X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28075
Przesłano:
Dział: Języki obce

Food pyramid – piramida żywienia. Scenariusz zajęć

1. Klasa: III
2. Czas: 2 godziny lekcyjne
3. Temat: Food pyramid – piramida żywienia.
4. Cele:

a) Cele dydaktyczne w zakresie języka angielskiego zintegrowanego z edukacją zdrowotną
Uczeń zna słownictwo związane z jedzeniem np. toast, cereal, pizza, ice cream, bread, soup, tomatoes, cheese, ham, chicken, lettuce, eggs, bananas, oranges, apples, pears i stosuje je do opisu obrazków i haseł w zadaniach w mowie i piśmie
Uczeń wie, jak wygląda Food Pyramid, czyli piramida żywienia oraz potrafi ułożyć produkty na poszczególnych piętrach piramidy we właściwy sposób
Uczeń wie, jakie grupy produktów tworzą piramidę: cereals, fruit, vegetables; meat, fish, dairy; oils, sweets
Uczeń rozumie, jakie wartości odżywcze znajdują się w poszczególnych grupach jedzenia – carbohydrates, vitamins, minerals, proteins, fats
Uczeń potrafi opisać, co symbolizują poszczególne piętra piramidy oraz podać, ile razy dziennie należy jeść produkty z poszczególnych pięter
Uczeń odpowiada na pytanie typu „What's this?” i „What are these?”
Uczeń potrafi wskazać żądane jedzenie stosując zwrot „This is....” lub „These are...”

b) Cele dydaktyczne w zakresie zajęć komputerowych
Uczeń rozwiązuje zadania w modułach programu Hot Potatoes: JQuiz, JCross, JMatch, Jcloze
Uczeń potrafi znaleźć artykuł lub film w Internecie
Uczeń dokonuje analizy informacji uzyskanych w sieci

c) Cele wychowawcze
Uczeń nabiera samodzielności w zdobywaniu wiedzy
Uczeń współpracuje w grupie

5. Materiały dydaktyczne:
komputery z dostępem do Internetu
ilustracje piramid żywienia
prezentacja w programie Power Point wskazująca uczniom ich pracę domową do wykonania przed zajęciami
zadania wykonane przez nauczyciela w modułach programu Hot Potatoes: JQuiz (quiz gramatyczny), JCross (krzyżówka o jedzeniu z definicjami ), JMatch (dopasowywanie odpowiedników polskich i angielskich), JCloze (tekst o piramidzie żywienia z lukami)
6. Metody: metoda odwróconej klasy, pokaz, ćwiczenia praktyczne, pogadanka
7. Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, praca w grupach
8. Przebieg zajęć:

Praca domowa
Nauczyciel wyjaśnia, że następna lekcja będzie prowadzona metodą odwróconej klasy. Omawia zasady nietypowego toku lekcji – najpierw uczniowie nabędą samodzielnie w domu nową wiedzę, a następnie przedyskutują ją i przećwiczą w klasie. (Praca domowa zostaje zawarta w prezentacji pt. „Homework”)

Uczniowie otrzymują zadanie dowiedzenia się:
1. jak wygląda Food Pyramid, czyli piramida odżywiania,
2. jakie grupy produktów się na nią składają,
3. jakie wartości odżywcze znajdują się w poszczególnych grupach,
4. co symbolizują poszczególne piętra piramidy,
5. ile razy dziennie należy jeść produkty z poszczególnych pięter

Uczniowie korzystają z następujących zasobów i źródeł:
1. Filmy w języku angielskim z serwisu YouTube:
a) Food Pyramid
http://www.youtube.com/watch?v=vV_DcnnPmX4
b) Food Pyramid for Children
http://www.youtube.com/watch?v=MlO5s14-0gE
2. Artykuły internetowe w języku polskim
http://portalwiedzy.onet.pl/92372,,,,piramida_zdrowego_zywienia,haslo.html
http://www.zdrowotne.pl/senior/zyj-zdrowo/dieta/532-zasady-racjonalnego-ywienia-
3. Ilustracje piramid żywieniowych (w załączniku)
4. Tradycyjne słowniki papierowe lub słownik internetowy – www.dict.pl
5. Posiadane zeszyty i podręczniki do nauki języka angielskiego i przyrody.
Nauczyciel wskazuje słownictwo kluczowe dla zrozumienia tematu:
cereals (zboża), fruit (owoce), vegetables (warzywa), meat (mięso), fish (ryby), dairy (nabiał, produkty mleczne), oils (oleje), sweets (słodycze), carbohydrates (węglowodany), vitamins (witaminy), minerals (minerały), proteins (białka), fats (tłuszcze).

Przebieg lekcji:
I. Rozgrzewka językowa
1. Nauczyciel wita uczniów i pyta ich jak się dziś czują. „Good morning! How are you today?”
Uczniowie odpowiadają “Fine, thank you.”
2. Sprawdzenie obecności i pracy domowej.

II. Wprowadzenie
Nauczyciel wyjaśnia, że na dzisiejszej lekcji uczniowie przedyskutują i przećwiczą to, czego dowiedzieli się w domu o piramidzie żywienia i różnych rodzajach jedzenia.

III. Prezentacja
1. Nauczyciel pokazuje karty obrazkowe z wizerunkami jedzenia
2. Zadaje pytanie „What’s this?” – “Co to jest?”
3. Uczniowie podają nazwy jedzenia. Powtarzają za nauczycielem słowa. (Na tym etapie nauczyciel akceptuje odpowiedzi jednowyrazowe. )
4. Nauczyciel przypomina, że pojedynczą rzecz wskazuje się mówiąc “This is...” (To jest...), a kilka rzeczy mówiąc “These are...” (To są...)

IV. Utrwalenie
1. Nauczyciel pokazuje karty obrazkowe z wizerunkami jedzenia częściowo zakryte inną kartą, jednocześnie zadając pytanie zależne od liczby obiektów: „What's this?” lub „What are these?”
2. Uczniowie zgadują nazwy (odpowiadają pełnymi zdaniami typu „This is....” lub „These are...”
3. Nauczyciel pokazuje uczniom schemat piramidy żywieniowej. Prosi wybranych uczniów o omówienie schematu i opowiedzenie, czego dowiedzieli się na ten temat w domu.
4. Klasa uzupełnia wypowiedzi kolegów swoimi wiadomościami i wnioskami. Uczniowie wspólnie przypominają grupy produktów, które tworzą piramidę: cereals, fruit, vegetables; meat, fish, dairy; oils, sweets oraz wartości odżywcze zawarte w poszczególnych grupach jedzenia – carbohydrates, vitamins, minerals, proteins, fats
Uczniowie podają, ile razy dziennie należy jeść produkty z poszczególnych pięter.
5. Nauczyciel dzieli uczniów na dwie grupy. Każda z grup otrzymuje pusty schemat piramidy żywienia oraz zestaw kart obrazkowych z jedzeniem. Zadaniem uczniów jest umieszczenie poszczególnych produktów żywnościowych na właściwym piętrze piramidy.
6. Następnie obie grupy porównują wynik swojej pracy. Jeśli występują między nimi różnice, klasa wspólnie zastanawia się, która wersja jest prawidłowa.

V. Praca własna
1. Nauczyciel poleca wykonanie ćwiczeń w programie Hot Potatoes. Wyjaśnia, na czym polega wykonanie zadań w poszczególnych modułach.
2. Uczniowie uzupełniają tekst z lukami o piramidzie żywienia wykonany przez nauczyciela w module JCloze.
3. Następnie uczniowie uzupełniają krzyżówkę o jedzeniu z definicjami w języku angielskim wykonaną w module JCross
4. Dzieci uzupełniają quiz gramatyczny stworzony w module Jquiz.
5. Uczniowie dopasowują polskie i angielskie odpowiedniki produktów mięsnych i rybnych w module JMatch.
6. W razie wątpliwości uczniowie ustalają odpowiedzi w parach lub grupach, próbują odnaleźć je w dostępnych źródłach
7. Nauczyciel pełni rolę doradcy w poszukiwaniu informacji i koordynuje pracę i współpracę uczniów.

VI. Podsumowanie wiadomości i umiejętności zdobytych podczas pracy w domu i na lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.