X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27787
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program pracy na zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów, ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Tematyka zajęć układana jest na bieżąco w zależności od potrzeb uczniów.
Cele:

- pomoc uczniom słabym w nabywaniu nowych umiejętności
- utrwalenie i ćwiczenie materiału wprowadzonego podczas zajęć lekcyjnych
- wyrównywanie szans w zdobywaniu wiedzy i umiejętności
- budowanie atmosfery akceptacji i indywidualizacja pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Zadania:
- powtarzanie materiału wprowadzonego podczas zajęć lekcyjnych
- ćwiczenie gramatyki i słownictwa
- ćwiczenia z zakresu bieżącego materiału leksykalnego i gramatycznego
- udzielanie pomocy dzieciom w opanowaniu podstawowych struktur gramatycznych

Tematyka zajęć z języka angielskiego na zespole wyrównawczym

Podręcznik: Steps in English 1

I SEMESTR
1. .Czasownik 'to be ' - ćwiczenia gramatyczne.
2. . Liczebniki główne i porządkowe; daty.
3. Rzeczowniki i przymiotniki opisujące ludzi.
4. Czasownik ‘have got’ ćwiczenia gramatyczne.
5. Konstrukcja opisowa there is/there are.
6. Liczba mnoga rzeczowników regularnych; tryb rozkazujący.
7. Czasownik modalny ‘can’ – ćwiczenia.
8. Określanie czasu zegarowego – ćwiczenia.
9. Zaimki osobowe w formie dopełnienia – ćwiczenia.
10. Zaimki osobowe ćwiczenia.
11. Czas Present Simple – zdania oznajmujące – ćwiczenia.
12. Czas Present Simple – zdania przeczące – ćwiczenia.
13. Czas Present Simple – zdania pytające – ćwiczenia.
14. Przysłówki częstotliwości – ćwiczenia.
15. ‘How much’ i ‘how many’ z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi – ćwiczenia.
16. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne – ćwiczenia.
II SEMESTR
17. Pytania typu Why...? – ćwiczenia.
18. Czas Present Continuous – zdania oznajmujące – ćwiczenia
19. Czas Present Continuous – zdania przeczące – ćwiczenia.
20. Czas Present Continuous – zdania pytające – ćwiczenia.
21. Konstrukcja want to be – ćwiczenia.
22. Present Simple i Present Continuous – porównanie – ćwiczenia.
23. Znaczenie i zastosowanie zwrotów must i mustn’t – ćwiczenia.
24. Zaimki w formie dzierżawczej – ćwiczenia.
25. Czasowniki wymagające zastosowania formy gerund – ćwiczenia.
26. Tworzenie pytań w języku angielskim – ćwiczenia.
27. Czasownik to be w czasie przeszłym – ćwiczenia.
28. Czasowniki regularne w czasie Past Simple – ćwiczenia.
29. Zdania przeczące w czasie Past Simple – ćwiczenia.
30. Zdania pytające w czasie Past Simple – ćwiczenia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.