X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28203
Przesłano:

Scenariusz apelu z okazji Dnia Niepodległości

Scenariusz apelu z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
11.11. 2014

„Kto ojczyźnie swej służy sam sobie służy”
P. Skarga

Występ Dawida –Miejcie Nadzieję Wójcicki

PROWADZĄCY 1

Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Pragniemy gorąco przywitać Dyrekcję naszej szkoły Panią ..................., szacowne grono pedagogiczne i oczywiście was drogie koleżanki i koledzy. Okazja do naszego spotkania jest wyjątkowa bowiem 96 lata temu 11 listopada Polska odzyskała upragnioną niepodległość po 123 latach niewoli i to właśnie wydarzenie pragniemy uczcić dzisiejszą akademią.
Każdej ważnej uroczystości szkolnej towarzyszy nasz symbol , prosimy zatem wszystkich o powstanie . Baczność
Do Hymnu państwowego
Po Hymnie
Prosimy o zajęcie miejsc.

PROWADZĄCY 2

Obowiązkiem młodego pokolenia Polaków jest pielęgnowanie pamięci o naszych przodkach, którym zawdzięczamy wolność. Dlatego dzisiaj, przepełnieni głębokim uczuciem patriotyzmu, składamy hołd naszej Ojczyźnie i tym, którzy dla niej poświęcili swoje życie, a umierając prosili: „Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy zginęli wierni jej służbie”


PROWADZĄCY 1
( w tle pożegnanie Ojczyzny Ogińskiego )


W końcu XVIII wieku trzej potężni sąsiedzi Polski: Rosja, Prusy i Austria dokonali jej rozbioru. Nasza ojczyzna znika z map Europy na 123 lata. W tym czasie zaborcy wszelkimi sposobami próbowali zniszczyć naszą kulturę, tradycję i mowę. Prowadzona przez okupanta polityka germanizacji i rusyfikacji nie zabiła jednak ducha walki, Polacy nie ustawali w wysiłkach o odzyskanie niepodległości i obronę tożsamości narodowej. Był to zarówno czyn zbrojny, jak i codzienne, uporczywe przeciwstawianie się zarządzeniom zaborców.
O tej heroicznej walce naszych przodków, dzięki której Polska nie zginęła chcemy Wam dzisiaj opowiedzieć.


Recytacja: A jak ciebie kto zapyta:
Kto ty taki, skąd ty rodem?
Mów, że z tego łanu żyta,
żeś z tych łąk, co pachną miodem.

Mów, że jesteś z takiej chaty,
co Piastowską chatą była.
Żeś z tej ziemi, której kwiaty
gorzka rosa wykarmiła.
Maria Konopnicka

PROWADZĄCY 1

Każdy z nas rodzi się w jakiejś ojczyźnie, wśród ludzi, którzy mówią tym samym językiem, mają podobną tradycję, troszczą się o swoją ojczyznę i w razie potrzeby jej bronią. My urodziliśmy się w Polsce, kraju szczególnym, mającym w swej wielowiekowej historii chwile radosne i tragiczne.

Zakrycie godła.

Pieśń: Rozkwitały pąki białych róż- Krąg

PROWADZĄCY 1

Polacy nie mieli co prawda własnego kraju, ale posiadali wielowiekową kulturę i tradycje. To dzięki nim przetrwali lata niewoli. Polska wykreślona z mapy Europy, tak naprawdę istniała w ich sercach.

PROWADZĄCY 2

1 sierpnia 1914 roku rozpoczęła się I wojna światowa. W sercach Polaków zapłonęła nadzieja na odzyskanie upragnionej wolności, ponieważ Rosja, Prusy i Austria rozpoczęły między sobą wojnę. Polacy musieli walczyć w szeregach obcych armii.

na scenę wbiega gazeciarz i woła
Gazeciarz :
Najświeższe wiadomości!
Z Krakowa wyruszyła Pierwsza Kompania Kadrowa!
( Gazeciarz trzyma w ręku gazetę i rzucą ją na podłogę)
(na scenę wchodzą żołnierze i ustawiają się w szeregu, po czym pojawia się Józef Piłsudski w galowym mundurze i przemawia do nich)

Józef Piłsudski:
Żołnierze! Skończył się dla was czas pokoju, teraz pełna gotowość.
Przed wami leży ziemia ojców naszych od ponad stu lat w niewoli.
Przyszliśmy, by ją wyzwolić.
Jesteśmy pierwszym, regularnym oddziałem wojska polskiego, jaki pojawił się tu od ponad pół wieku. Przyszliśmy i nie odejdziemy, aż Polska będzie wolna!

Wojenko wojenko- śpiewają dziewczyny Krąg

Film I wojna światowa- podkład muzyczny

Żołnierz I:

Podzielił nas, mój bracie
zły los i trzyma straż –
w dwóch wrogich sobie szańcach
patrzymy śmierci w twarz.

Żołnierz I:

W okopach pełnych jęku,
wsłuchani w armat huk,
stoimy na wprost siebie –
ja wróg twój, ty mój wróg!

Żołnierz II
Warszawo! Słyszysz Warszawo!
W gruzy legł stary świat.
Potrząsnął ktoś chustką krwawą
u twych więziennych krat.
W starego miasta zaułki
Wdarł się armatni huk.
Płyną i płyną skądś pułki,
Drżą okna i tętni bruk.

Żołnierz III
I słuchaj jak w farnym kościele
wielki uderzy dzwon.
Idą Legiony – mściciele.
Idą ze wszystkich stron.

Żołnierz IV:
Ruszyli dla świętej sprawy,
gdy rozkaz wodza padł.
Z Krakowa aż do Warszawy,
Krwią znacząc każdy ślad.

Żołnierz V:
Śmierć niosąc knutom i pałkom
szli kruszyć carską moc.
Śniłaś się tym zuchwałkom
W marszach przez dzień i noc.

Żołnierze wspólnie:

Las płacze, ziemia płacze,
cały świat w ogniu drży...
w dwóch wrogich sobie szańcach
stoimy ja i ty.

Odsłonięcie godła
My pierwsza Brygada- śpiewają chłopacy z 2 b w tle film

PROWADZĄCY 2

Wysiłki kilku pokoleń Polaków doprowadziły do odzyskania upragnionej wolności. W te pamiętne dni listopadowe 1918 roku, w jednej z ówczesnych polskich gazet pisano: „ Nam wszystkim, którzy widzieliśmy Warszawę najpierw pod panowaniem rosyjskim, a potem niemieckim, trudno się po prostu oswoić z wyglądem Dworca Wileńskiego, nad którym powiewa dumnie polski sztandar, a przy którym straż dzierżą żołnierze polscy”.

Żołnierz I:
Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,
Na którym z lochu, co był twa stolicą
Sto lat, swym własnym dźwignęłaś się duchem.

Żołnierz II:
Nie przyszły ciebie poprzeć karabiny.
Nie wiodły za cię bój komety w niebie,
Ni z Jakubowej zstąpiły drabiny
w pomoc anioły. Powstałaś przez siebie!

Żołnierz III:
Duchową bronią walczyłaś i zbroją,
o której pękał każdy cios obuchem.
Więc dziś myśl każdą podłóż ziemi swojej
i każdą ziemi swojej piędź nakryj duchem.

Żołnierz IV:
Żadne cię miana nad to nie zaszczycą,
co być nie mogło przez twa ozdobą!
Polsko nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czymś największym, czym być można – sobą!

Wszyscy na scenie:
Niech żyje Polska Niepodległa! Niech żyje!

Piechota dziewczyny- Krąg

PROWADZĄCY 1

Jednak nie cała Polska była niepodległa. W jej granicach brakowało wielu ziem Polacy musieli walczyć dyplomatycznie i zbrojnie. Najkrwawsza i decydująca o kształcie granic wschodnich była wojna polsko- bolszewicka.

Sabaton- wojna polsko- bolszewicka

PROWADZĄCY 1

Piłsudski mówił „ Krew naszych przodków pisała w dziejach smutne nie zginęła , Wy szczęśliwi krwią swą piszecie żyje i zginąć nie może. W dwudziestoleciu międzywojennym wyrosło pokolenie wspaniałych Polaków, którzy wierni byli słowom – Polska zginąć nie może.
PROWADZĄCY 2

Odrodzona i niepodległa Polska przetrwała 21 lat . Powstała z trzech rozbiorowych dzielnic dzięki niebywałej determinacji Józefa Piłsudskiego oraz zbiorowemu wysiłkowi i wielkiej daninie krwi Polaków. Powstała i w trakcie swojego trwania, dzięki zwycięskiej wojnie z Sowietami, zdołała ocalić Europę przed barbarzyństwem bolszewizmu. Utraciła niepodległość na kilkadziesiąt kolejnych lat dopiero wtedy, gdy opuszczona przez sojuszników we wrześniu 1939 r. stanęła do nierównej walki
Występ Dawida – ŻEBY POLSKA BYŁA POLSKĄ – JAN PIETRZAK

W tle współczesne zdjęcia Polski.


Baczność

Dziękujemy wszystkim za przybycie. Prosimy o rozejście się do klas.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.