X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28468
Przesłano:

Montaż ścian działowych w systemie suchej zabudowy. Konspekt lekcji w klasie I

KONSPEKT LEKCJI

Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr2
Przedmiot: Pracownia suchej zabudowy
Zawód: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Klasa: I-2b
Nauczyciel:
Data:
Liczba godzin: 6
Miejsce lekcji: Warsztaty szkolne

Temat lekcji: Montaż ścian działowych w systemie suchej zabudowy.

I. Cele lekcji:
1. Cel ogólny: przygotowanie absolwenta do skutecznego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej.
2. Cele szczegółowe:
a) Wiedza: po przeprowadzonych zajęciach uczniowie powinni:
- umieć zaplanować wykonanie zadania
- zaplanowane zadania realizować zgodnie z kolejnością ich wykonywania
- wykonać obliczenia ilościowe materiałów do wykonania określonego zadania,
na podstawie dokumentacji technicznej oraz katalogu nakładów rzeczowych
- umieć zorganizować stanowisko pracy
- dobierać materiały, narzędzia i sprzęt elektryczny
- wykonywać podstawowe pomiary sytuacyjne i realizacyjne
- umieć wykonać zadanie zgodnie z przepisami bhp
- umieć zaprezentować swoją pracę.
b) Umiejętności:
- wyrabianie odpowiedzialności za wykonanie zadania
- wyrabianie logicznego myślenia
- umiejętność rozwiązywania problemów w sposób twórczy
- uzasadnić sposób wykonanego zadania
- ocenić jakość wykonanego zadania
- umiejętnie posługiwać się fachowym językiem
- przyswajanie sobie słownictwa
- wyrabianie postawy aktywnego uczestnictwa
- wyrabianie nawyku bezpiecznego posługiwania się narzędziami, urządzeniami.
3. Środki dydaktyczne:
- miesięcznik „Atlas Budowlany”
- poradnik dla nauczyciela pt. "Montaż systemów suchej zabudowy",
P. Rogalski, K. Wojewoda
- rysunek wykonywanego zadania
- narzędzia i sprzęt elektryczny
- materiały do wykonania ściany działowej.


4. Metody pracy:
- dyskusja
- pokaz z objaśnieniem
- ćwiczenia
- prezentacja wykonanej pracy
- omówienie wykonanej pracy
- wyciągnięcie wniosków oraz dokonanie samooceny.
5. Omówić kryteria oceniania: jakie czynniki będą podlegać ocenie:
- organizacja stanowiska pracy
- umiejętność posługiwania się narzędziami
- jakość wykonania zadania
- przestrzeganie przepisów bhp
- stosunek do pracy i osobistą postawę
- zaangażowanie się ucznia do realizacji zadania
- kultura podczas zajęć.
6. Wskazówki bhp:
- stosować narzędzia pracy zgodnie z ich przeznaczeniem
- urządzenia uruchamiać w obecności nauczyciela
- po zakończeniu prac narzędzia należy wyczyścić
- przed wyjściem z zajęć wyłączyć z gniazd elektrycznych urządzenia elektryczne.

II. Program lekcji:
1. Czynności organizacyjno przygotowawcze........................................- 10 min
- sprawdzenie obecności
- sprawdzenie oraz założenie ubrań roboczych.
2. Instruktaż wstępny........................................- 20 min
- podanie tematu zajęć
- przedstawienie celów i zadań zajęć
- przygotowanie potrzebnego sprzętu
- ustalenie środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy
- podanie kryteriów oceny za wykonane zadanie.
3. Instruktaż bieżący........................................- 210 min
- obserwacja pracy uczniów
- uczestniczenie przy uruchamianiu urządzeń elektrycznych
- korygowanie błędów podczas ćwiczeń
- odnotowywanie spostrzeżeń dotyczących organizacji stanowiska pracy, prawidłowości
wykonywania czynności technologicznych, przestrzegania przepisów bhp.
4. Przerwa śniadaniowa........................................- 30 min
5. Instruktaż końcowy........................................- 10 min
- prezentacja wykonanego zadania
- uwagi dotyczące popełnionych błędów
- pochwały za ewentualne starania
- ocenienie ucznia i wpisanie oceny do dziennika.
6. Czynności organizacyjno-porządkowe........................................- 20 min
- sprzątanie stanowisk pracy
- porządkowanie narzędzi, sprzętu, urządzeń
- sprawdzenie stanowisk pracy
- zapowiedź tematu następnych zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.