prawa, nie ma odwołania.
9. Sprawdzenie odpowiedzi – wybrana osoba szuka w słowniku języka polskiego wyjaśnień. Uczniowie otrzymują dodatkowe słownikowe wyjaśnienia do wklejenia.

10. Wybór wyrazów związanych z prawem, ułożenie z nim zdania.
Praca samodzielna Ocena koleżeńska

praworządnie
Policja musi funkcjonować praworządnie i sprawnie.
prawowity
Na tronie zasiądzie prawowity władca.

prawoznawstwo
Prawoznawstwo nie jest nauką spójną i jednolitą.
11. Dyskusja na temat: Po co nam prawo?

• Z jakiego powodu ludzie ustalają prawo?
• Dlaczego prawo się zmienia?
• Czy tylko ludzie mający władze mają wpływ na zmiany w prawie?
• Dlaczego jedne prawa się zmieniają, a inne zostają niezmienne?

Zadanie domowe

Wyjaśnienie związków frazeologicznych związanych z prawem.

- prawo dżungli, pieści
- Wilcze prawo
- Rządzić się własnymi prawami
- Duch i litera prawa
- Ktoś wyjęty spod prawa
- Litera prawa
- Martwa litera prawa
- Prawo niepisane
- Psie prawo
- Stróż prawa
- Drakońskie prawa

*Dopasowanie związków frazeologicznych do ich wyjaśnień – dostosowanie wymagań

Wytnij i odpowiednio dopasuj związki frazeologiczne do ich wyjaśnień
prawo dżungli, pieści o policjancie
Wilcze prawo Coś opiera się na swoistych regułach zasadach
Ktoś wyjęty spod prawa
panowanie bezprawia przemocy, władza silniejszego
Martwa litera prawa
Obowiązek, który bezwarunkowo trzeba spełnić
Litera prawa
przemoc bezprawie
Duch i litera prawa
Normy zwyczajowe nieustanowione jako prawo, ale stosowane w danym środowisku
Rządzić się własnymi prawami
O kimś skazanym na utratę praw, pozbawionym ochrony prawnej
Prawo niepisane
bardzo surowe, okrutne, bezwzględne prawo’
Psie prawo
Istota treści, intencje twórców, autorów jakiegoś prawa pisanego
Stróż prawa
Ustawa zarządzenie niewykonane, nierespektowane przez nikogo, pozostające tylko na papierze
Drakońskie prawa Dosłowne brzmienie, strona formalna tekstu prawnego, przepisu
Technika świateł w celu sprawdzenia stopnia opanowania terminologii zwianej z prawem.

Zdania podsumowujące:
1. Na dzisiejszej lekcji dowiedziałem się...
2. Po dzisiejszej lekcji zapamiętam...
3. ZACHĘTKI I MOTYWCE dla najpilniej pracujących. (naklejki)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.