X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27655
Przesłano:

Nie wszystko złoto co się świeci, czyli jak nie dać się reklamie. Scenariusz zajęć

Temat lekcji: Nie wszystko złoto, co się świeci, czyli jak nie dać się reklamie.

Cele lekcji
Uczeń:
zna techniki stosowane w reklamie
wyróżnia tworzywo reklam prasowych i telewizyjnych,
wskazuje cechy tworzywa językowego we wszystkich typach reklam,
zna środki wyrazu artystycznego reklamy,
redaguje treść reklamy,
współpracuje aktywnie w grupie.

Metody: praca w grupie, analiza tekstów reklam
i obrazu reklam telewizyjnych, wspólne podsumowanie, redagowanie reklamy

Pomoce: reklamy wycięte z prasy, przykładowa reklama z internetowego serwisu „You tube”oraz zdjęcia reklam, instrukcje dla grup, schemat notatki , duże arkusze papieru, słowniki ortograficzne.


Przebieg zajęć

1. Wprowadzenie do lekcji. Zapoznanie z jej celami.
2. Praca w grupach wg instrukcji / załącznik /:
Z podanych reklam prasowych wybierzcie pięć tych, które najbardziej do Was przemówiły, najbardziej się spodobały i umieśćcie je na arkuszach papieru. Uzasadnijcie swój wybór.
Na wykonanie zadania macie 5 min.
3. Przedstawienie i podsumowanie wyników pracy.
co głównie zdecydowało o wyborze? – np.: kolorystyka, ładna dziewczyna, znana osoba na folderze, przekonujący tekst, hasło reklamowe, ciekawe zdjęcie
4. Co to jest reklama? – wypowiedzi uczniów.

5. Przedstawienie wyjaśnienia pochodzenia słowa „reklama”
6. Gdzie spotykamy się z reklamą? Wypowiedzi uczniów np. radio, telewizja, prasa, plakaty, billboardy
7. Wspólne określanie, czemu służą reklamy? np.:
zachwalają cechy produktu,
kuszą
manipulują potencjalnymi klientami,
często kształtują nasz gust
8. Zapis tematu lekcji: Nie wszystko złoto, co się świeci, czyli jak nie dać się reklamie.
9.Jak oddziałują reklamy? Na jakie zmysły człowieka działają?
10.Prezentacja reklamy telewizyjnej z serwisu Youtube z ukierunkowaniem:
Czy ta reklama do Was przemówiła, spodobała się Wam. Uzasadnijcie swój wybór.
11.Uzasadnienie wyboru
13.Uzupełnianie schematu notatki sumującej.
Reklama ma na celu........................................
(nakłonić do kupna danego produktu).
Posługuje się następującymi środkami językowymi:
-słownictwo nakłaniające........................................
(musisz, powinieneś, warto, należy)
-przymiotniki wartościujące: najlepszy, wyjątkowy........................................
........................................
(jedyny, niepowtarzalny, znany)
-wyrazy nazywające wartości ........................................
(miłość, zdrowie, obowiązek, rodzina, przyjaźń)
Zawiera związki frazeologiczne.

14. Praca w grupach według instrukcji
Na kartkach macie zapisaną nazwę produktu. Ułóżcie krótki tekst reklamowy, zachęcający do kupna tego produktu. Wykorzystajcie właściwe środki językowe. Na wykonanie tego zadania macie 10 minut: 7 minut pracy, 3 minuty prezentacja
(Każda z grup ma inny produkt: tablet, laptop, telefon komórkowy, smart watch, trampki, pendrive)
15.Praca domowa:
Zareklamuj siebie jako uczynnego kolegę.
16.Zadanie domowe dla chętnych: Nakręć reklamę dowolnego ekologicznego produktu. Gotowy filmik prześlij na adres mailowy nauczyciela.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.