X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27729
Przesłano:
Dział: Języki obce

Części ciała w wyrażeniach idiomatycznych - scenariusz zajęć język francuski

Przedmiot: język francuski
Poziom wg Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego: A1, A2
Czas : 45 minut

Temat: Części ciała w wyrażeniach idiomatycznych.

Cele:
Poznawcze: poznanie nowych nazw części ciała, poznanie wyrażeń idiomatycznych zawierających nazwy części ciała, np. nogi z waty, itp.
Operacyjne: utrwalenie podstawowych nazw części ciała, umiejętność stosowania nazw części ciała w wyrażeniach idiomatycznych, umiejętność stosowania wyrażeń idiomatycznych w wypowiedzi ustnej, umiejętność współpracy w grupie.

Metody pracy : burza mózgów, rozumowanie dedukcyjne, metoda współpracy
Formy pracy: praca zespołowa, praca w parach

Materiały pomocnicze: fotokopie z nazwami części ciała, fotokopie z wyrażeniami idiomatycznymi


Przebieg zajęć:
1. « Rozgrzewka » językowa, podczas której uczniowie przypominają sobie podstawowe nazwy części ciała.
2. Praca w parach – nauczyciel rozdaje kserokopię dokumentu z ćwiczeniem leksykalnym poszerzającym listę nazw części ciała (proponowane ćwiczenie pochodzi z książki Oughlissi E. Vocabulaire Test Clé niveau intermédiaire, CLE International 2003, str. 37)
3. Praca w grupach 3 osobowych – uczniowie próbują wspólnymi siłami uzupełnić wyrażenia idiomatyczne odpowiednimi nazwami części ciała (w przypadku problemów z wykonaniem ćwiczenia całą grupę wspiera nauczyciel*)

Locutions idiomatiques
Uzupełnij zdanie odpowiednią nazwą czści ciała:

doigts – bouche – nez – oreille – dents – ventre – ventre – main – pieds – cœur – yeux – tête – jambes – tête

1. Je voudrais te parler ........................... à ......................... .
2. J’ai les ................................. en flanelle.
3. Il s’est cassé le ............................ à la porte de Mathilde, elle n’était pas là.
4. Elle n’a pas froid aux ............................ .
5. Comme elle est mignonne, elle est jolie comme un ............. .
6. Cette information doit passer de ................. à .................. .
7. Il a été de deux .............................. de passer le concours.
8. Il marche sur le ............................... de ses collègues pour obtenir ce poste.
9. Il a les ........................... longues.
10. Je ne sais vraiment pas ce que tu as dans le .............. .
11. Tu me casses les ............................ avec tes questions !
12. Il faut mettre la ....................... sur la pâte.

4. Praca w parach – każda grupa przygotowuje dialog z wykorzystaniem 3 wyrażeń pochodzących z poprzedniego ćwiczenia.
5. Prezentacja dialogów na forum.

*Rozwiązanie ćwicznia:
1. tête/tête – 2. jambes – 3. nez – 4. yeux – 5. cœur – 6. bouche/oreille – 7. doigts – 8. ventre 9. dents – 10. ventre – 11. pieds – 12. main

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.