X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28362
Przesłano:

Doskonalenie odbić sposobem oburącz górą i oburącz dołem w piłce siatkowej z wykorzystaniem balonów. Konspekt lekcji wychowania fizycznego z minipiłki siatkowej

Zadanie główne: Doskonalenie odbić sposobem oburącz górą i oburącz dołem w piłce siatkowej z wykorzystaniem balonów
Klasa: IV
Liczba ćwiczących: 9
Miejsce: hol szkolny
Czas trwania: 45min.
Sprzęt: Balony
Uczeń potrafi:
– wykorzystać nietypowy przybór do doskonalenia swoich umiejętności.
- przyjąć postawę siatkarską do odbicia balonu
- prawidłowo ułożyć dłonie do odbicia balonu sposobem dolnym i górnym
- połączyć odbicia i wykorzystać je w poniższej grze
Motoryczność:
-uczeń będzie doskonalił sprawność kondycyjną i koordynacyjną.
Wiadomości:
-uczeń wie jaka część dłoni bierze udział w odbiciu balonem
-uczeń wie jaka jest różnica pomiędzy odbiciem sposobem górnym a sposobem dolnym.
Wychowawcze:
–uczeń będzie wyrabiał świadomą postawę zdyscyplinowania
-współpraca w zespole dwójkowym i współdziałał w zespole.
Formy organizacyjne:
-frontalna, indywidualna, pary


CZĘŚĆ I Wstępna (15min.)
1.Zorganizowanie grupy, sprawdzenie gotowości do zajęć, omówienie zadań.
2.Rozgrzewka psychomotoryczna:Zabawa „zaczarowany berek z balonem”
Nauczyciel wyznacza berka, który otrzymuje balon.Zadaniem berka jest wyłapanie i zaczarowanie poprzez dotknięcie balonem jak najwięcej osób. Jest możliwość odczarowania ucznia poprzez przejście mu miedzy nogami zawodnika który jeszcze nie został złapany.Zabawa trwa tak długo aż berek zaczaruje wszystkich uczniów, nauczyciel w trakcie zabaw może wyznaczyć do pomocy drugiego berka.
3.Ćwiczenia kształtujące- przygotowujące do realizacji zadań:
Nauczyciel wybiera ucznia prowadzącego rozgrzewkę. Obserwuje wykonywane ćwiczenia, udziela rad w trakcie ćwiczeń.
Rozgrzewka poprowadzona według inwencji twórczej uczennic na „+”

CZĘŚĆ II Główna (25 min)
1.Kształtowanie koordynacji ruchowej i przejście do zadania głównego:
Uczeń wykonuje ćwiczenia oswajające z balonami.
Nauczyciel wydaje polecenie pobrania balonów i przedstawia zestaw ćwiczeń indywidualnych z balonami:
a) Ćwiczenia indywidualne:
- Podrzucanie w miejscu klaśnięcia w dłonie, skłon T w przód, obrót, przysiad,
- Podrzucanie balonika w marszu, w truchcie
- Przetoczenia balonika wokół linii bioder
- Podbijanie balonika PR, LR, głową, stopą, kolanem,
- Podskoki z balonem: obunóż (balon pomiędzy kolanami), jednonóż (balon pod zgiętym podudziem).

b)Uczniowie dobierają się w pary i ustawiają wzdłuż holu szkolnego, uczniowie stoją naprzeciw siebie (jeden balon na parę):
-trucht w miejscu,podania balonu oburącz znad głowy
-j/w po podaniu krążenia ramion
-W miejscu po podaniu skłon tułowia
-j/w po podaniu przysiad
-j/w po podaniu siad

c)Nauczyciel przypomina o postawie niskiej i wysokiej oraz o sposobie ułożenia rąk do odbić.Czuwa nad prawidłowym wykonywaniem ćwiczeń.Motywuje ucznia do pracy.
Doskonalenie odbić oburącz górą i dołem z balonem:
-odbicia oburącz górą indywidualne
-odbicia oburącz dołem indywidualne
-odbicia z partnerem:ciągłe odbicia oburącz górą,ciągłe odbicia oburącz dołem
-1-ka odbija górą, 2-ka dołem, zmiana
-odbicie nad sobą, góra i dół, później odbicie do partnera
-odbicia dołem, po odbiciu skłon, przysiad, obrót
-j/w ale odbicia oburącz górą
-odbicia ciągłe z partnerem, odbicia w wyskoku, partner odbija głową a druga osoba rękoma i zmiana.

d)Mini gra szkolna:
Nauczyciel dzieli uczniów na dwa zespoły. Wyznacza boisko,pilnuje by były trzy podania.Gra bez punktowa ,odbijanie balonem na „trzy” i podanie do przeciwnej drużyny tak by balon nie spadł na podłogę.
Uczniowie rozumieją reguły gry.Współdziałają w zespołach.

CZĘŚĆ III Końcowa (5 min)
1.Ćwiczenia uspakajające:
W marszu po obwodzie koła wznos rąk do gór-wdech opuszczamy ręce w dół-wydech
W marszu rozluźnienie rąk i nóg.
2.Zabawa uspokajająca:
Nauczyciel proponuje uczniowi zabawę w „Kto zmienił miejsce”, która sprzyja wyzwalaniu dobrego nastroju i pogody emocjonalnej. Nauczyciel podaje zasady zabawy: Wyznaczony jeden uczeń staje tyłem do reszty uczniów, pozostali stoją w szeregu, dwie z nich zamieniają się miejsce, po zamianie zadaniem zgadującego jest wyznaczyć osoby, które zmieniły miejsca.
3.Czynności organizacyjno-wychowawcze:
Uczniowie ustawiają się na zbiórkę
Nauczyciel omawia zadania lekcji, wyróżnia najlepszych uczniów.Wyznacza osobę do sprzątania sprzętu.Zakończenie zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.