X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27484
Przesłano:

Różni, ale tacy sami... O tolerancji. Scenariusz zajęć

SCENARIUSZ LEKCJI W KLASIE IV
/1 godz./

TEMAT: Różni, ale tacy sami... O tolerancji.

CELE OGÓLNE LEKCJI:
• Uczeń kształtuje postawy tolerancji i miłości wobec innych ludzi.
• Uczeń rozwija umiejętności współżycia i współpracy z innymi

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
- potrafi zdefiniować pojęcia „tolerancja” i „nietolerancja”; rozumie ich znaczenie,
- nazywa postawy mówiące o tolerancji i nietolerancji w zachowaniu wobec innych,
- wyjaśnia sens cytatu Jana Pawła II stanowiącego motto lekcji,
- wymienia cechy, jakimi charakteryzuje się człowiek poprawnie postępujący wobec innych (Drzewo – TOLERANCJA),
- redaguje „Przepis na tolerancję”.

METODY PRACY:
Rozmowa, mapa mentalna – „Drzewo – Tolerancja”,
Karta pracy – „Przepis na tolerancję”, scenki dramowe.

FORMY PRACY:
Indywidualna, zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Karty pracy, kartki z rzeczownikami, słowniki języka polskiego.

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA:
Wychowanie do życia w społeczeństwie (życie w grupie, więzi, wartość)

PRZEBIEG LEKCJI:

WPROWADZENIE:
• Wybrani uczniowie otrzymują scenariusze i przedstawiają krótkie ilustracje pozytywne i negatywne przykłady zachowań wobec innych. Uczniowie ustalają i omawiają przesłanie obu scenek. Nauczyciel może poprosić o wymyślenie tytułu dla każdej z nich.
• Zapoznanie z celem ogólnym lekcji.

ROZWINIĘCIE:
• Przypomnienie znaczenia pojęć: „tolerancja” i „nietolerancja” (w razie potrzeby uczniowie pod kierunkiem nauczyciela korzystają ze słownika języka polskiego)
• Nawiązanie do poprzedniej lekcji

• ZAPIS TEMATU
i motta do lekcji.

„Człowieka trzeba mierzyć miarą serca, sercem!”
(Jan Paweł II)

• Wykonanie „DRZEWA – TOLERANCJI”
Nauczyciel rysuje na tablicy drzewo, które będzie obrastać w pozytywnie cechy charakteryzujące człowieka tolerancyjnego.
Uczniowie wybierają odpowiednie rzeczowniki (otwartość, zrozumienie, wrażliwość, mądrość, szacunek, sprawiedliwość....) i wyjaśniają swój wybór.

• Co zrobić, aby nie było przejawów nietolerancji wśród ludzi?
Karty pracy.
Praca w grupach (ewentualnie w podgrupach – po dwoje dzieci w ławce).
Instruktarz:
Wyobraźcie sobie, ze jesteście aptekarzami. Musicie przygotować przepisy na wystąpienie u człowieka tolerancji.
Składnikami waszych leków będą rzeczowniki, znajdujące się na tablicy, ale ich ilość w lekarstwie zależy tylko od was.
Uczniowie pracują, wypełniając karty pracy.
• Prezentacja wyników pracy, komentarze.

PODSUMOWANIE:
• ROZMOWA:
Dlaczego powinniśmy być tolerancyjni wobec innych? Czy my jesteśmy tolerancyjni?
• Wręczenie przez nauczyciela plakietki potwierdzającej zdanie testu na tolerancję.
• Podanie pracy domowej:
Wyszukaj i zapisz 4 przysłowia, powiedzonka lub cytaty dotyczące tematu zachowania wobec innych. Wybierz jedno z przysłów... i wyjaśnij, jak je rozumiesz.


Opracowanie: Beata Wróbel

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.