X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28423
Przesłano:

Brak komunikacji w relacjach: uczeń - nauczyciel i uczeń- zespół klasowy. Opis przypadku

Opis i analiza przypadku problemu edukacyjno-wychowawczego

Przypadek I: Brak komunikacji w relacjach: uczeń- nauczyciel i uczeń- zespół klasowy

Łukasz

1.IDENTYFIKACJA PROBLEMU

Uczeń pierwszej klasy technikum-Łukasz- od początku przejawiał problemy z komunikacją, zarówno z nauczycielem jak i z klasą, a jego postawa była skrajnie wycofana. W związku z tym, że Łukasz uczył się w gimnazjum języka francuskiego, pojawiły się również problemy z przyswajaniem nowego języka-niemieckiego.

2.GENEZA I DYNAMIKA ZJAWISKA

Uczeń od samego początku nauki w mojej szkole nie chciał zabierać głosu na lekcji, nawet zapytany o treści przerabiane na zajęciach nie odpowiadał wcale lub tylko zdawkowo, ledwie słyszalnym głosem. Początkowo wydawało się, że ma problemy z mówieniem. Przez pierwszy semestr nie zdarzyła się sytuacja, w której Łukasz dobrowolnie zabrałby głos. Próbowałam porozmawiać z nim po lekcji i dowiedzieć się jaki jest powód jego milczenia. Tematem, od którego zaczęła się rozmowa była klasowa wycieczka integracyjna. Łukasz wyznał, że na wyjeździe czuł się niekomfortowo. Powiedział, że odczuwa wstyd i nieśmiałość wobec pozostałych uczniów. W grupie dało się odczuć brak otwartości i chęci komunikacji, co nawet mnie utrudniało kontakt z klasą.

3.ZNACZENIE PROBLEMU

Integralną częścią lekcji językowych są ćwiczenia w parach bądź grupach, dlatego problem ten był dla mnie szczególnie znaczący. Poza tym przyjazna atmosfera w zespole klasowym jak i na lekcji sprzyja nauce i integracji grupy.

4.PROGNOZA

Negatywna- w przypadku zaniechania działań:

-utrata motywacji do dalszej nauki
- izolacja w klasie
- zaniżona samoocena
- rezygnacja z nauki w danej szkole

Pozytywna:
- otwarcie się na nowe znajomości
- zacieśnienie kontaktów w zespole klasowym
- podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości
- uzyskanie promocji do kolejnej klasy

5.PROPOZYCJE ROZWIĄZANIA

Cele:

- zdobycie zaufania ucznia
- kształtowanie zmian w jego samoocenie
- aktywny udział w zajęciach i zabieranie głosu na lekcji
- poprawa wyników nauczania z j. niemieckiego

Zadania:

- wykazanie dużej dozy cierpliwości i atencji wobec ucznia
- motywowanie do większej aktywności na lekcji
- częste indywidualne rozmowy
- wskazywanie mocnych stron i umiejętności
- porady wychowawcy i Pedagoga Szkolnego
- zapewnienie pomocy z zakresu języka niemieckiego

6.WDRAŻANIE ODDZIAŁYWAŃ

Od samego początku starałam się małymi krokami zdobywać zaufanie Łukasza. Zaczęłam od tego, że na lekcji pytając go o bieżące zagadnienia cierpliwie czekałam na odpowiedź, jeżeli w danym momencie nie zdobył się na odwagę bądź nie znał odpowiedzi, za chwilę wracałam z tym samym bądź nowym pytaniem. Kiedy widziałam, że Łukasz ma trudności z przyswojeniem jakiegoś zagadnienia proponowałam, aby został po lekcji lub przyszedł na dodatkowe zajęcia i przerabialiśmy daną kwestię jeszcze raz. Za każdym razem, kiedy pojawiały się niejasności, tłumaczyłam dany fragment tematu jeszcze raz do momentu, kiedy został przez ucznia zrozumiany.
Na zajęciach starałam się zadawać mu proste pytania i zachęcałam do wykorzystywania szans na zdobycie dobrych ocen z zadań domowych bądź wykonywanych na lekcji; wtedy średnia jego ocen wzrosłaby.
Z biegiem czasu Łukasz sam zaczynał rozmowę po zakończeniu lekcji i w ten sposób zaczęliśmy dyskutować nie tylko o jego samopoczuciu w klasie, ale również o jego problemach zdrowotnych i związanym z nimi trudnościami z utrzymaniem odpowiedniej wagi. W tym momencie wykorzystałam moją wiedzę zdobytą na szkoleniu z zakresu dietetyki i na bieżąco starałam się służyć Łukaszowi radą na temat zdrowego żywienia i uzyskania odpowiedniej wagi.

7.EFEKTY ODDZIAŁYWAŃ

Łukasz coraz lepiej odnajduje się w zespole klasowym, z własnej inicjatywy zabiera głos na lekcji i chętnie inicjuje rozmowy na rozmaite tematy.
Poprawił też oceny z języka niemieckiego, nie jest zagrożony oceną niedostateczną z tego przedmiotu. A co najważniejsze: podczas zajęć sam prosi, aby pomóc mu w rozwiązywaniu trudniejszych zadań bądź aby ponownie wytłumaczyć bardziej skomplikowane treści.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.