X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27619
Przesłano:
Dział: Logopedia

Scenariusze zajęć logopedycznych

KONSPEKT ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

Osoba prowadząca zajęcia:

Data hospitowanych zajęć:

Temat zajęć: Szumki w logotomach i wyrazach

Czas trwania zajęć: 60 minut

Cel główny zajęć:

• usprawnianie narządów mowy celem podwyższenia wyrazistości mówienia;
• utrwalanie prawidłowej wymowy głosek szumiących w izolacji, logotomach i wyrazach.

Cele operacyjne:

• uczeń ma sprawne narządy mowy;
• uczeń zna i rozumie prawidłowe ułożenie narządów mowy przy realizacji głosek syczących i szumiących;
• uczeń potrafi prawidłowo zrealizować głoskę sz w izolacji, logotomach i wyrazach;
• uczeń potrafi sam kontrolować swoją mowę, ma sprawny słuch fonemowy i percepcję słuchową;
• uczeń zna układ narządów mowy przy realizacji samogłosek i rozumie potrzebę wyrazistego mówienia;
• uczeń prawidłowo oddycha, wydłuża fazę wydechową, ma mocne mięśnie oddechowe i dużą pojemność płuc.

Formy pracy: indywidualna i grupowa; praca ucznia z pomocą nauczyciela.

Metody pracy: oglądowa; werbalna; ćwiczenia słuchowe, emisyjno – fonacyjne, artykulacyjne i oddechowe.

Środki dydaktyczne: kolorowe piórka i układanki oddechowe, słomki do napojów, małe cukierki owocowe, lustro logopedyczne, rysunkowe schematy artykulacji głosek szumiących, wydrukowane litery, kolorowe obrazki z nazwami zawierającymi ćwiczone głoski, kartonowe plansze z symbolami głosek syczących i szumiących, kserokopie ćwiczeń logopedycznych z zeszytów, zeszyty ćwiczeń logopedycznych uczniów, kredki i zakreślacze, klej.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach:

Wiek dzieci: 7 lat

Zaburzenie mowy:

• D. G. – sygmatyzm głosek dentalizowanych szeregu szumiącego i syczącego; rotacyzm;
• P. B. – sygmatyzm międzyzębowygłosek dentalizowanych szeregu szumiącego;
• N. G. – parasygmatyzm głosek dentalizowanych szeregu szumiącego;


Przebieg zajęć:

Etap zajęć Rodzaj ćwiczenia Przebieg ćwiczeń. Czynności nauczyciela – logopedy i czynności uczniów Pomoce dydaktyczne Czas trwania

Wprowadzenie

Rozgrzewka:

Ćwiczenia oddechowe

Gimnastyka buzi i języka dla każdego smyka

Logopeda wita uczniów na kolejnych zajęciach i informuje uczniów o przedmiocie aktualnych zajęć.

Logopeda zaprasza uczniów do zabawy z wykorzystaniem kolorowych piórek i układanek oddechowych. Ćwiczenie ma na celu przygotowanie aparatu oddechowego do zajęć i wydłużanie fazy wydechowej oraz kształtowanie prawidłowego toru oddechowego.

Logopeda demonstruje układ narządów mowy charakterystyczny dla kolejnych „śmiesznych minek” – uczniowie powtarzają, rozgrzewając tym samym aparat mowy przed ćwiczeniami artykulacyjnymi. Następnie logopeda poleca dzieciom zajęcie miejsc przed lustrem logopedycznym i demonstruje prawidłowy układ narządów mowy przy realizacji głosek syczących i szumiących. Szczególną uwagę zwraca na ćwiczenia pionizacji języka (m. in. ćwiczenie z wykorzystaniem małych cukierków owocowych).

piórka, układanki oddechowe + słomki do napojów

lustro logop., cukierki owocowe
15 minut

Część zasadnicza zajęć
Ćwiczenia artykulacyjne:

Segregujemy obrazki - uśmiech czy ryjek?

Ukryte obrazki
Logopeda i uczniowie wykonują szereg ćwiczeń artykulacyjnych z wykorzystaniem rysunkowych schematów realizacji głosek w zeszytach oraz wydrukami samogłosek - każdorazowo logopeda prezentuje ćwiczenie, uczniowie powtarzają, naśladują układ narządów mowy przedstawiany przez logopedę.

Logopeda prezentuje uczniom plansze z symbolami głosek syczących i szumiących oraz obrazki rozsypane na stole. Dzieci na zmianę segregują obrazki na właściwe plansze. Logopeda pilnuje prawidłowej wymowy głosek i właściwego segregowania obrazków. Dla ułatwienia obrazki zawierają nazwy, w których głoski syczące i szumiące występują w nagłosie wyrazu.

Logopeda proponuje dzieciom zabawę z ukrytymi konturami obrazków, w nazwach których występuje głoska „sz”. Uczniowie pogrubiają kontury poszczególnych obrazków różnymi kolorami i w sposób prawidłowy wymawiają ich nazwy. Ćwiczenie utrwala artykulację głoski w różnych pozycjach wymawianiowych.
Logopeda wykorzystuje również pomoc do ćwiczenia percepcji wzrokowej na materiale nieliterowym oraz małej motoryki (grafomotoryka). Wykonane ćwiczenie zostaje wklejone do zeszytu ćwiczeń.

schematy realizacji głosek, wydrukowane litery

plansze, obrazki

kserokopie ćwiczenia, kredki lub zakreślacze, zeszyty ćwiczeń, klej

30 minut

Końcowa część zajęć
Ćwiczenie łatwiejsze, ale aktywizujące i motywujące do dalszej pracy, zostawiające miłe wspomnienia:

Szumki razy trzy

Logopeda prezentuje uczniom kopie ksero ćwiczenia, polegającego na uzupełnieniu zbiorów przedmiotów z głoską „sz” w nazwie (w różnych pozycjach wymawianiowych) do trzech elementów. Uczniowie dorysowują kolorowe elementy zbiorów i w sposób prawidłowy wymawiają ich nazwy. Wykonane ćwiczenie wklejają do swoich zeszytów.
Uwaga! Jeśli czas wykonania ćwiczeń poprzednich się wydłuży – logopeda objaśnia tylko, jak wykonać rysunki i zadaje ćwiczenie Szumki razy trzy jako pracę domową.

Krótka ewaluacja zajęć: logopeda pyta uczniów, które elementy zajęć były dla nich najbardziej interesujące, zabawne, trudne itp.

Logopeda żegna dzieci.
kserokopie ćwiczenia, kredki, zeszyty ćwiczeń, klej
15 minut

Plan pracy na kolejne zajęcia: dalsze próby utrwalania prawidłowej realizacji głosek szumiących i ćwiczenia utrwalające prawidłowy tor oddechowy.

Plan pracy w domu z rodzicami: przynajmniej raz w tygodniu ćwiczenie z piórkiem, ewentualnie: wykonanie ćwiczenia Szumki razy trzy.


KONSPEKT ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

Osoba prowadząca zajęcia:

Data hospitowanych zajęć:

Temat zajęć: Pociąg c / cz / ć

Czas trwania zajęć: 60 minut

Cel główny zajęć:

• usprawnianie narządów mowy celem podwyższenia wyrazistości mówienia;
• utrwalanie prawidłowej wymowy głosek szumiących w izolacji, logotomach i wyrazach;
• usprawnianie słuchu fonemowego;

Cele operacyjne:

• uczeń ma sprawne narządy mowy;
• uczeń zna i rozumie prawidłowe ułożenie narządów mowy przy realizacji głosek syczących i szumiących;
• uczeń potrafi prawidłowo zrealizować głoskę sz w izolacji, logotomach i wyrazach;
• uczeń potrafi sam kontrolować swoją mowę, ma sprawny słuch fonemowy i percepcję słuchową;
• uczeń zna układ narządów mowy przy realizacji samogłosek i rozumie potrzebę wyrazistego mówienia;
• uczeń prawidłowo oddycha, wydłuża fazę wydechową, ma mocne mięśnie oddechowe i dużą pojemność płuc.

Formy pracy: indywidualna i grupowa; praca ucznia z pomocą nauczyciela.

Metody pracy: oglądowa; werbalna; ćwiczenia słuchowe, emisyjno – fonacyjne, artykulacyjne i oddechowe.

Środki dydaktyczne: piłeczki ping - pongowe i układanki oddechowe, słomki do napojów, małe cukierki owocowe, lustro logopedyczne, rysunkowe schematy artykulacji głosek szumiących, wydrukowane litery, kolorowe obrazki z nazwami zawierającymi ćwiczone głoski, kartonowe plansze z symbolami głosek syczących i szumiących, kserokopie ćwiczeń logopedycznych z zeszytów, zeszyty ćwiczeń logopedycznych uczniów, kredki i zakreślacze, klej.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach:

Wiek dzieci: 7 lat

Zaburzenie mowy:

• R. M. – parasygmatyzm głosek dentalizowanych szeregu szumiącego; rotacyzm;
• J. T. – rotacyzm;
• O. W. – parasygmatyzm głosek dentalizowanych szeregu szumiącego; rotacyzm;


Przebieg zajęć:

Etap zajęć Rodzaj ćwiczenia Przebieg ćwiczeń. Czynności nauczyciela – logopedy i czynności uczniów Pomoce dydaktyczne Czas trwania

Wprowadzenie

Rozgrzewka:

Ćwiczenia oddechowe

Gimnastyka buzi i języka dla każdego smyka


Logopeda wita uczniów na kolejnych zajęciach i informuje uczniów o przedmiocie aktualnych zajęć.

Logopeda zaprasza uczniów do zabawy z wykorzystaniem piłeczek ping - pongowych i układanek oddechowych. Ćwiczenie ma na celu przygotowanie aparatu oddechowego do zajęć i wydłużanie fazy wydechowej oraz kształtowanie prawidłowego toru oddechowego.

Logopeda demonstruje układ narządów mowy charakterystyczny dla kolejnych „śmiesznych minek” – uczniowie powtarzają, rozgrzewając tym samym aparat mowy przed ćwiczeniami artykulacyjnymi. Następnie logopeda poleca dzieciom zajęcie miejsc przed lustrem logopedycznym i demonstruje prawidłowy układ narządów mowy przy realizacji głosek syczących i szumiących. Szczególną uwagę zwraca na ćwiczenia pionizacji języka (m. in. ćwiczenie z wykorzystaniem małych cukierków owocowych).

piłeczki ping - pongowe, układanki oddechowe + słomki do napojów

lustro logop., cukierki owocowe
15 minut

Część zasadnicza zajęć
Ćwiczenia artykulacyjne:


Segregujemy obrazki – pociąg c / cz / ć

Logopeda i uczniowie wykonują szereg ćwiczeń artykulacyjnych z wykorzystaniem rysunkowych schematów realizacji głosek w zeszytach oraz wydrukami samogłosek - każdorazowo logopeda prezentuje ćwiczenie, uczniowie powtarzają, naśladują układ narządów mowy przedstawiany przez logopedę.

Logopeda prezentuje uczniom plansze z pociągiem z symbolami głosek syczących, ciszących i szumiących c / ć / cz oraz obrazki rozsypane na stole. Dzieci na zmianę segregują obrazki do właściwych wagonów pociągu na swoich planszach. Logopeda pilnuje prawidłowej wymowy głosek i właściwego segregowania obrazków. Dla ułatwienia obrazki zawierają nazwy, w których głoski występują w nagłosie wyrazu. Ćwiczenie możliwe jest do wykonania także w przypadku, gdy dziecko różnicuje głoski ale nie ma jeszcze utrwalonego obrazu litery.
Wykonane ćwiczenia dzieci wklejają do zeszytów.
schematy realizacji głosek, wydrukowane litery

plansze, obrazki

30 minut

Końcowa część zajęć
Ćwiczenie łatwiejsze, ale aktywizujące i motywujące do dalszej pracy, zostawiające miłe wspomnienia:

Szumiące rymowanki

Logopeda prezentuje uczniom kopie ksero rymowanek – odczytuje je na głos i pozwala dzieciom wybrać jedną – ich zdaniem najciekawszą. Wspólnie z dziećmi stara się nauczyć rymowanki na pamięć, Pilnuje prawidłowej wymowy szumków.

Krótka ewaluacja zajęć: logopeda pyta uczniów, które elementy zajęć były dla nich najbardziej interesujące, zabawne, trudne itp.

Logopeda żegna dzieci.

kserokopie rymowanek
15 minut

Plan pracy na kolejne zajęcia: dalsze próby utrwalania prawidłowej realizacji głosek szumiących i ćwiczenia utrwalające prawidłowy tor oddechowy.

Plan pracy w domu z rodzicami: przynajmniej raz w tygodniu ćwiczenie oddechowe; utrwalanie prawidłowej wymowy szumków w mowie potocznej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.