X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28438
Przesłano:

Jak powstaje gleba? Konspekt zajęć

Konspekt lekcji przyrody w klasie IV

Dział VIII – Odkrywamy tajemnice życia na lądzie
Temat: Jak powstaje gleba?

Cel główny lekcji:
Poznanie procesu powstawania gleby.
Poznanie typów gleb dominujących w Polsce.
Cele szczegółowe lekcji:
Uczeń:
Wyjaśnia sposób powstawania gleby.
Wymienia kilka typów gleb spotykanych w Polsce.
Wymienia składniki budujące glebę.
Podaje przykłady organizmów żywych żyjących w glebie.
Jest zainteresowany światem, jego różnorodnością i bogactwem.
Metody: metody multimedialne, pogadanka, metoda graficznego zapisu, notatka do zeszytu.
Środki: komputer, rzutnik, film edukacyjny „Jak powstaje gleba?”, slajd „Powstawanie gleby”, karty pracy.


TOK LEKCJI:
Faza przygotowawcza:
1. Sprawdzenie obecności.
2. Zapis tematu na tablicy.
3. Przypomnienie materiału z lekcji poprzedniej:
Z czego zbudowane są skały?
Jakie skały wyróżniamy?
Podaj przykłady skał litych, zwięzłych i luźnych?
Faza realizacyjna:
1. Przedstawienie i omówienie filmu edukacyjny „Jak powstaje gleba?”.
2. Omówienie slajdu „Powstawanie gleby”.
3. Notatka do zeszytu.
Próchnica to warstwa gleby zawierająca szczątki roślin i zwierząt.
Rodzaje gleby:
CZARNOZIEMY – bardzo żyzne gleby z dużą ilością próchnicy.
MADY – żyzne gleby, które powstają wzdłuż rzek (z materiału przez rzeki naniesionego).
GLEBY BRUNATNE – powstają na glinach, są średnio żyzne.
GLEBY BIELICOWE I PŁOWE – mają cienką warstwę próchnicy, są mało żyzne (dominujące
w Polsce).
GLEBY GÓRSKIE – najmniej żyzne.

Faza podsumowująca:
1. Rozdanie i omówienie karty pracy (załącznik 1).
2. Zadanie domowe: Uzupełnij braki w karcie pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.