X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27445
Przesłano:

Mnożenie liczb sposobem pisemnym - zadania z treścią - konspekt lekcji matematyki z elementami oceniania kształtującego

Lekcja: matematyka
Klasa: IV

Temat: Mnożenie liczb sposobem pisemnym – zadania z treścią.

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: Uczniowie potrafią wykonywać mnożenie liczb sposobem pisemnym przez liczby jednocyfrowe i wielocyfrowe.

Cele lekcji:
1. Utrwalenie umiejętności mnożenia liczb sposobem pisemnym.
2. Nabywanie umiejętności rozwiązywania zadań z treścią z zastosowaniem mnożenia liczb sposobem pisemnym.

Cele sformułowane w języku ucznia:
1.Utrwalisz sobie jak mnożymy liczby sposobem pisemnym.
2.Będziesz umiał wykonać zadanie z treścią dotyczące mnożenia liczb sposobem pisemnym.

Nacobezu (co uczniowie będą potrafili po lekcji):
• Przeczytam zadanie ze zrozumieniem.
• Prawidłowo zaplanuję rozwiązanie.
• Zapiszę działania w wierszu.
• Wykonam obliczenia sposobem pisemnym.
• Zapiszę odpowiedź.


Przebieg lekcji (metody i aktywności):
1.Sprawy organizacyjne (kontrola obecności, zapisanie tematu na tablicy).
2.Sprawdzenie pracy domowej z zapytaniem o trudności.
3.Rozdanie karteczek z celami lekcji i nacobezu – wklejenie do zeszytu o głośne przeczytanie.
4.Powtórzenie wiadomości z poprzednich lekcji
a). sprawdzenie znajomości tabliczki mnożenia, ustne zapytanie kilku osób,
b). wykonanie 2 przykładów na mnożenie liczb sposobem pisemnym przez liczby jednocyfrowe oraz 2 na mnożenie przez liczby wielocyfrowe.
5.Rozwiązanie z podręcznika zadania 1. Jeden z uczniów odczytuje treść zadania głośno. Następnie uczniowie wspólnie ustalają metodę rozwiązania zadania. Szczególną uwagę zwracamy na czytanie ze zrozumieniem. Chętna osoba zapisuje działanie w wierszu ze zwróceniem uwagi na miana, następnie zostaje wykonane obliczenie sposobem pisemnym.

Metoda świateł drogowych. Uczniowie zgłaszają czy rozumieją sposób rozwiązania zadania. Jeśli pojawią się światła czerwone i żółte – ponownie wytłumaczę rozwiązanie zadania.
Metoda świateł drogowych. Uczniowie zgłaszają czy otrzymali taki sam wynik jak na tablicy. Jeśli wszyscy podniosą kartki zielone będzie można przejść do sformułowania i zapisania odpowiedzi.
6.Rozwiązanie z podręcznika kolejnych zadań z treścią w taki sam sposób jak powyżej i sprawdzenie stopnia zrozumienia rozwiązania poszczególnych zadań za pomocą świateł drogowych. Jeżeli pojawią się zadania zamknięte uczniowie rozwiązują samodzielnie zadania i podnoszą odpowiednią ilość palców (odpowiedź A – 1 palec, B – 2 palce, C – 3 palce, D – 4 palce) – w zadaniach tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Jeżeli się pojawią nieprawidłowe odpowiedzi zadanie zostanie rozwiązane na tablicy przez chętnych uczniów.
7.Podsumowanie lekcji. Uczniowie w parach rozmawiają na temat co było dla nich najważniejsze na dzisiejszej lekcji. Nauczyciel zwraca uwagę na to, żeby uczniowie skupili się na celach i nacobezu. Po rozmowie nauczyciel zbiera w rundce bez przymusu opinie uczniów.
Notatki i dodatkowe ćwiczenia:
Sposób sprawdzenia stopnia osiągnięcia celów przez uczniów:
Metoda świateł drogowych.
Rozmowa w parach, co było najważniejsze na lekcji
Praca domowa i nacobezu do pracy domowej.
Ćwiczenia cała str 71, Ćwiczenie 10 str. 72
1.Metodą prób i błędów wstawię odpowiednie liczby w okienka.
2.Przeczytam zadanie z treścią za zrozumieniem.
3.Zapiszę rozwiązanie w wierszu stosując porównywanie ilorazowe liczb ze zwróceniem uwagi na jednostki.
4.Wykonam obliczenia pisemne, prawidłowo zapisując liczby w słupku.
5.Zapiszę odpowiedź.

Materiały i pomoce dydaktyczne: zeszyt, podręcznik.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.