X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28198
Przesłano:
Dział: Logopedia

Utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek syczących w mowie kontrolowanej - scenariusz zajęć logopedycznych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

Temat: Utrwalanie prawidłowej artykulacji głosek: s, z, c i dz w mowie kontrolowanej
Cele ogólne:
- utrwalenie wzorcowej wymowy głosek: s, z, c i dz w mowie kontrolowanej,
- rozwijanie słuchu fonematycznego,
- usprawnianie motoryki i kinestezji narządów mowy.

Cele operacyjne:
Uczeń:
- wykona ćwiczenia motoryczne narządów mowy;
- wykona ćwiczenia usprawniające funkcje oddechowe i słuchowe;
- nauczy się prawidłowo wymawiać głoski: s, z, c i dz w mowie kontrolowanej ;
- wzbogaci słownictwo;
- rozróżni dźwięki z otoczenia;
- wyłoni ćwiczone głoski w wyrazie;
- ułoży zdania poprawne pod względem gramatycznym;
- wykona ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i pamięci.

Cele formułowane w języku ucznia:

- będziesz umiał prawidłowo wymówić głoski: s, z, c i dz w mowie kontrolowanej;
- dowiesz się w jaki sposób powinieneś kontrolować ułożenie języka w czasie wypowiadania ćwiczonych głosek;
- dopasujesz dźwięki do odpowiedniej ilustracji;
- poznasz nową zabawę, dzięki której wzbogacisz słownictwo i pobudzisz wyobraźnię;
- dowiesz się jak zadawać pytania, żeby wygrać w nowej grze;
- będziesz wiedział, kiedy i jak układać prawidłowo język podczas swoich wypowiedzi;
- rozwiniesz pamięć.

Nacobezu (nauczyciel):

- dokładne wykonywanie przez uczniów ćwiczeń motorycznych, oddechowych, fonacyjnych, słuchowych, artykulacyjnych i innych wykonywanych w trakcie zabaw;
- prawidłowy układ narządów mowy w czasie wypowiadania słów zawierających ćwiczone głoski;
- poprawność gramatyczną układanych przez dzieci zdań.


Nacobezu (uczeń):

- poprawność wykonywanych ćwiczeń motorycznych (precyzyjność ruchów języka i warg);
- nabieranie powietrza nosem, a wydmuchiwanie buzią w czasie ćwiczeń oddechowych;
- wyłanianie, ze swoich wypowiedzi, słów zawierających głoski: s, z, c i dz;
- pilnowanie języka, by nie wsuwał się miedzy zęby podczas wypowiadania głosek: s, z, c i dz;
- kontrolowanie układu ust i języka w lusterku podczas wypowiadania ćwiczonych głosek;
- prawidłowe pod względem gramatycznym formułowanie zdań.

Pytania kluczowe:

- Jak myślicie, czy dzieci, które wyeliminują swoją wadę wymowy będą miały więcej kolegów i koleżanek?
- Czy na dzisiejszych zajęciach dacie radę bezbłędnie wymówić wszystkie słowa zawierające głoski: s, z, c, dz?

Metody pracy:
• kontroli wzrokowej, słuchowej i czucia skórnego;
• słowno-percepcyjna (instrukcji i pokazu);
• ćwiczeń logopedycznych (ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, słuchowe, usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy);
• zabawowa (gry i zabawy logopedyczne).

Formy pracy:
• indywidualna;
• grupowa.

Pomoce dydaktyczne:
• komputer z oprogramowaniem LOGOPEDIA II:
- ćwiczenia narządów artykulacyjnych – program: Remont u smoka;
- ćwiczenia multimedialne do różnicowania dźwięków otoczenia;
- ćwiczenia multimedialne różnicujące głoski: s, z, c i dz w wyrazach;
- ćwiczenia multimedialne wymowy głosek: s, z, c i dz w zdaniach
• „Puste lotto” – gra edukacyjna do ćwiczeń oddechowych;
• opaski na głowę z obrazkami przedmiotów, zwierząt, ludzi, roślin itp.;
• ilustracje zwierząt;
• karty Memo z obrazkami, które w swojej nazwie zawierają ćwiczone głoski.

Przebieg zajęć:
1. Przywitanie się z dziećmi i przedstawienie celów zajęć w języku ucznia.
2. Zadanie pytań kluczowych.

Przed każdym kolejnym ćwiczeniem informowanie uczniów Nacobezu!

3. Ćwiczenia oddechowe – gra: Puste lotto.
4. Ćwiczenia fonacyjne – zabawa pt. Liczenie (dzieci liczą na jednym wydechu; wygrywa ten, kto policzy na jednym wydechu do jak największej liczby).
5. Ćwiczenia ortofoniczno-ruchowe – zabawa pt. W lesie (uczniowie naśladują odgłosy i ruchy różnych zwierząt, wskazanych przez nauczyciela).
6. Ćwiczenia słuchowe – różnicowanie odgłosów z otoczenia (program multimedialny): dzieci dopasowują dźwięk wydobywający się z głośnika do odpowiedniego obrazka.
7. Gimnastyka narządów mowy (program: Remont u smoka):
- ćwiczenia warg;
- ćwiczenia języka;
- ćwiczenia policzków;
- ćwiczenia podniebienia miękkiego;
- ćwiczenia żuchwy.
8. Ćwiczenia słuchu fonematycznego – program multimedialny (spośród przedstawionych ilustracji dzieci zaznaczają tylko te obrazki, które w swojej nazwie zawierają głoski: s, z, c, dz i określają położenie głosek, tzn. na początku, w środku czy na końcu słowa).
9. Ćwiczenia artykulacyjne – program multimedialny do ćwiczeń z głoskami: s, z, c, dz w zdaniach.
10. Zabawa pt. Zgadnij, kim jesteś – uczeń otrzymuje opaskę na głowę z obrazkiem jakiegoś przedmiotu lub zwierzęcia, człowieka, rośliny itp. i powinien zadawać pozostałym uczestnikom pytania, które będą prowadziły do odgadnięcia kim lub czym jest, tzn. co lub kogo przedstawia ilustracja na opasce; dziecko może zadać maksymalnie 5 pytań, na które odpowiedzi mogą być tylko twierdzące lub przeczące, po czym dokonuje rozwiązania zagadki; następnie sił próbują pozostali uczniowie. UWAGA
jest to nowa zabawa, więc nauczyciel dokładnie objaśnia dzieciom zasady gry i mówi na co będą zwracać uwagę (j.w. w punktach 3-6 Nacobezu - uczeń).

11. Gra edukacyjna Memo, usprawniająca koordynację wzrokowo-ruchową, pamięć oraz prawidłową artykulację ćwiczonych głosek: nauczyciel rozkłada karty do gry w Memo, na których znajdują się ilustracje zawierające w swoich nazwach głoski: s, z, c, dz; układa w rzędach rewersem do góry, a uczniowie kolejno odkrywają po dwie karty, nazywają obrazki i szukają par; jeśli odkryją dwie takie same karty, zabierają je, a jeśli karty nie są jednakowe, to odwracają je ponownie i starają się zapamiętać gdzie co leży; wygrywa uczeń, który zbierze najwięcej par i poprawnie wypowie wszystkie nazwy obrazków.
12. Pochwała i nagrodzenie uczniów.
13. Podsumowanie zajęć: prośba, aby uczniowie dokończyli zdania zadane przez nauczyciela:
- Na dzisiejszych zajęciach dowiedziałem się, że .......... .
- Najbardziej podobało mi się ................ .
- Z dzisiejszych zajęć zapamiętałem .......... .

14. Pożegnanie się z dziećmi.


opracowała:
Beata Żujewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.