X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27868
Przesłano:
Dział: Języki obce

How to describe a picture: speaking practice - scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji z języka angielskiego „How to describe a picture: speaking practice”
Etap edukacyjny: gimnazjum (klasa 3)
Cele lekcji:
• uczeń potrafi opisać osoby i sytuacje przedstawione na ilustracji
• umie wyrazić własną opinię na temat problemy przedstawionego na ilustracji
• zna zasady opisu fotografii oraz zwroty techniczne przydatne w ich opisie
Środki dydaktyczne:
• ilustracje wraz z zestawami pytań
• artykuł „Jak i co mówić?” lub inny tekst opisujący i przedstawiający potrzebne zwroty (np. z poradnika dla maturzystów)
• kserokopie zadania na rozgrzewkę językową
• tablica
Formy: praca z klasą, praca w parach, praca w grupach
Metody: elicytacja, prezentacja,burza mózgów
Przebieg lekcji:
• Rozgrzewka językowa: uczniowie pracują w parach, każdy otrzymuje kopię rysunku w innej wersji. Ich zadaniem jest postępowanie wg wskazówek drugiej osoby tak, by powstał określony rysunek. Uczniowie porównują obrazki aby określić poprawność wykonania zadania, a tym samym poprawność komunikacji
• Prezenatcja: uczniowie zapoznają się z artykułem, jeden z uczniów przedstawia najważniejsze treści artykułu „Co i jak mówić?”, w którym zaprezentowano ogólne zasady opisywania osób i sytuacji na zdjęciu. Podczas burzy mózgów nauczyciel zapisuje najpotrzebniejsze zwroty na tablicy (np.in the foreground/background,on the left/right, in the picture I can see etc.) oraz przypomina słownictwo dotyczące wyglądu zewnętrznego. Uczniowie sporządzają notatkę w zeszytach.
• Ćwiczenia: N umieszcza dużą fotografię rodziny na tablicy (ewentualnie wyświetla na rzutniku) i prosi uczniów o jej opisanie. Zadaje kolejno 2 pytania problemowe: Do you think this family spend a lot of time together? Has anything changed in our families and their lifestyles over the last few decades? Uczniowie próbują wyrazić swój punkt widzenia, dzielą się spostrzeżeniami na forum klasy. Następuje podział na grupy, kazda z grup otrzymuje ilustrację wraz z zestawem pytań. Opisują oni ilustracje i formułują opinie co do problemów pokazanych na ilustracjach. Grupy wymieniają się ilustracjami i kontynuują pracę. Każda z grup prezentuje jeden opis sytuacji. Przykładowe ilustracje to np. dziecko przed monitorem komputera, sportowcy w czasie treningu, spotkanie towarzyskie w restauracji, wysypisko śmieci etc.
• Podsumowanie: Uczniowie przypominają zasady opisu osób i sytuacji, powtarzają zwroty poznane na lekcji, wyjaśniają wątpliwości.
• Uwagi: Uczniowie aktywnie pracowali na lekcji, niektóre osoby nieśmiałe lub niepewne umiejętności językowych należało zachęcić do wypowiedzi lub umożliwić im pracę w grupie. Na forum wypowiadali się liderzy grup. Lekcja uświadamia uczniom jak ważna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, a jednocześnie, że ważniejsza jest komunikatywność niż drobne błędy językowe popełniane w trakcie mówienia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.