X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27877
Przesłano:

Działania marketingowe w przedsiębiorstwie - konspekt lekcji

TEMAT ZAJĘĆ: Działania marketingowe w przedsiębiorstwie.

CELE OGÓLNE:

- zapoznanie uczniów z istotą marketingu
- uświadomienie przez ucznia potrzeby stosowania marketingu w działalności firmy.
- poznanie elementów marketingu mix
- poznanie budowy strategii marketingowej oraz jego poszczególnych elementów
- opracowanie marketingu mix dla danej firmy.
- kształcenie umiejętności pracy i współpracy w grupie, planowania pracy.

CELE SZCZEGÓŁOWE (po lekcji uczeń potrafi):

- omówić istotę marketingu
- uzasadnić potrzebę sporządzania strategii marketingowej
- wymienić elementy marketingu mix.
- przygotować marketing mix dla danego segmentu rynku


METODY I TECHNIKI PRACY: podające - pogadanka, wykład, aktywizujące – symulacja.

FORMA PRACY: praca w grupach.


Przebieg lekcji:

1. Sprawy organizacyjne (zajęcie miejsc, sprawdzenie obecności) (2 min).
2. Przypomnienie wiadomości z lekcji poprzedniej w celu wprowadzenie do tematu (5 min).
3. Nauczyciel nawiązując do lekcji poprzedniej uświadamia uczniom, ze w gospodarce rynkowej najtrudniej jest nie wyprodukować, ale sprzedać produkt lub usługę dlatego też przedsiębiorcy stosują działania marketingowe. (5 min).
4. Nauczyciel omawia istotę marketingu oraz etapy strategii marketingowej (8 min)
5.Uczniowie podzieleni są na 6 osobowe grupy. Zadaniem uczniów jest przygotowanie marketingu mix dla firmy produkującej soki owocowe, każda z grup otrzymuje inny segment rynku:
a) grupa I – przygotować marketing mix dla segmentu rynku, którym są uczniowie gimnazjum,
b) grupa II – rodzice małych dzieci
c) grupa III – osoby w podeszłym wieku,
d) grupa IV - młodzi bezdzietni
Każdy zespól najpierw opracowuje charakterystykę danego segmentu rynku biorąc pod uwagę (styl życia, okoliczności zakupu, zasoby finansowe). Następnie opracowuje i zapisuje marketing mix dopasowany do analizowanego segmentu rynku. (15 min).
6. Prezentacja przez liderów grup marketingu mix dostosowanego do potrzeb danego segmentu. (7 min)
7. Podsumowanie lekcji i ocena pracy grup ( 2min.)
8. Praca domowa (1min.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.