X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27418
Przesłano:

Opinia z przebiegu praktyki studenckiej

Kraków, dn. 5.02.2013.

Opinia dotycząca przebiegu praktyki studentki III roku
filologii polskiej UP – Katarzyny .............,
Zakres praktyki – język polski z oligofrenopedagogiką

Pani Katarzyna ..........., studentka III roku filologii polskiej UP, (praktyka – język polski z oligofrenopedagogiką), wypełniła wszystkie wymogi zawarte w wytycznych
do realizacji praktyki pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych
nr ... w Krakowie.
Praktykantka zapoznała się z całością życia placówki, w tym między innymi
z organizacją i strukturą ZSOI nr ... w Krakowie, personelem pedagogicznym,
z dokumentacją pedagogiczno - terapeutyczną oraz formami zajęć wspierających proces dydaktyczno - wychowawczy.
Hospitowała zajęcia programowe prowadzone w placówce, zwracając szczególną uwagę na rolę i czynności pedagoga specjalnego. Włączała się w całość życia placówki, uczestnicząc w warsztatach profilaktycznych, nabierając doświadczenia związanego
z opiekuńczo - wychowawczą stroną pracy nauczyciela.
Pani Katarzyna przeprowadziła 20h zajęć. Czynnie pracowała w funkcji pedagoga specjalnego w klasie integracyjnej, przeprowadziła zajęcia rewalidacyjne, jak też prowadziła zabawy w świetlicy szkolnej, za każdym razem zwracając uwagę na włączanie uczniów
z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w życie klasy/ świetlicy szkolnej, dbanie o ich rozwój indywidualny zgodny z potrzebami wynikającymi z orzeczeń uczniów, opinii PPP i wskazówek opiekuna praktyki.
Podczas praktyki Pani Katarzyna .............. dała się poznać jako osoba o wysokiej kulturze osobistej. Darzyła uczniów zaufaniem i szacunkiem. Była przychylna i cierpliwa. Wyróżniała się pogodnym usposobieniem. Wypowiadała się naturalnie, stosownie
do sytuacji, a przede wszystkim językiem zrozumiałym dla wszystkich dzieci, w tym dzieci
z lekkim upośledzeniem umysłowym. Prezentowała rzeczowe przygotowanie, umiejętność przekazywania wiedzy, zdolność zainteresowania uczniów przerabianym materiałem, umiejętność dostosowania wymagań do możliwości edukacyjnych uczniów. Wykazała się znajomością metod i form nauczania i świadomie je dobierała ze względu na cele lekcji, właściwości omawianego materiału oraz stopień niepełnosprawności i wiek uczniów (prowadziła zajęcia w klasie III gimnazjum i w świetlicy szkolnej z dziećmi z nauczania początkowego).
Pani Katarzyna jest opanowana i życzliwa w stosunku do uczniów. Cechuje ją wyczucie ich potrzeb, spokój i wrażliwość, z jednoczesnym konsekwentnym dążeniem
do wyznaczonego celu. Łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi, a także młodzieżą gimnazjalną. Jest odpowiedzialną i sumienną osobą. Była przygotowana do zajęć. Samodzielnie szukała nowych, lepszych rozwiązań, wychodziła z ciekawymi propozycjami, z lekcji wyciągała właściwe wnioski.
Biorąc pod uwagę powyższą opinie, oceniam praktykę na bardzo dobry.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.