X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28064
Przesłano:

Zestaw pytań na próbny egzamin z części teoretycznej dla uczniów III klasy technikum Ochrony Środowiska

1. Wapno gaszone ma wzór:
a) CaO
b) Ca(OH)3
c) Ca(OH)2
d) Mg(OH)2
2. Jeśli wartość liczbowa Indeksu Langeliera jest mniejsza niż 0 [IL<0] to oznacza, że:
a) woda ma charakter kwasotwórczy
b) woda ma charakter korozyjny
c) woda ma charakter osadotwórczy
d) woda ma charakter zasadotwórczy
3. Sytnik to:
a) urządzenie do tworzenia mleka wapiennego
b) urządzenie do wytwarzania próżni
c) urządzenie do przechowywania kwasu solnego
d) urządzenie do wytwarzania wody wapiennej
4. Proces dekarbonizacji oczyszcza wodę z:
a) zanieczyszczeń fosforanowych
b) zanieczyszczeń przyczyniających się do jej korozyjnego charakteru
c) zanieczyszczeń biogennych
d) zanieczyszczeń wywołujących twardość węglanową
5. Twardość węglanową wywołują:
a) Ca(OH)2, CaCO3
b) CaCO3, Mg(OH)2
c) Mg(OH)2, NaHCO3
d) Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2
6. KtmH to:
a) anionit silnie kwaśny pracujący w cyklu wodorowym
b) kationit silnie kwaśny pracujący w cyklu wodorowym
c) kationit słabo kwaśny pracujący w cyklu wodorowym
d) anionit słabo kwaśny pracujący w cyklu wodorowym
7. Pod nazwą masa Magno kryje się:
a) prażony dolomit z węglanem wapnia i z tlenkiem wapnia
b) prażony dolomit z węglanem wapnia i z tlenkiem sodu
c) prażony dolomit z węglanem wapnia i z tlenkiem krzemu
d) prażony dolomit z węglanem wapnia i z tlenkiem magnezu
8. Ujęciem wód podziemnych jest:
a) ujęcie brzegowe
b) zatoka
c) studnia
d) zbiornik o głębokości powyżej 3 m
9. W celu usunięcia CO2 można zastosować:
a) reaktory i osadniki
b) reaktory i odgazowywacze
c) sytniki i reaktory
d) odgazowywacze i desorbery CO2
10. W metodzie wapno- soda stosuje się:
a) Ca(OH)2 i CaCO3
b) CaOH i CaCO3
c) Ca(OH)2 i NaCO3
d) Ca(OH)2 i Na2CO3
11. Manometr służy do:
a) pomiaru ciśnienia
b) pomiaru masy
c) pomiaru objętości
d) pomiaru temperatury
12. Pomiar gęstości wody jest możliwy dzięki:
a) aerometrowi
b) erometrowi
c) areometrowi
d) arometrowi
13. Wakuometr służy do:
a) pomiaru podciśnienia
b) pomiaru nadciśnienia
c) pomiaru nadciśnienia i podciśnienia
d) pomiaru różnicy ciśnień
14. Najdokładniejsza w ważeniu jest:
a) waga szalkowa
b) waga łazienkowa
c) waga analityczna
d) waga techniczna
15. Piknometrem wyznaczymy:
a) gęstość
b) lepkość
c) temperaturę
d) objętość
16. Który wiskozymetr jest lepkościomierzem kapilarnym:
a) Hőpplera
b) Patalasa
c) Ruttnera
d) Ostwalda
17. Batometr to:
a) urządzenie do pomiaru ciśnienia
b) urządzenie do pomiaru poboru prób glebowych
c) urządzenie do wyznaczania masy
d) urządzenie do poboru wody
18. Przy pracy z NaOH [forma stała, niewielkie ilości] należy:
a) wystarczy założyć fartuch ochronny i rękawiczki
b) założyć fartuch ochronny z krótkim rękawem, okulary, rękawiczki i maskę
c) założyć fartuch ochronny z długim rękawem, okulary i rękawiczki
d) założyć fartuch ochronny z dłuższym rękawem, okulary i rękawiczki
19. Karta charakterystyki substancji to:
a) dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna
b) dokument zawierający jedynie sposoby pracy z daną substancją lub mieszaniną chemiczną
c) dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna i podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat
d) dokument zawierający jedynie dane fizykochemiczne danej substancji lub mieszaniny chemicznej
20. Jednostką gęstości jest:
a) g/cm2
b) km/m3
c) kg/m2
d) kg/m3

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.