X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28204
Przesłano:
Dział: Języki obce

Poznajemy nazwy zabawek - scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie I Szkoły Podstawowej

1. Klasa: I
2. Czas: 45 minut
3. Temat: Poznajemy nazwy zabawek.
4. Cele:
Uczeń zna nazwy zabawek: ball, car, bike, scooter, robot, doll
Uczeń stosuje nazwy kolorów do opisu zabawek, odpowiada na pytanie „What colour is the doll? podając właściwy kolor
Uczeń rozumie i wykonuje polecenia typu: Look at..., Touch the...,
5. Materiały dydaktyczne:
podręcznik „Bugs World 1”
płyta „Bugs World 1”
odtwarzacz CD
karty obrazkowe z rysunkami zabawek
karta pracy
6. Metody i formy pracy: praca indywidualna, zbiorowa, powtarzanie za wzorem, pogadanka, pokaz, gra dydaktyczna „Znikające obrazki”


7. Przebieg zajęć:

I Rozgrzewka językowa
1. Nauczyciel wita uczniów „Good morning! Uczniowie odpowiadają na powitanie „Good morning!
2. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji

II Wprowadzenie
1. Nauczyciel opowiada dzieciom, że chciałby im pokazać zabawki, jakimi bawił się będąc dzieckiem. Przed pokazaniem zabawek nauczyciel prosi uczniów, aby spróbowali odgadnąć, jakie to mogą być zabawki.
2. Dzieci wymieniają po polsku różne nazwy zabawek. Nauczyciel początkowo nie potwierdza, kto odgadł właściwe zabawki. Następnie rysuje na tablicy zabawki, których nazwy chce wprowadzić na lekcji.

III Prezentacja
1. Nauczyciel wskazuje poszczególne zabawki i zachęca uczniów, aby powtórzyli ich nazwy.
Powtarza ćwiczenie kilka razy, zmieniając kolejność słów i tempo wydawania poleceń.
2. Następnie nauczyciel prosi wybranych uczniów, aby podchodzili do tablicy i dotykali zabawki po wymienieniu przez nauczyciela jej nazwy w poleceniu typu „ Touch the doll”
3. Chętni uczniowie wydają polecenia „Touch the...” swoim kolegom, którzy podchodzą do tablicy i dotykają wymienionych zabawek.

IV Utrwalenie
1. Nauczyciel mocuje na tablicy karty obrazkowe z rysunkami zabawek. Wskazuje po kolei każdą z nich i wypowiada opisujące ją słowo. Następnie mówi „ Listen and repeat” Nauczyciel wskazuje karty w tej samej kolejności kilka razy i zachęca uczniów, aby powtarzali słowa. Potem usuwa jedną kartę. Ponownie wskazuje karty i puste miejsce oraz prosi uczniów, aby wymienili nazwę obrazka, który zniknął z tablicy.
2. Nauczyciel usuwa kolejne karty i powtarza ćwiczenie, dopóki tablica nie będzie pusta. Pod koniec gry uczniowie powinni być w stanie podać z pamięci wszystkie słowa w odpowiedniej kolejności.
3. Nauczyciel prosi uczniów o indywidualne powtórzenie poszczególnych nazw zabawek.

V Prezentacja
1. Nauczyciel prosi dzieci o otwarcie podręcznika na stronie 13, wskazując tę stronę w swoim podręczniku.
2. Następnie prosi dzieci o wskazanie zabawek i określenie ich kolorów.
Mówi: „Look at the (doll). What colour is it?” i uzyskuje odpowiedź “green”. Postępuje podobnie z innymi zabawkami.

VI Utrwalenie
1. Nauczyciel prosi uczniów o wysłuchanie nagrania z płyty. Prosi uczniów pokolorowanie zabawek wg instrukcji”
2. Następnie nauczyciel odtwarza nagranie. Uczniowie zaznaczają jedną kreską właściwy kolor na każdej zabawce
3. Nauczyciel ponownie odtwarza nagranie i sprawdza z dziećmi, czy dobrze zaznaczyły kolory

VII Praca własna
1. Nauczyciel prosi dzieci o wykonanie kart pracy i wskazanie cieni zabawek. Mówi „Number 1 is...” i uzyskuje od uczniów odpowiedź „car”. Postępuje podobnie z wszystkimi zabawkami.
2. Dzieci kolorują poszczególne zabawki na karcie pracy.

VIII Praca domowa
Nauczyciel poleca uczniom wykonanie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń

IX Podsumowanie wiadomości i umiejętności zdobytych podczas lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.