X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28277
Przesłano:
Dział: Języki obce

My everyday life - plan projektu

My everyday life - activities, customs and traditions.

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Bernarda Świerczyny
w Mysłowicach

koordynator projektu: Joanna Jantos

Rok szkolny 2012/ 2013

Opis projektu:

W trakcie realizacji projektu uczniowie będą na bieżąco wymieniać się informacjami na temat czynności dnia codziennego, opisywać ważne wydarzenia z życia szkoły jak i opowiadać o tradycjach i zwyczajach obchodzonych w czasie świąt.
W określonych terminach uczniowie będą realizować poszczególne zadania w grupach bądź indywidualnie. Wykonując różnorodne zadania rozwiną swoje umiejętności artystyczne, informatyczne, językowe i społeczne. Zadania będą polegały na: przygotowaniu referatu na dany temat, prezentacji multimedialnej, plakatu, wykonaniu własnoręcznie upominku lub albumu
w formie papierowej.
W trakcie projektu szkoły partnerskie wymienią się zebranymi materiałami, zdjęciami, listami, a dodatkowo jeszcze w miarę możliwości uczniowie ze szkół partnerskich będą komunikować się w języku obcym za pomocą narzędzi dostępnych na platformie TwinSpace, a także poprzez komunikatory: gadu-gadu i Skype.
Podsumowaniem projektu będzie wykonanie albumu ze zdjęciami
i krótkimi opisami w formie papierowej na temat czynności dnia codziennego
i dokonanie wymiany z krajami partnerskimi.

Okres realizacji projektu: 01. stycznia 2013 – 31 stycznia 2014r.

Język projektu: angielski

Wiek uczestników: 9 – 13 lat

Cele projektu:

– doskonalenie sprawności językowych; rozwijanie słownictwa dotyczącego czynności dnia codziennego, nazw uroczystości szkolnych, świąt; opowiadanie o swoich zainteresowaniach, o członkach rodziny, o czynnościach wykonywanych w czasie świat.
– doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się nowoczesną technologią informacyjno-komunikacyjną; tworzenie różnego rodzaju dokumentów za pomocą edytora tekstu i grafiki, tworzenie prezentacji
w programie Power Point, Windows Movie Maker, utworzenia bloga na temat projektu
– poszerzanie wiedzy na temat krajów europejskich oraz ich kultury; analiza różnic i podobieństw związanych z życiem szkolnym i czynnościami wykonywanymi w czasie wolnym
– rozbudzanie zainteresowania światem, jego bogactwem i pięknem;
– rozwijanie zdolności artystycznych: wykonywanie prac plastycznych, własnoręcznie wykonanych upominków, kart świątecznych, udział w krótkich przedstawieniach szkolnych.

Narzędzia używane w projekcie:

- komputery w pracowni informatycznej
- komputery własne uczniów
- kamera cyfrowa
- skaner w pracowni informatycznej
- elektroniczne aparaty cyfrowe uczniów i nauczyciela koordynujacego
- Przeglądarka internetowa: Internet Explorer,
- Program poczty elektronicznej: Outlook Express, Mozilla,
- Programy pakietu Microsoft Windows: Paint, Image, Movie Maker,
- Wirtualne środowisko nauki: Moodle,
- Komunikatory: Skype, Gadu-Gadu.

Plan projektu

Miesiąc
Temat Czas i rodzaj działań w klasie Czas i rodzaj działań poza klasą Wynik
Styczeń 2013

Utworzenie własnego profilu – list zapoznawczy do partnerów z Holandii

Utworzenie prezentacji multimedialnej na temat swojej szkoły
e-mail

prezentacja
Luty 2013
Winter holiday
“St. Valentines Day”
opis na temat czynności wykonywanych w czasie ferii zimowych
i obchodów walentynek
Prezentacja multimedialna, zdjęcia cyfrowe Prezentacja multimedialna
Marzec 2013
The first day of Spring

The Women Day
Opis zwyczajów obchodzonych w Polsce
w pierwszy dzień wiosny
Przygotowanie marzanny,

Wykonanie kart z życzeniami dla koleżanek ze szkoły partnerskiej
z okazji Dnia Kobiet Zdjęcia cyfrowe

E - mail
Kwiecień 2013
Easter Time


Tworzenie bloga
Wprowadzenie słownictwa związanego ze świętami Wielkanocnymi

Tworzenie bloga z realizowanym projektem
Wykonanie kart
i dekoracji świątecznych, opis tradycji
Uczniowie szkół partnerskich tworzą wspólny blog, są ze sobą w stałym kontakcie posługując się pocztą elektroniczna oraz komunikatorami.

Zdjęcia cyfrowe,
Karty świąteczne

Blog na temat projektu
Maj 2013
May holiday

My free time
Opis uroczystości obchodzonych w Polsce
z okazji święta pracy
i Konstytucji 3 maja – elementy historii
Uczniowie przygotowują w grupach film lub prezentacje ukazującą ich codzienne życie poza szkołą: rodzinę, zainteresowania, formy spędzania czasu wolnego e-mail

zdjęcia
Czerwiec 2013
The Child’s Day

The end of the school year
Wykonanie plakatu
pt. “ Wszystkie dzieci nasze są!”

Wykonanie zdjęć z uroczystości zakończenia roku szkolnego, nagranie krótkiego filmu wideo Plakat

Film wideo, zdjęcia, krótka prezentacja
Lipiec/Sierpień 2013
Summer holiday
Zrobienie zdjęć, wykonanie prezentacji multimedialnej na temat spędzanych wakacji Prezentacja,
e-mail
Wrzesień 2013
Time to school/
The Boy’s Day
List do partnerów na temat minionych wakacji

Wykonanie kart z życzeniami dla kolegów ze szkoły partnerskiej
z okazji Dnia Chłopaka
E - mail
Październik 2013
The Teacher’s Day
Wykonanie zdjęć ze szkolnej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

Własnoręczne wykonanie upominków dla nauczycieli ze szkoły partnerskiej
Zdjęcia,
e-mail
Listopad 2013
All Saints Day/

Independence Day

Opis historii związanej
z odzyskaniem niepodległości przez Polskę

Wykonanie prezentacji dot. obchodów święta niepodległości

Prezentacja, zdjęcia
Grudzień 2013
Christmas Time/
New Years Party
Przygotowanie krótkiego przedstawienia w języku angielskim z okazji świat Bożego Narodzenia

Wykonanie kart z życzeniami świątecznymi
Film wideo, zdjęcia
Styczeń 2014
Podsumowanie/
Zakończenie projektu
Zebranie wszystkich zdjęć, opisanie
i wykonanie albumu
w formie papierowej Album,
e-mail z podziękowaniem za współpracę

Wszelkie nowe inicjatywy i przedsięwzięcia będą na bieżąco konsultowane
i omawiane ze wszystkimi uczestnikami.

Czas podany na wykonanie zadań może ulec zmianie.
Przewidywane rezultaty i korzyści:
– blogi, TwinSpace,
– prace plastyczne uczniów, plakaty, zdjęcia, filmy, materiały dydaktyczne w postaci prezentacji multimedialnych,
– wzrost wiedzy na temat krajów europejskich oraz ich kultury,
– rozwój kompetencji językowych oraz rozwój w zakresie posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną, rozwijanie zdolności artystycznych oraz kreatywności,
– wzbudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością,
– kształtowanie postaw patriotycznych, zrozumienie konieczności poszanowanie dziedzictwa narodowego własnego oraz innych krajów.
- współpraca nauczycieli różnych przedmiotów,
- możliwość wymiany doświadczeń i materiałów z nauczycielami z innych krajów,
- szkoła wzbogaca swoją ofertę edukacyjną poprzez realizację projektów europejskich,
- szkoła i nauczyciele zyskują inspiracje do wprowadzania innowacyjnych metod nauczania, mają nowe możliwości promocji.

Projekt wewnętrzny

My everyday life - activities, customs and traditions.

Opis projektu:

W trakcie realizacji projektu uczniowie będą na bieżąco wykonywać zadania w grupach bądź indywidualnie na temat czynności dnia codziennego, opisywać ważne wydarzenia z życia szkoły jak i opowiadać o tradycjach i zwyczajach obchodzonych w czasie świąt. Uczniowie będą mieli określony czas na wykonanie zadań i przedstawienie efektów pracy w formie: przygotowanie referatu na dany temat, prezentacji multimedialnej, plakatu, wykonanie własnoręcznie upominku lub albumu w formie papierowej.
Nauczyciel w wyznaczonym terminie będzie kontrolował i oceniał pracę uczniów, udzielał rad i wskazówek. Oceniana będzie samodzielność, innowacyjność, zaangażowanie i sposób prezentacji efektów pracy.
Uczniowie w wyznaczonych terminach będą mogli korzystać z komputerów szkolnych.

Ilość uczestników: 16 (uczniowie klasy 5b, 5d oraz 6a)

Harmonogram spotkań z nauczycielem
W każdy piątek w sali nr 16 o godz. 13.40 – 14.25

Plan projektu

Miesiąc
Temat Czas i rodzaj działań w klasie Czas i rodzaj działań poza klasą Osoby odpowie -dzialne Wynik
Styczeń 2013
Prezentacje 1 h
Utworzenie własnego profilu – list zapoznawczy do partnerów z Holandii Wszyscy uczestnicy e-mail
Luty 2013
Winter holiday
“St. Valentines Day” 1 h
opis na temat czynności wykonywanych w czasie ferii zimowych
i obchodów walentynek 3 tygodnie
Prezentacja multimedialna, zdjęcia cyfrowe Natalia, Wiktoria, Rafał, Patryk Prezentacja multimedialna
Marzec 2013
The first day of Spring

The women day 1 h
Opis zwyczajów obchodzonych w Polsce w pierwszy dzień wiosny 2 tygodnie
Przygotowanie marzanny,

Wykonanie kart z życzeniami dla koleżanek ze szkoły partnerskiej
z okazji Dnia Kobiet Daria, Ania, Maja, Natalii

Jakub, Dawid, Krystian, Rafał, Patryk Zdjęcia cyfrowe

E - mail
Kwiecień 2013
Easter Time 1h
Wprowadzenie słownictwa związanego ze świętami Wielkanocnymi 2 tygodnie
Wykonanie kart i dekoracji świątecznych, opis tradycji Wszyscy uczestnicy Zdjęcia cyfrowe
Maj 2013
May holiday
2 h
Opis obchodów obchodzonych w Polsce z okazji święta pracy I Konstytucji # maja – elementy histoii
Wszyscy uczestnicy e-mail
Czerwiec 2013
The Child’s Day

The end of the school year 2 h
Wykonanie plakatu
pt. “ Wszystkie dzieci nasze są!”

Wykonanie zdjęć z uroczystości zakończenia roku szkolnego, nagranie krótkiego filmu wideo

Wszyscy uczestnicy

Martyna, Natalia, Klaudia, Rafał Plakat

Film wideo, zdjęcia, krótka prezentacja
Lipiec/Sierpień 2013
Summer holiday 2 miesiące
Zrobienie zdjęć, wykonanie prezentacji multimedialnej na temat spędzanych wakacji Wszyscy uczestnicy Prezentacja,
e-mail
Wrzesień 2013
Time to school/
The Boy’s Day 1 h
List do partnerów na temat minionych wakacji
2 tygodnie
Wykonanie kart z życzeniami dla kolegów ze szkoły partnerskiej z okazji Dnia Chłopaka
List – wszyscy uczestnicy

Karty z życzeniami - dziewczyny
E - mail
Październik 2013
The Teacher’s Day 2 h
Wykonanie zdjęć ze szkolnej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

Własnoręczne wykonanie upominków dla nauczycieli ze szkoły partnerskiej
Rafał, Natalia

Wszyscy uczestnicy
Zdjęcia,
e-mail
Listopad 2013
All Saints Day/

Independence Day

2 h
Opis historii związanej z odzyskaniem niepodległości przez Polskę
3 tygodnie

Wykonanie prezentacji dot. obchodów święta niepodległości

Maja, Wiktoria, Daria, Martyna

prezentacja
Grudzień 2013
Christmas Time/
New Years Party 3 h
Przygotowanie krótkiego przedstawienia w języku angielskim z okazji świat Bożego Narodzenia
1 tydzień
Wykonanie kart z życzeniami świątecznymi
Wszyscy uczestnicy
Film wideo
Styczeń 2014
Podsumowanie/
Zakończenie projektu 3 h
Zebranie wszystkich zdjęć, opisanie
i wykonanie albumu
w formie papierowej Wszyscy uczestnicy Album,
e-mail z podziękowaniem za współpracę

Wszelkie nowe inicjatywy i przedsięwzięcia będą na bieżąco konsultowane
i omawiane ze wszystkimi uczestnikami.

Czas podany na wykonanie zadań może ulec zmianie.

Kontrakt

1. Uczniowie pracują indywidualnie bądź w grupach.
2. Prace wykonujemy w wyznaczonym terminie, a wszelkie opóźnienia bądź niejasności konsultujemy z nauczycielem w wyznaczonym do tego terminie.
3. Zakończenie zadania polega na przedstawieniu efektów pracy nad danym zadaniem i przedstawieniu ich pozostałym uczestnikom.
4. Nie krytykujemy i cenimy pomysły innych uczestników.
5. Słuchamy się nawzajem i pracujemy systematycznie szanując czas innych nie powodując opóźnień.
6. Dbamy o życzliwa atmosferę w grupie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.