X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27896
Przesłano:

Poznajemy zasady pisowni wyrazów z ę ą em en om on - scenariusz zajęć z języka polskiego

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z JĘZYKA POLSKIEGO

Temat: Poznajemy zasady pisowni wyrazów z ę ą em en om on.

Cele:
dydaktyczny: znajomość zasad pisowni wyrazów z ę ą em en om on, umiejętność zastosowania tych zasad w ćwiczeniach
wychowawczy: motywacja uczniów do pracy na zajęciach, wdrażanie
do samokształcenia
rewalidacyjny: utrwalanie wiadomości dotyczących przypadków, doskonalenie umiejętności tworzenia wyrazów pokrewnych, rozwijanie logicznego myślenia – rozwiązywanie ćwiczeń.

Metoda pracy: podająca.
Forma pracy: zbiorowa, jednostkowa.
Środki dydaktyczne: rymowanka pt. Gdy kąt myli się z kontem, zestaw ćwiczeń przygotowanych przez nauczyciela.


Przebieg lekcji:
I Część wstępna: powitanie, sprawdzenie listy obecności.
II Część właściwa:
1. Rozdanie uczniom rymowanki pt. Gdy kąt myli się z kontem, kilkakrotne odczytanie jej.
2. Wspólne zastanowienie się nad tematem dzisiejszej lekcji.
3. Zapisanie tematu lekcji na tablicy i w dzienniku.
4. Zapoznanie uczniów z zasadami pisowni wyrazów z ę ą em en om on.
5. Przepisanie notatki dotyczącej zasad do zeszytów.
6. Rozwiązywanie ćwiczeń:
Ćwiczenie 1
Uzupełnij brakującymi literami podane czasowniki, przepisz je i dopisz
po jednym rzeczowniku pokrewnym.
k...ponować – t...perować -
k...certować – koresp...dować -
k...trolować – w...drować -
k...kurować – p...dzić
lam...tować -

Ćwiczenie 2
Do podanych rzeczowników w mianowniku lp. dopisz formę ich biernika
i narzędnika lp. oraz celownika lmn.
główka, torebka, makówka, tęcza, tarcza, ulica, szosa.

Ćwiczenie 3
Przepisz zdania i uzupełnij rzeczowniki końcówkami przypadków podanych
w nawiasie.
Byłem na spacerze z mamusi...(N. lp.) i babci...(N. lp.).
Pomagałem koleg...(C. lm.) rozwiązać zadanie z matematyki.
Dostałem na imieniny nową teczk...(B. lp.).
W bibliotece spotkałem pani...(B. lp.) od historii.
Pożyczyłem rodzic...(C. lm.) książk...(B. lp.) z biblioteki.

Ćwiczenie 4
Przepisz i uzupełnij brakujące końcówki wyrazów (-ą lub –om).
Mama poszła z córk... do sklepu.
Mama kupiła swoim córk... cukierki.
Zwróć pożyczoną książk... do biblioteki.
Czekałam na swoj... siostrę przed szkoł... .

7. Podanie zadania domowego:
Do rzeczowników: komplet, temperówka, stempel dopisz pokrewne czasowniki i ułóż z nimi zdania.
III Ewaluacja końcowa: samoocena i ocena uczniów za pracę na zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.