X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28253
Przesłano:

Jak należy rozumieć Dziesięć Przykazań

Aby zrozumieć Dekalog i poprawnie go odczytać trzeba wiedzieć, że został on dany Żydom przez Boga w okresie starożytnym. Ma formę traktatu i przymierza po między Bogiem i Żydami. Bóg we wstępie się przedstawia „Ja jestem Pan, Twój Bóg” a później zostają wyliczone warunki przymierza w formie 2 nakazów i 8 zakazów.
Dekalog.

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
KOMENTARZ :
We wstępie Bóg mówi, że jest Bogiem Izraela, który wyprowadził Żydów „z domu niewoli” Co to znaczy? Dom niewoli to Egipt, w którym Izraelici żyli jako niewolnicy faraona Ramzesa II. Wywiódł „z ziemi egipskiej” oznacza, że Bóg powołując Mojżesza wyzwolił Izrael z niewoli egipskiej. Wyprowadził Żydów z Egiptu na pustynie i poprowadził do obiecanego kraju (dzisiejsza Palestyna)
I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
KOMENTARZ :
Przykazanie to należy rozumieć przede wszystkim tak, że Bóg zakazuje Izraelitom oddawania czci innym bóstwom niż jemu. Czyli wierzyć w bóstwa czczone w starożytności- więc egipskie np. Ra (bóg słońce), Apis (święty byk), Ozyrys (bóg podziemi i zmieniającej się natury) itp. lub bóstw Mezopotamii np.: Marduk (narodowy bóg Babilończyków) itp.
Dla Chrześcijan to przykazanie mogłoby się wydawać przedawnione (archaiczne). Otóż okazuje się, że nie. Mieć (czcić) „cudze bóstwa” oznacza praktycznie wszystko co stawia się w miejsce Boga, wszystko co nam go przysłania. Może to być samochód, komputer, idol, seks, jakaś ideologia np. : nazizm, marksizm itp. albo różnego rodzaju praktyki, których celem jest przepowiadanie przyszłości np. : wróżby, magia, horoskopy itp.
II. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie.
KOMENTARZ :
Pierwotnie dla Izraelitów to przykazanie oznaczało zakaz używania imienia Boga w zaklęciach lub przy składaniu przysięgi (krzywoprzysięstwo){przysięga ze złym zamiarem}
Dziś II przykazanie będzie łamane wówczas gdy składamy przysięgę wzywając imię Boga, przeklinanie z imieniem Bożym (inaczej bluźnierstwo) lub mówienie dowcipów gdzie występuje imię Boga.
III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
KOMENTARZ :
Dla Izraelitów szabat był dniem odpoczynku i to właśnie w ten dzień każdy Żyd miał odpoczywać.
W Chrześcijaństwie dniem odpoczynku stała się niedziela (ponieważ w tym dniu Chrystus zmartwychwstał). Każda praca, która nie niesie pomocy drugiemu człowiekowi (strażak, policjant, lekarz)będzie złamaniem tego przykazania. Oczywiście jeśli od kogoś pracodawca wymaga pracować w tym dniu pod groźbą zwolnienia z pracy to z pewnością nie będzie łamał tego przykazania ( Supermarkety). Najważniejsze jest by być w tym dniu na niedzielnej Eucharystii. Jeśli ktoś pracuje wszystkie niedziele to może być na Mszy św. w sobotę wieczorem, na której jest liturgia z niedzieli.

IV. Czcij ojca swego i matkę swoją.
KOMENTARZ :
Przykazanie to dotyczy zarówno dzieci jak i dorosłych. Do rodziców należy mieć szacunek jacykolwiek by oni nie byli. Pismo Święte wielokrotnie o tym mówi.
V. Nie zabijaj.
KOMENTARZ :
Przykazanie to oznacza zakaz odbierania życia, ponieważ jest one święte i należy do Boga. Nikt nie jest „Panem” swojego życia ponieważ, jeżeli nikt sam nie decydował o swoich narodzinach tak też nikt nie może decydować o swojej czy czyjejś śmierci. Dlatego aborcja, eutanazja, alkoholizm, narkomania, zapłodnienie in vitro będzie złamaniem tego przykazania.
Dodać trzeba, że gniew, złorzeczenie, obmowa czy plotka może też być złamaniem tego przykazania. Wynika to z nauki Jezusa i N.T.
VI. Nie cudzołóż.
KOMENTARZ :
Z cudzołóstwem mamy do czynienia wówczas gdy: Mąż zdradza żonę i odwrotnie. Kapłan łamie celibat, współżycie bez związku sakramentalnego (przed ślubem), masturbacja (niezależnie od stanu cywilnego).
Dalej – w przypadku zboczeń seksualnych : lesbijstwo, homoseksualizm, biseksualizm, zoofilia, pedofilia, kazirodztwo i nekrofilia.
VII. Nie kradnij.
KOMENTARZ :
Dotyczy przywłaszczania własności cudzej. Łamaniem tego przykazania jest przede wszystkim chciwość. Formą może być: kradzież, hazard, niesprawiedliwa płaca pracownikom, oszustwa handlowe, zatrzymywanie rzeczy pożyczonych, marnotrawstwo, niszczenie mienia publicznego, fałszowanie czeków i oszustwa podatkowe.
VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
KOMENTARZ :
W narodzie Izraelskim przykazanie to odnosiło się do spraw sądowych. Fałszywych zeznań. Dziś każde kłamstwo jest złamaniem tego przykazania (większe i mniejsze)- z wyjątkiem gdy chroni ono ludzkie życie. Do niego też zalicza się plotka, obmowa, i oszczerstwo.
IX. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
X. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
KOMENTARZ :
Ostatnie dwa przykazania mówią o pożądaniu. Nie chodzi tu o samo pożądanie myślą ale również o pewną postawę. W ST przykazanie te mówi o pożądaniu „domu bliźniego”- a dom to zarówno dobra materialne jak i osoby- więc właściwie to wszystko co komuś zazdrościmy i pożądamy- z przyjęciem postawy sprzyjającej temu pożądaniu będzie złamaniem tych przykazań. Można dodać, że jeśli przedmiotem tego pożądania będzie cudza żona (czy mąż) to do przykazania IX i X dojdzie przykazanie VI.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.