X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27934
Przesłano:
Dział: Świetlica

Plan pracy świetlicy szkolnej

PLAN PRACY ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2012/2013

ZADANIE GŁÓWNE ZADANIE SZCZEGÓŁOWE FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN
1 Witaj szkoło, żegnajcie wakacje. - poznawanie się grupy -kształtowanie zdolności manualnych - poznanie zasad bezpiecznej zabawy na podwórku i w świetlicy. „ Jak spędziliśmy wakacje” – swobodne wypowiedzi dzieci. Praca plastyczna na temat wakacji Zapoznanie dzieci z nowym otoczeniem. Wrzesień 2012 r.
2. Bezpieczna droga do szkoły. - kształcenie dyspozycji w zakresie postawy, samokontroli, społecznego zaangażowania - poznanie zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnie - integracja grupy. Wspominamy swoje najciekawsze przygody wakacyjne- rysunek farbami lub kredkami. Wspólne ustalenie zasad obowiązujących w świetlicy. Dekorowanie świetlicy. Omówienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze ze szkoły i do szkoły. Opiekujemy się nowymi uczniami w naszej szkole. Wrzesień 2012 r.
3. Witamy jesień. - kształcenie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie - zapoznanie dzieci z nowymi technikami plastycznymi - rozwijanie zdolności manualnych. Pogadanka „cztery pory roku”. Przeprowadzanie zabaw na podwórku szkolnym. Poznanie zasad bezpiecznej zabawy w budynku szkoły i poza nią. Wykonanie drzewka jesiennego. Gry i zabawy świetlicowe. Wrzesień 2012 r.
4. Dary jesieni – ogrodu, lasu, sadu. - rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennego krajobrazu - zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie. Ukazywanie możliwości wykorzystania materiału przyrodniczego. Zbieranie materiału przyrodniczego: kasztanów, liści... Wykonanie ludzików i zwierzątek z zebranego materiału. Październik 2012 r.
5. Dary jesieni- Cd. Jesienne zabawy - kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania darów jesieni (owoce, warzywa, liście) - rozwijanie umiejętności wygrywania, przegrywania, współzawodnictwa. Malunki na temat „Krajobraz jesienny”. Gry i zabawy stolikowe. Październik 2012 r.
6. Podziękuję mojej Pani. - kształtowanie nawyków grzecznościowych - wyrabianie postawy szacunku dla wychowawców i pracowników szkoły. Rozwijanie zdolności manualnych. Rozmowy z dziećmi na temat wzajemnych relacji między ludźmi, wdrażanie do okazywania życzliwości i szacunku wobec nauczycieli. Wykonanie kwiatów i laurek dla wszystkich pracowników szkoły. Praca plastyczna „Moja Pani” Październik 2012 r.
7. Moja miejscowość, mój kraj.- poznanie najbliższej okolicy (ciekawe miejsca w naszym regionie). Praca plastyczna „Moje osiedle, moja miejscowość”. Zabawy ruchowe na podwórku.Październik 2012 r.
8. Jacy jesteśmy na co dzień. - wyrabianie dyspozycji w zakresie postawy, szacunku wobec ludzi starszych, chorych... - zapoznanie z zasadami savoir- vivre - utrwalanie więzi między uczniami. Zabawa dydaktyczna „Autoportret”, dyskusja nad każdą praca, jaka jest ta osoba. Zabawy integrujące grupę. Październik 2012 r.
9. Pamiętajmy o tych, którzy odeszli. - budzenie szacunku dla tych , którzy odeszli z naszego otoczenia - przypomnienie o właściwym zachowaniu się w miejscach wiecznego spoczynku. Pogadanka, na temat tego jak należy się zachowywać w miejscach pamięci, na cmentarzach. Gry i zabawy stolikowe. Listopad 2012 r.
10. Rodzina szkolna i moja własna. - wzmacnianie więzi emocjonalnych z członkami rodziny - opiekowanie się młodszym rodzeństwem - kształcenie dyspozycji w zakresie postawy godności osobistej - integracja grupy. Pogadanka „Moje miejsce w rodzinie” Praca plastyczna „Moja rodzina”, „Obowiązki mamy, taty i moje w domu” . Zabawy towarzyskie. Listopad 2012 r.
11. Mikołajki, Mikołajki... - kultywowanie tradycji mikołajkowej - dostrzeżenie potrzeb innych ludzi - zwracanie uwagi na ubiór stosowny do pory roku Rysunek „Co chciałbym dostać w prezencie od św. Mikołaja”. Zabawy integracyjne. Czytanie i oglądanie prasy. Grudzień 2012 r.
12. Choinkowe radości. - poznajemy tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia - rozwijanie sprawności manualnej - umacnianie więzi między dziećmi. Wykonywanie ozdób choinkowych i dekorowanie świetlicy. Czytanie przez wychowawcę na temat świątecznych zwyczajów. Śpiewanie kolęd. Składanie życzeń świątecznych. Grudzień 2012 r.
13. Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę. - kształtowanie postawy opiekuńczości wobec zwierząt - budzenie odpowiedzialności z zwierzęta podczas zimy - rozwijanie wrażliwości na potrzeby zwierząt. Pogadanka „Jak możemy pomagać zwierzętom podczas zimy”. Rozwiązywanie krzyżówek. Grudzień 2012 r.
14. Przerwa świąteczna. Grudzień 2012 r.
15. Maski, czapki , kotyliony – to karnawał. - wyrabianie wrażliwości estetycznej - kultura zachowania się na balu, przyjęciu lub dyskotece. Wykonanie maseczek karnawałowych Zabawy towarzyskie Dekorowanie świetlicy Zabawa karnawałowa. Styczeń 2013 r.
16. O zachowaniu się przy stole.
- kształtowanie nawyków eleganckiego zachowywania się przy stole - rozwijanie poczucia estetyki. Rozmowa na temat zachowania się przy stole podczas spożywania posiłków Nauka nakrywania do stołu. Zabawy relaksacyjne”. Styczeń 2013r.
17. Ferie zimowe. Styczeń 2013 r.
18.Radości i smutki dobrych przyjaciół. - rozwijanie empatii - wdrażanie do zgodnej zabawy - integracja grupy. Sposoby okazywania
uczuć - dyskusja. „ Lubię mojego przyjaciela za...nie lubię gdy mój przyjaciel...” Praca plastyczna „jak spędzam czas z przyjaciółmi”. Wykonanie kartek walentynkowych. Luty 2013r.
19. Zima lubi dzieci. - poznanie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu - rozwijanie odpowiedzialności z własne zdrowie (odp. ubiór.) - poznanie różnych sposobów spędzania czasu wolnego -rozwijanie zdolności plastycznych. Praca plastyczna „Jak spędziłem ferie zimowe” Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów. Czytanie opowiadań i wykonywanie do nich ilustracji. Luty 2013r.
20. Kobietki małe i duże. - uświadomienie znaczenia pracy kobiet – podział obowiązków w rodzinie - rozwijanie postawy szacunku wobec kobiet. Wykonanie kartek z
życzeniami z okazji
Dnia Kobiet
~Kolorowanie
dowolnych rysunków. Zabawy towarzyskie. Marzec 2013 r.
21. Pierwsze zwiastuny wiosny. - rozwijanie spostrzegawczości - rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody - dbałość o czystość otaczającego nas środowiska. Rysowanie Marzanny. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Marzec 2013 r.
22. Witaj wiosno. - rozbudzanie uczuć estetycznych. Praca plastyczna „Pani Wiosna” Zmiana dekoracji świetlicy. Marzec 2013 r.
23. Wielkanocne niespodzianki. - poznanie zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Wykonywanie ozdób świątecznych Pogadanka „zwyczaje świąteczne” Praca plastyczna – kartka świąteczna. Zabawy ruchowe. Marzec 2013r.
24. Przerwa świąteczna. Marzec- Kwiecień 2013 r.
25.Kolorowy świat zabawek. - kształcenie umiejętności organizacji zabawy - zwracanie uwagi na bezpieczeństwo bawiących się dzieci - lepsze poznanie się dzieci Rozmowa na temat ulubionych zabaw dzieci Praca plastyczna „Moja ulubiona zabawka”.Kwiecień 2013 r.
26.Zdrowe żywienie.- rozwijanie odpowiedzialności za własne zdrowie – pogłębienie wiedzy na temat zdrowego żywienia Rozmowa na temat zdrowego żywienia. Praca plastyczna „Pełne witamin owoce i warzywa”. Kwiecień 2013 r.
27.Piękno wiosny- kwiaty. - rozbudzanie uczuć estetycznych. Praca plastyczna- „Wiosenne kwiaty”. Kwiecień 2013 r.
28.Ciekawy świat książki.
- pogłębianie wiedzy na temat książek – rozwijanie wyobraźni Kolorowanie gotowych obrazków z ulubionymi postaciami z bajek. Maj 2013 r.
29.Kolorowe motyle. - rozbudzanie uczuć estetycznych. Praca plastyczna- „Kolorowa motyle”. Gry i zabawy stolikowe. Maj 2013 r.
30. Kocham Cię Mamusiu z serduszka całego. - pogłębianie szacunku do rodziców - rozwijanie umiejętności pracy w grupie - rozwijanie zaradności i samodzielności. Pogadanka „Zawody naszych mam”. Metoda rybiego szkieletu- jak mogę pomóc mamie.
Praca plastyczna „Laurka dla mamy”. Maj 2013 r.
31. Święta Międzynarodowe- Dzień dziecka. - wyrabianie dyscypliny i współdziałania w grupie - budzenie zainteresowania życiem dzieci w innych krajach - rozwijanie zdolności plastycznych. Praca plastyczna- „Braciszkowie z innych krajów” Czerwiec 2013 r.
32.Sport.- wyrabianie dyscypliny i współdziałania w grupie
- rozbudzanie uczuć estetycznych.Zabawy z piłką.
Kolorowanie gotowych obrazków związanych ze sportem.
Czerwiec 2013 r.
33. Czas na wakacje. - wyrabianie postawy koleżeńskości i wzajemnej pomocy podczas zabaw - zwrócenie uwagi na bezpieczne spędzanie czasu wolnego - wdrażanie do kulturalnego wykorzystania czasu wolnego. Rozmowa „Nasze plany wakacyjne”. Praca plastyczna „Kolory lata” Porządkowanie świetlicy (pakowanie zabawek zdejmowanie dekoracji) Czerwiec 2013 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.