X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27798
Przesłano:

Ocenianie kształtujące - konspekt lekcji

KONSPEKT LEKCJI

Temat: Od zabawki paryskich elegantów i konika na kijku do...- poznajemy historię pewnego wynalazku.
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą, umiejętnościami
Uczeń:
• poznał wyposażenie roweru
• poznał zasady bezpiecznego poruszania się rowerzysty
• ułożył opowiadanie Rowerem po przygodę, wykorzystał wskazaną ilustrację,

Cele główne
Uczeń:
• czyta tekst ze zrozumieniem (W.Kopaliński Opowieści o rzeczach powszednich-fragment)
• poznaje historię roweru –zna treść tekstu

Cele szczegółowe:
Uczeń:
• wyszukuje i wykorzystuje informacje związane z wynalazkiem
• przyporządkowuje nazwy kolejnym pojazdom, podaje ich twórców
• wyjaśnia pochodzenie nazw pojazdów
• przyporządkowuje pojazdom daty ich skonstruowania
• umie określić wiek wymienionych w tekście wydarzeń na podstawie dat
• wie, jak zmieniał się rower na przestrzeni wieków
• przyporządkowuje numery wynalazkom na zdjęciach zgodnie z kolejnością ich powstawania
• projektuje model roweru przyszłości prezentuje go na forum
• wyjaśnia znaczenie przysłowia/uzasadnia, dlaczego warto jeździć na rowerze

Cele lekcji w języku (zrozumiałym) dla ucznia:
Uczniu:
• będziesz umiał odszukać i zastosować informacje dotyczące wynalazku
• będziesz umiał przyporządkować nazwy kolejnym pojazdom, podasz ich twórców
• będziesz umiał wyjaśnić pochodzenie nazw pojazdów
• będziesz umiał przyporządkować pojazdom daty ich skonstruowania
• będziesz umiał określić wiek ich skonstruowania na podstawie dat
• będziesz wiedział, jak zmieniał się rower na przestrzeni wieków
• będziesz umiał ponumerować wynalazki na ilustracjach zgodnie z kolejnością ich powstawania
• będziesz umiał zaprojektować ( i zaprezentować) model roweru przyszłości
• będziesz umiał wyjaśnić znaczenie przysłowia/będziesz umiał przekonać innych, dlaczego warto jeździć na rowerze

NACOBEZU, czyli na co będę zwracał uwagę:

• znasz treść tekstu
• wyselekcjonowałeś potrzebne informacje i zastosowałeś je, wykonując wskazane zadania
• udzieliłeś prawidłowej odpowiedzi, poprawnie wykonałeś zadanie –
-pod względem merytorycznym i językowym
• zaprojektowałeś i (zaprezentowałeś) model roweru przyszłości
• wiesz, jak zmieniał się rower na przestrzeni wieków

Metoda świateł drogowych
- zielone-wiem, rozumiem...
- żółte –nie jestem pewien...
- czerwone-nie wiem, nie rozumiem...
( pomoc nauczyciela lub ucznia zdolnego w przypadku pojawienia się światła
żółtego lub czerwonego)

Pytanie kluczowe
Dlaczego dzisiejszy rowerzysta musiał być kiedyś sprawnym biegaczem?


Metody i formy aktywności:
- praca z tekstem
- metoda poszukująca
- metoda oglądowa
- metoda ekspresji artystycznej
- elementy heurezy
- elementy dramy

- metoda świateł drogowych
- metoda zdań podsumowujących
- technika kosza i walizki

Formy pracy:
- indywidualna
- grupowa

Pomoce dydaktyczne:
- karty pracy
- kosz
- walizka
- rower
- kolorowe i białe kartki
- flamastry, kredki


Przebieg lekcji

1. Przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji.
2. Zapoznanie uczniów z tematem, celami w języku ucznia i NACOBEZU.
3. Zastosowanie metody świateł drogowych w celu uzyskania informacji zwrotnej.
4. Zadanie pytania kluczowego.
5. Nazwanie przez jednego z uczniów głównych elementów budowy roweru - na przykładzie pojazdu znajdującego się w sali ( powiązanie z wcześniejszą wiedzą).
6. Wzorcowe odczytanie tekstu przez nauczyciela.
7.Rozdanie kart pracy, wykonanie zadań przez uczniów.
8. Wykonanie ćwiczeń śródlekcyjnych.
9.Sprawdzenie stopnia poprawności udzielonych odpowiedzi-informacja zwrotna, odczytanie przez wybranego ucznia. Sformułowanie oceny kształtującej (motywującej). Samoocena-przyznanie sobie buźki uśmiechniętej lub smutnej. Zebranie kart pracy przez nauczyciela
w celu weryfikacji; sformułowanie pisemnej oceny kształtującej.
10. Zaprojektowanie i zaprezentowanie roweru przyszłości – wprowadzenie kolejnych zmian
w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu jazdy, nazwanie (modelu) pojazdu.
11. Wyjaśnienie, omówienie przez ucznia zdolnego kolejnych zmian w budowie roweru – -wykorzystanie pomocy dydaktycznej ( zestawienie, podsumowanie- el.rekapitulacji pierwotnej*).

12.Ewaluacja(samoocena)

- metoda zdań podsumowujących
- Dziś dowiedziałem się, że....
- Dziś nauczyłem się, że...
- Zaskoczyło mnie, że...
- technika kosza i walizki
- zapisanie na karteczkach tego, co chcieliby zapamiętać, zabrać ze sobą na wycieczkę rowerową – wrzucenie do walizki
- zapisanie na karteczkach tego, co wydaje im się zbędne – wrzucenie do kosza

13. Praca domowa
- Jak myślisz ,dlaczego warto jeździć na rowerze? Podaj co najmniej cztery powody.
- Wyjaśnij ,jak rozumiesz przysłowie: Potrzeba jest matką wynalazku ( dla ucznia zdolnego)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.