X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27957
Przesłano:

Opis i analiza rozpoznania i rozwiązania złożonego problemu, rodzinnego,edukacyjnego i wychowawczego

Obejmując wychowawstwo za zadanie najważniejsze miałam poznanie uczniów, istotne dla mnie było poznanie tych, którzy przejawiają zachowania trudne. Szczególną uwagę zwróciłam na mojego wychowanka ucznia klasy V – Konrada, który zachowywał się w sposób wskazujący na istotne zaburzenia psychiczne: nadpobudliwy, reagujący chwiejnie i krańcowo emocjonalnie, cechą charakterystyczną jego zachowań był całkowity brak posiadania potrzeby bezpieczeństwa. Konrad przejawiał skłonności do samouszkodzeń. Nie były to z jego strony działania świadome: skaleczył się nie wiadomo kiedy, nabił sobie guza, przewrócił się , zawisł gdzieś na płocie .też nie wiadomo jak i kiedy. W kontaktach rówieśniczych przejawiał zachowania agresywne wszczynał bójki. Nie potrafił prawidłowo funkcjonować w społeczności szkolnej, ciągle popadał w konflikty, dokładnie zbadanie sprawy, rozmowy z matką, panią pedagog, analiza dotychczasowej opinii PPP pozwoliły mi na przekonanie matki ,iż dziecku potrzebne są badania neurologiczne i psychiatryczne, oraz nowa aktualna opinia z PPP. Po badaniach specjalistów zdiagnozowano u Konrada ADHD i dysleksję rozwojową pod postacią dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Prawidłowo leczone dziecko, zaczęło lepiej funkcjonować. Ja ze swej strony prowadziłam z nim systematyczne rozmowy, spotkania wyciszające. Dzięki wspólnym oddziaływaniom moim i pani pedagog Konrad, powoli zaczął się wyciszać. Poczuł się „zaopiekowany”, skończyła się lawina skarg na Konrada.
Wyjaśnieniem pewnych zachowań ucznia jest jego sytuacja rodzinna .Zgodnie z opinią Konrad ujawnia niepokój emocjonalny podczas poruszania tematów związanych z sytuacją rodzinną, co sugeruje obszar przeżywanych przez niego trudności. Od trzech lat przeżywa subtraumatyczne sytuacje związane z chorobą ojca , (który jest sparaliżowany) i którego uratował od śmierci, wzywając karetkę pogotowia co negatywnie wpływa na jego stan emocjonalny. Konrad jest impulsywny w działaniu, mało zdolny do kontrolowania swoich popędów. Impulsywność w jego zachowaniu prowadzi do tego, że działając nie przewiduje konsekwencji swoich decyzji i swojego zachowania. Tyle min. wynika z opinii PPP, jednakże udało się stworzyć Konradowi odpowiednie warunki zaspakajające jego potrzebę bezpieczeństwa, akceptacji, wzmocnić poczucie jego wartości poprzez zapewnienie mu wsparcia podkreślając i doceniając jego osiągnięcia, zachęcając do wytrwałości.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.