X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28309
Przesłano:

Powtórzenie podstawowych wiadomości o ułamkach zwykłych - konspekt lekcji matematyki przeprowadzonej w klasie V

Konspekt lekcji matematyki przeprowadzonej w klasie V

Dział: Ułamki zwykłe.

Temat: Powtórzenie podstawowych wiadomości o ułamkach zwykłych

Nauczyciel prowadzący:

Odniesienie do podstawy programowej:
Ułamki zwykłe:
podział całości na równe części
zamiana liczby mieszanej na ułamek zwykły i odwrotnie,

Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności dotyczących ułamków zwykłych z klasy 4

Cele operacyjne:
Uczeń zna i rozumie:
Pojęcia: ułamka zwykłego jako części całości i ilorazu liczb naturalnych, licznika i mianownika ułamka, liczby mieszanej, ułamka właściwego i niewłaściwego
Algorytm zamiany liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy i odwrotnie,
Uczeń potrafi:
- opisać części figur za pomocą ułamka
- odróżnić ułamki właściwe od niewłaściwych
- zamieniać liczby mieszane na ułamki niewłaściwe
- wyłączyć całości z ułamka niewłaściwego
- dodawać i odejmować ułamki o tych samych mianownikach

Metody pracy:
- pogadanka,
- ćwiczenia praktyczne
- podająca

Formy pracy:
indywidualna, grupowa, z całą klasą

Środki dydaktyczne:
podręcznik „Matematyka wokół nas”, zeszyt ćwiczeń „Matematyka wokół nas”1, rysunki przedstawiające podział całości na części, zestawy zadań


Przebieg lekcji

1. Cześć wstępna
Sprawy organizacyjne. Sprawdzenie listy obecności i zadania domowego.

2. Wprowadzenie do tematu lekcji.
1. Zapoznanie uczniów z tematem i celami lekcji
Podręcznik strona 70
2. Uczniowie odpowiadają na pytania zadane przez nauczyciela
Co to jest ułamek?
Wskaż licznik i mianownik ułamka
Jaki ułamek nazywamy właściwym, a, jaki niewłaściwym?
Podaj przykład liczby mieszanej
Analiza rysunków przedstawiających podział całości na części (np. chleba na połowy, jabłka na ćwiartki itp.).
Uczniowie wykonują w parach ćwiczenie przygotowane przez nauczyciela
3. Cześć właściwa
Uczniowie rozwiązują zadania z zeszytu ćwiczeń

4. Podsumowanie
Chętni uczniowie przypominają wiadomości z lekcji, odpowiadają na pytania nauczyciela

5. Ocena pracy uczniów przez nauczyciela
6. Praca domowa
Dla wszystkich: uczniowie rozwiązują zadania z karty pracy (załącznik 1)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.