X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27383
Przesłano:
Dział: Języki obce

Great Fire - konspekt lekcji

Konspekt lekcji

Przedmiot: język angielski
Klasa: II gimnazju

Temat lekcji: The Great Fire of London – klęski żywiołowe i nieszczęścia spowodowane ludzkimi działaniami. Praca z tekstem.

Cele: 1) utrwalenie słownictwa – uczeń potrafi wymienić nazwy klęsk żywiołowych oraz opisać ich skutki używając odpowiednich zwrotów
2) rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem – uczeń potrafi odnaleźć określone informacje
3) rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem – uczeń potrafi sprawdzić trafność swoich przewidywań (wyszukać odpowiedzi)
4) uczeń zna datę i okoliczności wielkiego pożaru Londynu (1666)

Metody nauczania: komunikacyjna, dedukcyjna

Formy pracy: praca z całą klasą, praca w parach, praca indywidualna

Pomoce dydaktyczne: prezentacja Power Point, materiał filmowy z Muzeum Londynu, karty pracy dla uczniów, zeszyt, tablica, kreda, komputer, projektor


Przebieg lekcji:

1. Sprawdzenie listy obecności

2. Zapoznanie uczniów z tematem lekcji

3. Rozgrzewka językowa – burza mózgów
- uczniowie podają znane sobie nazwy klęsk żywiołowych

4. Wprowadzenie
- praca w parach. Uczniowie odgadują znaczenie podanych słów
- prezentacja Power Point: uczniowie dopasowują klęski żywiołowe do ilustracji
- uczniowie decydują które klęski są powodowane przez naturę a które przez działania człowieka

5. Część główna
- nauczyciel pyta uczniów co wiedzą o wielkim pożarze Londynu
- rozumienie tekstu czytanego – pracując w parach uczniowie zapisują trzy pytania na które chcieliby uzyskać odpowiedź po przeczytaniu tekstu następnie czytają fragmenty pamiętnika świadka pożaru i wyszukują odpowiedzi
- uczniowie oglądają materiał filmowy z Muzeum Londynu i na jego podstawie oraz na podstawie przeczytanego tekstu uzupełniają zdania brakującymi informacjami

6. Rozwinięcie
- uczniowie oglądają kolejny materiał filmowy i odpowiadają na pytania nauczyciela
- uczniowie wyszukują w tekście synonimy podanych wyrażeń

7. Podsumowanie
- nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie nazw klęsk żywiołowych i podstawowych faktów związanych z wielkim pożarem Londynu

8. Praca domowa
- uczniowie mają wyobrazić sobie że byli świadkami pożaru w Londynie i korzystając z pytań pomocniczych napisać list do przyjaciela opisując swoje doświadczenia
- dla chętnych: przygotować prezentację na temat epidemii dżumy Londynie w latach 1664-1665

9. Ocena pracy uczniów

10. Zakończenie zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.