X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27520
Przesłano:

Młody matematyk - program koła matematycznego

WSTĘP
Program przeznaczony jest do realizacji w czasie zajęć koła matematycznego. Adresowany jest do uczniów klas V i VI zainteresowanych pogłębianiem swoich zainteresowań i wiedzy w zakresie matematyki. Przewidziany jest do realizacji w ciągu roku szkolnego 2012/2013 i 2013/2014, w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Zajęcia będą odbywały się w formie zajęć pozalekcyjnych.
Głównym jego założeniem jest pogłębianie i poszerzanie wiedzy matematycznej z naciskiem na zastosowanie matematyki w życiu codziennym, pobudzanie uczniów do samodzielnego i logicznego myślenia poprzez zabawy, gry, ćwiczenia, różnego rodzaju łamigłówki umysłowe, ciekawostki matematyczne oraz przygotowanie do konkursów matematycznych.

CELE EDUKACYJNE

-poszerzenie wiedzy matematycznej
-rozwijanie zainteresowań matematycznych
-rozwijanie logicznego myślenia oraz twórczego i abstrakcyjnego rozumowania
-przygotowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy oraz szukania informacji
-przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów z zakresu różnych dziedzin życia
-wykorzystanie nowych technologii informatycznych
-kształcenie umiejętności komunikowania i argumentowania
-aktywizowanie ucznia, zachęcanie do przejawiania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów
-przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych
-kształcenie wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia celu
METODY PRACY
*podające:
-elementy wykładu
-objaśnienie nowego materiału za pomocą pytań z wykorzystaniem wiedzy ucznia
-pokaz filmu, animacji komputerowej, modeli z komentarzem
-objaśnienie przez nauczyciela sposobów rozwiązania zadań
*problemowe:
-rozwiązanie problemu w oparciu o tekst matematyczny
-pokaz połączony z obserwacją ucznia w celu samodzielnego rozwiązania problemu
-rozwiązywanie zadań problemowych
-aktywizujące: gry dydaktyczne, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, metaplan
*eksponujące:
-dyskusja na temat rozwiązania problemu
-referaty uczniów uwzględniające ciekawostki matematyczne
-konkursy na wykonywanie ćwiczeń w grupach, parach, indywidualnie
-zawody matematyczne
-rozwiązywanie zadań o treści atrakcyjnej dla ucznia
*praktyczne:
-pokaz połączony z konkretnym zadaniem do rozwiązania
-rozwiązywanie ćwiczeń utrwalających

FORMY PRACY
-indywidualne i zespołowe rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem pomocy opracowanych przez nauczyciela
-praca z wykorzystaniem programów komputerowych
-praca z tekstem matematycznym
-samodzielne redagowanie tekstów matematycznych
-rozwiązywanie zadań tekstowych różnymi metodami
-rozwiązywanie zagadek matematycznych, logicznych i rysunkowych krzyżówek, łamigłówek liczbowych, szyfrów, rebusów i innych
-udział w konkursach matematycznych
-tworzenie prezentacji multimedialnych o tematyce matematycznej

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
-komputer, kalkulator, projektor, tablica multimedialna
-różnego rodzaju książki matematyczne
-przygotowane przez nauczyciela pomoce do zajęć
-programy komputerowe, prezentacje multimedialne
-ciekawostki matematyczne ze stron internetowych
-książki z prywatnej biblioteki nauczyciela

STRUKTURA PROGRAMU
MODUŁ 1. PRZYGOTOWANIE DO KONKURSÓW MATEMATYCZNYCH
Treści nauczania
1.Rozwiązywanie zadań z konkursów interdyscyplinarnych organizowanych przez kuratorium oraz różne szkoły z lat poprzednich.
2.Rozwiązywanie zadań z konkursów „Kangur matematyczny” .
3.Rozwiązywanie zadań z zestawów z lat poprzednich.
4.Rozwiązywanie zadań o podobnej treści i stopniu trudności z różnych zbiorów zadań i wyszukanych w Internecie.

MODUŁ 2. MATEMATYKA W PRAKTYCE
Treści nauczania
1.Zakupy
2.Remont mieszkania
3.Obliczenia zegarowe i kalendarzowe
4.Kalkulator
5.Podróże - droga, prędkość, czas
6.Bank
7.Wykresy i diagramy procentowe
8.Skala i plan
MODUŁ 3. TECHNIKI MULTIMEDIALNE W MATEMATYCE
Treści nauczania
1.Praca z dydaktycznymi programami komputerowymi
2.Komputerowe matematyczne gry dydaktyczne
3.Tworzenie prezentacji multimedialnych
MODUŁ 4. ORIGAMI MATEMATYCZNE
Treści nauczania
1.Wyszukiwanie w Internecie linków do ciekawych stron z origami oraz wybieranie diagramów do wykonania brył
2.Konstrukcja trójkąta równobocznego, pięciokąta foremnego i sześciokąta foremnego
3.Moduł Sonobe – tworzenie modeli sześcianów, prostopadłościanów i innych brył
4.Tworzenie brył z różnych modułów – origami modułowe i krawędziowe
MODUŁ 5. MOJA MATEMATYKA NA WESOŁO
Treści nauczania
1.Projektowanie własnych krzyżówek z zastosowaniem haseł wykorzystujących wiedzę matematyczną uczniów
2.Układanie ciekawostek i wierszy z zastosowaniem terminów i pojęć matematycznych
3.Tworzenie i rozwiązywanie rebusów i krzyżówek matematycznych
MODUŁ 6. ŁAMIGŁÓWKI MATEMATYCZNE
Treści nauczania
1.Rozwiązywanie różnych typów zadań na „rozruszanie głowy”:
2.Rozwiązywanie zadań podanych w formie zagadek o tematyce z dnia codziennego.
3.Rozwiązywanie zadań wymagających pomysłu – mniej obliczeń, więcej logicznego myślenia.
4.Rozwiązywanie zadań z nadmiarem danych.
5.Układanie tangramów.
6.Dzielenie i składanie figur.
7.Rozwiązywanie zadań tekstowych o żartobliwej treści

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Działania nauczyciela:
-Stosowanie metod aktywizujących – gry i zabawy dydaktyczne
-Stosowanie pomocy dydaktycznych
-Zastosowanie komputera
-Stosowanie różnorodnych form pracy
-Stosowanie Internetu i innych nośników wiedzy
-Stosowanie matematyki w praktyce życia codziennego (planowanie, obliczanie kosztów, wykonywanie pomiarów, konstrukcji geometrycznych itp.)
-Indywidualizacja pracy
-Rozwiązywanie zadań różnymi metodami
Działania ucznia:
-Systematyczne uczęszczanie na zajęcia kółka
-Uważny i aktywny udział w zajęciach
-Wykorzystanie podręcznika i komputera
-Wykorzystanie innych nośników wiedzy np. szkolnych encyklopedii, Internetu, publikacji popularnonaukowych itp.
-Przyjmowanie odpowiedzialności za planowanie, organizowanie i ocenianie własnej pracy i wiedzy (uczenie się przez działanie)

PRZEWIDYWANE EFEKTY

Praca z uczniami zdolnymi przyczyni się do rozwoju ich zdolności i zainteresowań, rozwinie ich umiejętność samokształcenia, pobudzi do samodzielnego działania i własnej inwencji twórczej. Skutkiem pracy będzie popularyzacja matematyki. Uczniowie będą przygotowani do radzenia sobie z trudnościami, z jakimi mogą się spotkać podczas konkursów, egzaminów i w życiu codziennym. Nauczyciel będzie pełnił rolę inspirującą i motywującą do pracy. Umożliwi to uczniom różnorodne spojrzenie na problem, wyrażanie własnych sądów, pomysłów i sposobów rozwiązywania zadań złożonych. Uczniowie nauczą się doceniać pracę innych, jak również bronić własnego zdania.
Przygotujemy zbiór z zadaniami wykorzystywanymi na zajęciach, który będzie dostępny
w bibliotece szkolnej a na stronie internetowej opublikujemy prezentacje multimedialne przygotowywane przez uczniów.

EWALUACJA
Pod koniec każdego roku szkolnego zostanie przeprowadzona ankieta wśród członków koła. Pozwoli ona ocenić dotychczasową pracę na zajęciach, jak również wyciągnąć wnioski na przyszłość w celu ewentualnej modyfikacji programu.
ANKIETA DLA UCZNIÓW
DROGI UCZNIU!
Chcę się dowiedzieć, jak oceniasz zajęcia kółka matematycznego oraz stosowane na zajęciach metody pracy. Zależy mi na Twoich rzetelnych i szczerych odpowiedziach, dzięki czemu postaram się tak uatrakcyjnić zajęcia, aby zaspokoić Twoje oczekiwania oraz innych uczniów.
Ankieta jest anonimowa.
Zakreśl wybraną odpowiedź. W innym przypadku uzupełnij ją.
1. Czy chętnie uczęszczasz na zajęcia kółka matematycznego?
a) Tak
b) Raczej tak
c) Raczej nie

2. Czy odpowiada Ci forma w jakiej prowadzone są zajęcia?
a) Tak
b) Raczej tak
c) Raczej nie

3. Czy zadania na zajęciach kółka zainteresowały Cię?
a) Tak
b) Raczej tak
c) Raczej nie

4. Czy pomogłam Ci zrozumieć różne zagadnienia matematyczne?
a) Tak
b) Raczej tak
c) Raczej nie

5. Czy zajęcia poszerzają zakres Twoich wiadomości matematycznych?
a) Tak
b) Raczej tak
c) Raczej nie

6. Jak oceniasz zajęcia?
a) Są ciekawe
b) Nie zawsze są ciekawe
c) Są nudne

7. Jak oceniasz współpracę z nauczycielem prowadzącym?
a) Dobra
b) Raczej dobra
c) Raczej słaba

6. Co chciałbyś robić w przyszłości na zajęciach kółka matematycznego?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.