X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28448
Przesłano:

Co to jest klinometr i do czego go wykorzystamy? Scenariusz lekcji terenowej

Mgr Sabina Świerczek


KONSPEKT LEKCJI DLA KLASY II TECHNIKUM
(zakres rozszerzony)

TEMAT: Co to jest klinometr i do czego go wykorzystamy? – lekcja terenowa wykorzystująca twierdzenie sinusów i cosinusów

CELE OGÓLNE:
• wzrost samooceny i poczucia własnej wartości
• doskonalenie umiejętności logicznego wnioskowania, twórczego myślenia,
• uczenie aktywnego stosunku do problemów i zadań,
• rozwijanie spostrzegawczości i zdolności analizowania,
• uczenie współpracy i komunikowania się w grupie.
• kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań dotyczących funkcji,

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1) UCZEŃ MUSI ZNAĆ:
• Twierdzenie sinusów,
• Twierdzenie cosinusów,
• Funkcje trygonometryczne kąta uogólnionego
2) UCZEŃ POWINIEN UMIEĆ:
• Obliczać wartości funkcji trygonometrycznych kątów 00-3600
• rozwiązywać zadania dotyczące geometrii płaskiej,
3) UCZEŃ MOŻE UMIEĆ:
• rozwiązywać zadania o podwyższonym stopniu trudności

METODA: pogadanka, ćwiczenia
TYP LEKCJI: lekcja ćwiczeniowa w terenie
FORMA: praca w grupach
ŚRODKI: tablica, przygotowane kartki ksero z treścią zadań, wydrukowane mapy terenu szkoły, wykonane przez uczniów klinometry

1.CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE:
• podział na grupy ( ustalenie liderów grup i sekretarzy)
• sprawdzenie obecności
Nauczyciel objaśnia budowę klinometru. (załącznik nr 1). Grupy, pod nadzorem nauczyciela, wykonują klinometry i uczą się podstaw ich funkcjonowania

2.POWTÓRZENIE I NAWIĄZANIE DO TEMATU:
Nauczyciel zadaje pytania grupom na temat twierdzenia sinusów, twierdzenia cosinusów oraz funkcji trygonometrycznych kąta uogólnionego
Przypomnienie zasad obliczania wartości funkcji trygonometrycznych kątów 00-3600

3.REALIZACJA TEMATU:
Nauczyciel podaje temat lekcji „Co to jest klinometr i do czego go wykorzystamy? – lekcja terenowa” , a następnie rozdaje uczniom karty pracy (załącznik nr 2) i informuje, że dalsza część lekcji odbędzie się na terenie szkolnym , poza budynkiem szkoły.
Zadania zostały tak skonstruowane, aby wyznaczane lub odczytywane kąty miały miary od 00 do 1800 , a do obliczania długości odcinków trzeba było wykorzystać twierdzenie sinusów i cosinusów.
Grupy rozpoczynają pracę. W czasie pracy można używać kalkulatora i tablic matematycznych.

4. PODSUMOWANIE LEKCJI:
Lekcję kończy podsumowanie wyników prac poszczególnych grup . Liderzy grup przedstawiają wyniki prac swoich grup i oceniają zaangażowanie członków w realizację zadań terenowych.

5. ZAKOŃCZENIE LEKCJI: Uczniowie zapisują zadanie domowe w zeszytach.

ZAŁĄCZNIK NR 1
Klinometr (pochyłościomierz) – przyrząd do mierzenia kątów pionowych przez celowanie, oraz do wyznaczania płaszczyzny poziomej. Stosowany w terenowych pracach geologicznych.
Wykonanie prowizorycznego klinometru:
1) Do drewnianego kątomierza tablicowego przyklejamy taśmą klejącą plastikową rurkę ( wzdłuż prostej części kątomierza), tak aby rurka leżała na osi 00 -1800 . Rurka musi mieć taki przekrój, aby można było przez nią patrzeć.
2) W środku prostej części kątomierza przymocowujemy do rurki obciążnik na sznurku ( np. klucze),
3) Dokonując pomiarów patrzymy na obiekt (np. czubek drzewa) przez rurkę i wówczas naprężony sznurek pokaże wartość kąta nachylenia rurki od pionu.

ZAŁĄCZNIK NR 2
Zadanie wykonujecie w drużynach 3-4 osobowych. Wykorzystajcie tablice matematyczne, taśmy miernicze, kalkulatory, kątomierz.
a) Obliczenia wykonaj mierząc rzeczywiste długości potrzebnych odcinków:
|AB|= |BC|= |AC|=
b) Obliczenia wykonaj wykorzystując skalę widoczną na zamieszczonej mapce
c) Obliczenia wykonaj wykorzystując długość kroku ucznia

Zadanie.1. Oblicz miarę kąta ABC, gdzie punkt A jest położony w prawym rogu budynku biblioteki , punktem B jest tylne wejście do budynku szkoły, punktem C jest lewy róg budynku biblioteki.

Zadanie 2. Stań na podeście przed wejściem do budynku biblioteki szkolnej ( punkt B). Zmierz odległość do prawego narożnika zbiornika przeciwpożarowego ( punkt M) oraz do lewego narożnika zbiornika przeciwpożarowego ( punkt K) . Zmierz kątomierzem miarę kąta KBM, a następnie oblicz długość boku zbiornika przeciwpożarowego ( |KM| ).

Zadanie 3. Korzystając z klinometru wyznacz wysokość budynku biblioteki oraz jednego z drzew rosnących z tyłu głównego budynku szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.