X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27534
Przesłano:
Dział: Świetlica

Wrocław - moje miasto. Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć świetlicowych

Temat: „Wrocław – moje miasto”

Grupa docelowa: uczniowie kl. I SP

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Katarzyna Lis

Cele ogólne:

1. Sprawdzenie i utrwalenie wiadomości o Wrocławiu.
2. Sprawne współdziałanie w zespole.

Cele szczegółowe:

1. Sprawdzanie i utrwalenie wiadomości o Wrocławiu dotyczących znajomości wybranych: legend wrocławskich, zabytków, herbu.
2. Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej.
3. Zastosowanie w praktyce zdobytych wcześniej wiadomości.

Cele operacyjne:
- Dziecko współdziała w grupie.
- Dziecko korzysta z pomocy dydaktycznych i samodzielnie poszukuje potrzebnych wiadomości.
- Dziecko zna i stosuje w praktyce zdobyte wcześniej wiadomości.
- Dziecko przestrzega ustalonych zasad podczas zajęć.

Metody pracy:

- Słowne (objaśnienie, instrukcja, udzielanie odpowiedzi na pytania)
- Zadaniowe,
- Oglądowe (pokaz).

Formy pracy:

- zespołowa,
- indywidualna,
- grupowa.


Przebieg zajęcia:

I. Podział grupy na 2 zespoły, wybranie kapitanów grup, którzy zapisują punkty oraz wyznaczają uczniów do odpowiedzi.

II. Konkurs wiadomości o Wrocławiu:
-pytania, zadania przygotowane w kopertach wybierane drogą losowania.

Pytania - zadania:

Zestaw 1.
Z czego słynie Wrocław?

Ile krasnali można znaleźć we Wrocławiu (możesz pomylić się o 10)


Zestaw 2.
Spośród ilustracji wybierz tę, która pasuje do legendy opowiadającej
o bramie Kluskowej. Krótko opowiedz treść tej legendy.

Spośród ilustracji wybierz tę, która pasuje do legendy opowiadającej
o naszyjniku ze złotych skarabeuszy. Krótko opowiedz treść tej legendy.


Zestaw 3

Nazwij zabytki zilustrowane na obrazkach (Ratusz, kamieniczka Jaś i Małgosia, kościół św. Elżbiety, Hala Stulecia).

Spośród ilustracji wybierz (Bramę Kluskową, Halę Targową, Most Tumski, Pergolę).

Zestaw 4.

Co jest siedzibą władz miasta? (ratusz).


Zestaw 5.
Spośród różnych herbów Wybierz:
- herb Wrocławia
- herb Warszawy.


Zestaw 6.

Proszę ułożyć wypowiedź z rozsypanki wyrazowej
– WROCŁAW TO MOJE MIASTO.


III. Podsumowanie konkursu:

-obliczenie punktów,
-wyłonienie zwycięzcy,
-podsumowanie konkursu przez nauczyciela i dzieci,
-wręczenie nagród.
IV. Zabawa ruchowa: „Spacer po Wrocławiu” (gdy gra muzyka dzieci „spacerują po Wrocławiu”, gdy muzyka przestaje grać spotykamy się w wyznaczonym miejscu: przy napisach np. „Most Tumski”, „rynek”, „Hala Targowa”, „Pergola”, „Ogród Japoński”, które są umieszczone różnych częściach sali).

V. Podziękowanie dzieciom za aktywny udział w zajęciach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.