X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27885
Przesłano:

Pisownia wyrazów z "ó" - Konspekt lekcji języka polskiego w klasie V

Temat: Pisownia wyrazów z „ó”.
Prowadzący: Marta Gulis
Czas trwania lekcji: 45 minut
Data: 15 X 2012 rok
Cele lekcji:

poziom wiadomości:

- uczeń zna reguły pisowni wyrazów z „ó”
- uczeń uzupełnia swoje wiadomości z zakresu ortografii
- uczeń zna wyjątki od reguły

poziom umiejętności:

- uczeń kształtuje umiejętność wykorzystania zasad ortograficznych
w praktyce:

o potrafi uzupełnić wyrazy literą „ó” lub „u”.
o potrafi do podanych wyrazów dopisać takie, w których „ó” wymienia się na „o”, „e”, „a”.
o potrafi rozwiązać rebus ortograficzny

- uczeń nabywa nawyk korzystania ze słownika ortograficznego

poziom postaw:

- uczeń jest wdrażany do samokontroli i samooceny
- uczeń dba o poprawność ortograficzną zapisanych treści
- uczeń uczy się uczciwej rywalizacji

Metody pracy: podająca, zajęć praktycznych, metoda gier i zabaw
Formy pracy: jednostkowa, zbiorowa, grupowa.
Pomoce dydaktyczne: słownik ortograficzny, plansze z zasadami ortograficznymi, materiały przygotowane przez nauczyciela i odbite na ksero dla potrzeb lekcji, lizaki z tektury, kolorowe koperty i kreda.
Przebieg lekcji:


Etapy lekcji Czynności nauczyciela


Czynności uczniów Uwagi
Z
A
A
N
G
A
Ż
O
W
A
N
I
E


Nauczyciel pyta się uczniów jaki mają dzisiaj humor.

Nauczyciel zaprasza uczniów do rozgrzewki.
Rozgrzewka ortograficzna (wykorzystując tekturowe lizaki z odpowiednim oznaczeniem (ó – u) uczniowie decydują, który
z usłyszanych wyrazów zawiera ó, u – uświadomienie rozbieżności między mową
a pismem).
Nauczyciel podaje uczniom cel lekcji i prosi
o zapisanie tematu lekcji: Pisownia wyrazów z „ó”.

Wypowiedzi uczniów ( np. dobry, bardzo dobry, taki sobie).

Uczniowie słuchają, następnie wklejają wiersz do zeszytów pod tematem lekcji.

Uczniowie zapisują temat w swoich zeszytach.

Załącznik nr 1
B
A
D
A
N
I
E

P
R
Z
E
K
S
Z
T
A
Ł
C
A
N
I
E

P
R
E
Z
E
N
T
A
C
J
ANauczyciel prosi uczniów
o przypomnienie zasad pisowni wyrazów z „u”
z poprzedniej lekcji.
Nauczyciel prosi wybranego ucznia o odczytanie zadania domowego.

Nauczyciel pyta się uczniów
o reguły ortograficzne dotyczące „ó”.

Prosi wybranego ucznia
o odczytanie zasad z planszy ortograficznej, a następnie
o wklejenie do zeszytów zasad pisowni wyrazów z „ó”.


Zadanie 1 ( karta pracy)

Nauczyciel rozdaje uczniom kartę pracy z dwoma zadaniami. Zadaniem uczniów jest wstawić brakujące litery „ó” lub „u”
w tekście wiersza, a w drugim zadaniu odgadnąć rebus.


Nauczyciel prosi wybranych uczniów o przeczytanie zadań.


Zadanie 2

Połącz wyrazy w pary, wiedząc że „ó” wymienia się na „o,” „e”, lub „a”.

Zadanie 3
Pary uczniów otrzymują koperty z zadaniami. Nauczyciel prosi uczniów
o prezentację swojej pracy.

Zadanie 4

Nauczyciel rozdaje uczniom ilustrację przedstawiającą budowę oka. Prosi uczniów, aby wypisali te części oka, których nazwy zakończone są na „-ówka”.
Wybrany uczeń przypomina zasady pisowni wyrazów z „u”.


Wybrany uczeń odczytuje zadane ćwiczenie, a pozostali sprawdzają, czy wykonali je poprawnie.

Wypowiedzi uczniów.

Wybrany uczeń odczytuje zasady.

Uczniowie wykonują polecenie nauczyciela.

Wybrani uczniowie przedstawiają wyniki pracy, a pozostali sprawdzają poprawność wykonania zadań.

Np.
Dróżka- droga
Wrócić- wracać
Brzózka- brzoza
Mówić- mawiać
Pióro- pierze

Uczniowie wykonują zadania.

Uczniowie przedstawiają wyniki swej pracy.

Uczniowie wykonują zadanie,
a następnie przedstawiają wyniki swej pracy.

Uczniowie mieli za zadanie domowe wykonać ćw.2 i 3 ze strony 168-169.

Omówienie zasad pisowni wyrazów
z „ó”
z wykorzystaniem plansz ortograficznych.

Załącznik nr 2
Uczniowie przy okazji kształcą umiejętność czytania oraz poznają nowe słowa.

Załącznik nr 3

Po tym zadaniu następuje 1-2 relaks śródlekcyjny polegający na przedstawieniu przez uczniów zawołania dotyczącego ortografii.

P
O
D
S
U
M
O
W
A
N
I
E

Nauczyciel prosi uczniów
o przypomnienie zasad pisowni wyrazów z ó”. W celu utrwalenia tych zasad stosuje trening pamięci.

Uczniowie w ramach utrwalenia poznanych reguł ortograficznych wykonują zadanie.


R
E
F
L
E
K
S
J
A
I

E
W
A
L
U
A
C
J
A
Czego nauczyliście się na dzisiejszej lekcji?

Nauczyciel podsumowuje pracę uczniów. Wpisuje oceny i plusy osobom najbardziej aktywnym.

Czy podobała się wam dzisiejsza lekcja?
Swobodne wypowiedzi uczniów.

Uczniowie wyrażają swoje zdanie
w formie buźki.

Załącznik 1

„Krasnoludki”

W ślicznym ogródku, tuż obok budki
rosną niebieskie cud niezabudki.
W żółtej tej budce, gdzie niezabudki,
mają mieszkanko malutkie ludki.
W krasnych kubraczkach to krasnoludki,
z miłej bajeczki – nie ufoludki.
Przychodzą do nich rude kogutki
oraz z długimi dzióbkami dudki.
Zjadają pyszny obiad malutki,
potem w ogródku rzucają rzutki.
Płyną minutki, dzień taki krótki,
bawić się jeszcze chcą krasnoludki.
Więc zamykają budkę na kłódkę,
idą nad strumyk, wsiadają w łódkę.
Na łódce nucą urocze nutki
i wypłakują malutkie smutki.
Smutki, że wieczór jest taki krótki
i wkrótce wracać trzeba do budki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.