X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27370
Przesłano:

Kolorowy ekolog - scenariusz projektu edukacyjnego

Akcja „Kolorowy ekolog” może zostać przeprowadzona w dowolnym tygodniu roku szkolnego. Na jej przeprowadzenie należy przeznaczyć jeden tydzień (5 dni nauki szkolnej).

Cele działania: - kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego

Opis działania: Tematyka zajęć, metody oraz formy pracy są dostosowane do wieku dzieci i wynikają z analizy potrzeb. Każdy dzień oznaczony jest wybranym kolorem, dotyczy innej tematyki i przebiega pod danym hasłem:

PONIEDZIAŁEK – dzień zielony – DZIEŃ NATURY
WTOREK –dzień żółty – DZIEŃ SŁOŃCA
ŚRODA - dzień brązowy – DZIEŃ ZIEMI
CZWARTEK – dzień czerwony – DZIEŃ ZDROWIA
PIĄTEK – dzień niebieski – DZIEŃ EKOLOGA
W poszczególnych dniach obowiązuje inny kolor ubioru, który obliguje zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

Przebieg tygodnia ekologicznego.
I dzień
Dzień Natury – kolor zielony
- Odbywa się konkurs na plakat „ Przyroda – moja miłość”.
- Przeprowadzana jest loteria fantowa, z której dochód przeznaczony
będzie na pomoc dla schroniska dla zwierząt.
II dzień
Dzień Słońca- kolor żółty
- Wybory najsympatyczniejszej uczennicy, ucznia z każdej klasy.
- Członkowie Samorządu Uczniowskiego rozdają w szkole przygotowane
plakietki z napisem „Uśmiechnij się”.
- Wyjście na ścieżkę dydaktyczną.
III dzień
Dzień Ziemi – kolor brązowy
- Apel ekologiczny pod hasłem: „Smutna Ziemia” (scenariusz apelu
pochodzi z Pakietu edukacyjnego „Śmieci mniej, Ziemi lżej”
E. Tyralskiej - Wojtycza , ROEE, Kraków 2003)
- Międzyklasowy Konkurs Przyrodniczy
- Pokaz mody ekologicznej, czyli strojów wykonanych z różnych odpadów.
IV dzień
Dzień Zdrowia - kolor czerwony
- Straganik owoców i warzyw – sprzedaż za grosze, dochód przekazany
na cele charytatywne.
- Pogadanki na temat zdrowia, spotkania z dietetykiem, pielęgniarką.
- Test dotyczący znajomości witamin i ich roli w organizmie.
V dzień
Dzień Ekologa - kolor niebieski
- Wystawa prac konkursowych „ Cuda z odpadów”.
- Porządkowanie otoczenia szkoły, sadzenie drzewek.
- Quiz ekologiczny .
- Dyskoteka ekologiczna - wstęp za 3 kg makulatury.
- Apel podsumowujący, rozdanie dyplomów i nagród.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.