X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28305
Przesłano:

Prawa i obowiązki wychowanka internatu. Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ DO ZAJĘĆ W INTERNACIE
Temat zajęć: „Prawa i obowiązki wychowanka internatu”

Cel główny: Wychowanek zna swoje prawa i obowiązki.

Cele szczegółowe:
- rozumie potrzebę ustalania praw i obowiązków oraz przestrzegania ich,
- potrafi nazwać dokument, w którym zapisane są prawa i obowiązki ucznia, wychowanka internatu
- wskazuje zależność między prawami a obowiązkami,
- zaznajamia się z osobami i instytucjami, do których może się zwrócić
o pomoc w przypadku łamania praw.

Metody nauczania:
- rozmowa kierowana
- problemowe aktywizujące – gra dydaktyczna: prawo, czy obowiązek, dyskusja, gra dydaktyczna: tak – nie.
- zabawa – w ruchu drogowym każdy robi to, co chce,
- mini ankieta,

Środki dydaktyczne: Konwencja o Prawach Dziecka, Regulamin Internatu
Formy pracy:
- praca w grupach,
- praca zbiorowa,
- praca indywidualna


Szczegółowy opis przebiegu zajęć:

I. Zajęcia wstępne:
• Nauczyciel wita się z uczniami. Prosi dzieci, aby usiadły w kółku. Następnie pyta uczniów:
- W jakim są nastroju?
- Jak minął im dzień w szkole?
- Czy wydarzyło się coś ciekawego?

Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela.

• Wspólne wyjaśnienie pojęcia „prawa dziecka” – rozmowa kierowana
• Przedstawienie najważniejszych praw dzieci w oparciu o Konwencję o Prawach Dziecka (załącznik nr 1)

• Przedstawienie tematu i omówienie celów zajęć „Prawa i obowiązki Wychowanka internatu”

II. Zajęcia właściwe:

• Zabawa w uczestników ruchu drogowego - wychowankowie wyobrażają sobie, że są uczestnikami ruchu drogowego: pieszymi, rowerzystami, kierowcami samochodów, w pewnym momencie przestają obowiązywać jakiekolwiek zasady ruchu drogowego i każdy może zachowywać się na drodze tak jak chce, dzieci wychodzą na środek, zamykają oczy i udając wybranych przez siebie uczestników ruchu drogowego poruszają się po sali.

• Dyskusja na temat konieczności określania praw i obowiązków
(dyskusja ta jest naturalną konsekwencją zakończonej zabawy – poprzedzają ją pytania:
- Czy podobała się wam zabawa?
- Czy łatwo było poruszać się po drodze?
- Co wam przeszkadzało?
- Czy w tym ruchu drogowym czuliście się bezpiecznie?).

• Dokumenty, w których zapisane są prawa i obowiązki
(wychowankowie wymieniają Kodeks Drogowy, Statut Szkoły oraz Konstytucję, Konwencję o Prawach Dziecka, Regulamin Internatu).

• „Prawo, czy obowiązek” – ułożenie zbioru praw i obowiązków wychowanka internatu z podanej rozsypanki (załącznik nr 2)
/uczniowie kolejno podchodzą do biurka, na którym rozłożone są karteczki, losują jedną z nich, głośno czytają jej treść i decydują czy jest to prawo, czy obowiązek i zgodnie z podjętą decyzją przypinają karteczkę do tablicy podzielonej na dwie części: prawa wychowanka i obowiązki wychowanka; po wylosowaniu wszystkich karteczek następuje ponowne głośne odczytanie utworzonego zbioru praw i zbioru obowiązków oraz przypięcie na gazetce klasowej wydrukowanych praw wychowanka i obowiązków wychowanka; poinformowanie uczniów, gdzie mogą szukać pomocy w przypadku naruszenia praw ucznia (załącznik nr 3).

• Podsumowanie – gra dydaktyczna: „tak – nie”
/uczniowie wybierają spośród siebie trzy osoby, które będą reprezentować całą grupę w konkursie ze znajomości praw i obowiązków ucznia, wychowanka wybrane osoby wychodzą na środek i kolejno losują kartki z poprzedniej rozsypanki uzupełnione dodatkowymi sformułowaniami:
- Wolno mi bez opieki nauczyciela korzystać z boiska szkolnego;
- Mam prawo rozmawiać na lekcji przez telefon komórkowy;
- Mogę opuszczać lekcje bez usprawiedliwienia;
- Nie muszę zmieniać obuwia;
- Mogę wychodzić z internatu, kiedy tylko chcę;
- Muszę uczestniczyć we wszystkich zajęciach pozalekcyjnych;
- Koniecznie muszę uczyć się religii;
- Mogę niegrzecznie odzywać się do kolegów;
- mogę korzystać ze wszystkich sprzętów w internacie, kiedy tylko chcę;
- Nie mogę zapraszać rodziców, znajomych do internatu;
- Nie muszę uczestniczyć w zebraniach wychowanków internatu;
- Mogę oddalić się podczas spaceru, wycieczki nie zgłaszając tego faktu
opiekunowi;
- Powinienem wykonywać tylko polecenia nauczycieli
- Mogę niszczyć zieleń poza szkołą;
- Nie muszę szanować sprzętu szkolnego.
Odczytują głośno treść wylosowanej kartki i odpowiadają czy to prawda; każdą poprawną odpowiedź klasa nagradza brawami; zwycięzca otrzymuje tytuł eksperta w dziedzinie znajomości praw i obowiązków wychowanka internatu/ - załącznik nr 1.

III. Zajęcia końcowe:
• Jak oceniacie dzisiejsze zajęcia? Ewaluacja zajęć – zaznaczanie przez uczniów kolorem zielonym zadowolenia, a kolorem czerwonym dezaprobaty.
• Podziękowanie i zakończenie zajęć

Prowadząca: Magdalena Baracz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.